เนื้อเพลง Jolene คำอ่านไทย Ray LaMontagne

Cocaine flame in my bloodstream
(โคเคน ฟเลม อิน ไม บลูดสตีม)
Sold my coat when I hit Spokane
(โซลด ไม โคท ฮเว็น นาย ฮิท สโปคเกน)
Bought myself a hard pack of cigarettes in the early morning rain
(บอท ไมเซลฟ อะ ฮาด แพ็ค อ็อฝ ซิกะเรท ซิน ดิ เออลิ มอนิง เรน)
Lately my hands they don’t feel like mine
(เลทลิ ไม แฮ็นด เฑ ด้อนท์ ฟีล ไลค ไมน)
My eyes been stung with dust, I’m blind
(ไม ไอ บีน ซทัง วิฑ ดัซท , แอม บไลนด)
Held you in my arms one time
(เฮ็ลด ยู อิน ไม อาม วัน ไทม)
Lost you just the same
(ล็อซท ยู จัซท เดอะ เซม)
Jolene
(โจลีน)
I ain’t about to go straight
(ไอ เอน อะเบาท ทู โก ซทเรท)
It’s too late
(อิทซ ทู เลท)
I found myself face down in the ditch
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ เฟซ เดาน อิน เดอะ ดิช)
Booze on my hair
(บูส ออน ไม แฮ)
Blood on my lips
(บลัด ออน ไม ลิพ)
A picture of you, holding a picture of me
(อะ พีคเชอะ อ็อฝ ยู , โฮลดิง อะ พีคเชอะ อ็อฝ มี)
in the pocket of my blue jeans
(อิน เดอะ พอคเค็ท อ็อฝ ไม บลู จีน)
Still don’t know what love means
(ซทิล ด้อนท์ โน ฮว็อท ลัฝ มีน)
Still don’t know what love means
(ซทิล ด้อนท์ โน ฮว็อท ลัฝ มีน)
Jolene
(โจลีน)
Ah, La, La, La, La, La
(อา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
Jolene
(โจลีน)
[adsense]
Been so long since I seen your face
(บีน โซ ล็อง ซินซ ไอ ซีน ยุร เฟซ)
or felt a part of this human race
(ออ เฟ็ลท ดา พาท อ็อฝ ที ฮยูแม็น เรซ)
I’ve been living out of this here suitcase for way too long
(อิฝ บีน ลีฝอิง เอาท อ็อฝ ที เฮียร ซูทเคส ฟอ เว ทู ล็อง)
A man needs something he can hold onto
(อะ แม็น นีด ซัมติง ฮี แค็น โฮลด ออนทู)
A nine pound hammer or a woman like you
(อะ ไนน เพานด แฮมเมอะ ออ รา วูมเอิน ไลค ยู)
Either one of them things will do
(อีเฑอะ วัน อ็อฝ เฑ็ม ธิง วิล ดู)
Jolene
(โจลีน)
I ain’t about to go straight
(ไอ เอน อะเบาท ทู โก ซทเรท)
It’s too late
(อิทซ ทู เลท)
I found myself face down in the ditch
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ เฟซ เดาน อิน เดอะ ดิช)
Booze in my hair
(บูส อิน ไม แฮ)
Blood on my lips
(บลัด ออน ไม ลิพ)
A picture of you, holding a picture of me
(อะ พีคเชอะ อ็อฝ ยู , โฮลดิง อะ พีคเชอะ อ็อฝ มี)
In the pocket of my blue jeans
(อิน เดอะ พอคเค็ท อ็อฝ ไม บลู จีน)
Still don’t know what love means
(ซทิล ด้อนท์ โน ฮว็อท ลัฝ มีน)
Still don’t know what love means
(ซทิล ด้อนท์ โน ฮว็อท ลัฝ มีน)
Jolene
(โจลีน)
La, La, La, La, La, La, La
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
Jolene
(โจลีน)
La, La, La, La, La, La, La
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
Jolene
(โจลีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jolene คำอ่านไทย Ray LaMontagne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น