เนื้อเพลง Chamber Music คำอ่านไทย Xzibit

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

The official representative, LAC
(ดิ อ๊อฟิซเชี่ยล เรพริเสนทะทิฝ , แล็ค)
This is phrophecy manifested by X to the Z
(ดิส ซิส phrophecy แม๊นิเฟสท บาย เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี)
Victory, strike a B-Boy stance in khaki pants
(ฝีคทรี่ , สไทร๊ค เก บี บอย ซแท็นซ อิน คาคิ แพ็นท)
Never get along like red and black ants, advance
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท อะลอง ไล๊ค เร้ด แอนด์ แบล๊ค แอ๊นท , แอดฝ๊านซ)
When your staring and this concrete that move like liquid
(เว็น ยุร ซแทริง แอนด์ ดิส ค๊อนครีท แดท มู๊ฝ ไล๊ค ลิ๊ควิด)
Like a n*gga withouth legs, I ain’t tryin to kick it
(ไล๊ค เก เอ็น *gga withouth เล้ก , ไอ เอน ทายอิน ทู คิ๊ค อิท)
To much to finish, a menace, without enought time
(ทู มัช ทู ฟิ๊หนิช , อะ เมนอิซ , วิธเอ๊าท เอนนาฟ ไทม์)
My mind only give punchline, you probably thinkin of the wrong kind
(มาย ไมนด์ โอ๊นลี่ กี๊ฝ punchline , ยู พรอบอับลิ ติ้งกิน อ็อฝ เดอะ รอง ไคนด์)
Cause if it jokes, n*gga know
(ค๊อส อิ๊ฟ อิท โจ้ก , เอ็น *gga โนว์)
The kind that drop on your eyes, your ears, your nose, and your throat
(เดอะ ไคนด์ แดท ดรอพ ออน ยุร อาย , ยุร เอียร , ยุร โน้ส , แอนด์ ยุร โธร๊ท)
I promote self-defense not dollars and sense
(ไอ โพรโหมท เซลฟ์ ดิเฟนซ น็อท ดอลเลอะ แซน เซ้นส)
Kick it with scholars and pimps, you just the last part over the fence
(คิ๊ค อิท วิธ สคอล่าร์ แซน พิมพ , ยู จั๊สท เดอะ ล๊าสท พาร์ท โอ๊เฝ่อร เดอะ เฟ้นซ)
Assed out in the open, while you was hopin that Xzibit was second rate
(อาซ เอ๊าท อิน ดิ โอ๊เพ่น , ไวล์ ยู วอส โฮพปิน แดท Xzibit วอส เซ๊คคั่น เหรท)
But I refuse to make; just another record in the crate
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู เม้ค ; จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เร๊คขอร์ด อิน เดอะ คเรท)
I think not, got bee-bops
(ไอ ทริ๊งค น็อท , ก็อท บี บอป)
I bring it to your house like pizza
(ไอ บริง อิท ทู ยุร เฮ้าส ไล๊ค พีสสะ)

” Today we are on the streets of South Central Los Angelos, a fight for
(” ทูเดย์ วี อาร์ ออน เดอะ สทรีท อ็อฝ เซ๊าธ เซนทแร็ล โรซ แอนเจอโร , อะ ไฟ้ท ฟอร์)
survival ”
(เซอะไฝฝแอ็ล “)

” We have people that are conditioned not to expect to live past age thirty.
(” วี แฮ็ฝ พี๊เพิ่ล แดท อาร์ คอนดิ๊ชั่น น็อท ทู เอ็กซเพ็คท ทู ไล้ฝ พาสท์ เอจ เธอทิ)
They no longer. Once they no longer care they’re extremely dangerous. ”
(เด โน ลองเงอ วั๊นซ เด โน ลองเงอ แคร์ เดรว เอ็คซทรีมลิ เดนเจอะรัซ “)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Stand at attention, make sure you keep your piece clean
(สแทนด์ แอ็ท แอ็ทเทนฌัน , เม้ค ชัวร์ ยู คี๊พ ยุร พี๊ซ คลีน)
When I release steam, police crime scenes to guillotines
(เว็น นาย รีลี๊ส สทีม , โพลิ๊ซ ไคร์ม ซีน ทู กีลโละทีน)
Hit and decapatate the bird case, featherweight
(ฮิท แอนด์ decapatate เดอะ เบิร์ด เค๊ส , featherweight)
Critical thinking, while you at water that concentrate
(คริ๊ทิคอล ติ้งกิง , ไวล์ ยู แอ็ท ว๊อเท่อร แดท ค๊อนเซ็นเทรท)
Xzibit crash the gate, heavyweight, box em in
(Xzibit คแร็ฌ เดอะ เกท , เฮฝวีเวท , บ๊อกซฺ เอ็ม อิน)
Seal off the exits, then cut off your Oxygen
(ซีล ออฟฟ ดิ เอ๊กสิท , เด็น คัท ออฟฟ ยุร อ๊อกซีเจ้น)
Xzibit run with a regiment of veterans
(Xzibit รัน วิธ อะ เรจอิเม็นท อ็อฝ เฝ๊ทเทอรัน)
I only like to come out Late Night, like Dave Letterman
(ไอ โอ๊นลี่ ไล๊ค ทู คัม เอ๊าท เหลท ไน๊ท , ไล๊ค เดฝ Letterman)
Time for some medicine, cause n*ggas bout to get sick
(ไทม์ ฟอร์ ซัม เม๊ดดิซิน , ค๊อส เอ็น *ggas เบาท ทู เก็ท ซิ๊ค)
Callin me a hater cause I don’t ride d*cks
(คอลลิน มี อะ เฮเดอ ค๊อส ไอ ด้อนท์ ไรด์ ดี *cks)
Read my lips, we got problems like Bloods and Crips
(รี๊ด มาย ลิพ , วี ก็อท โพร๊เบล่ม ไล๊ค บลัด แซน คริป)
Love the sound of clips when I know my sh*t
(ลัฝ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ คลิพ เว็น นาย โนว์ มาย ฌะ *ที)
Chamber Music, this is for the ones with stone-face
(เชมเบอะ มิ๊วสิค , ดิส ซิส ฟอร์ ดิ วัน วิธ สโทน เฟซ)
That catch you at the right time in the wrong place
(แดท แค็ทช ยู แอ็ท เดอะ ไร๊ท ไทม์ อิน เดอะ รอง เพลส)
We unsafe, One-fifty-one with no chase and no ice
(วี unsafe , วัน ฟีฟทิ วัน วิธ โน เชส แอนด์ โน ไอ๊ซ์)
Take away your life like three strikes
(เท้ค อะเวย์ ยุร ไล๊ฟ ไล๊ค ทรี สไทร๊ค)

Yeah, come on, Chamber Music
(เย่ , คัมมอน , เชมเบอะ มิ๊วสิค)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])

So now Xzibit got a little money, I think its funny
(โซ นาว Xzibit ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล มั๊นนี่ , ไอ ทริ๊งค อิทซ ฟันนิ)
How motherf*ckers think I’m supposed to Cher/share like Sonny
(ฮาว motherf*ckers ทริ๊งค แอม ซั๊พโพ้ส ทู เชอร์ /แชร์ ไล๊ค ซันนิ)
Clarify, you don’t work you don’t eat, I repeat
(คแลริไฟ , ยู ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ยู ด้อนท์ อี๊ท , ไอ รีพี๊ท)
You don’t eat you get weak, catch a fragile physique
(ยู ด้อนท์ อี๊ท ยู เก็ท วี๊ค , แค็ทช อะ แฟร๊กไจล์ ฟิสีค)
Accomplish more in one day, than you can do in a week
(แอ๊คคอมผลิช โม อิน วัน เดย์ , แฑ็น ยู แคน ดู อิน อะ วี๊ค)
The X-Man, Wolverine, one swing to make the cut clean
(เดอะ เอ๊กซฺ แมน , วูลเฝอะรีน , วัน สวิง ทู เม้ค เดอะ คัท คลีน)
And the wrong things manifested in flesh
(แอนด์ เดอะ รอง ทริง เอส แม๊นิเฟสท อิน เฟลช)
F*ck the game, I take the test, graduate, pass to the S-Class
(เอฟ *ck เดอะ เกม , ไอ เท้ค เดอะ เทสท์ , กแรจอิวเอ็ท , เพซ ทู เดอะ เอส คลาสสํ)
Catch a roadrash, all you smell is hash
(แค็ทช อะ roadrash , ออล ยู สเมลล์ อีส แฮ็ช)
Chronic mix, bumpin the Liks
(คร๊อนิค มิกซ์ , บั้มปิน เดอะ ลิค)
And d*ck you like a Hebron fix
(แอนด์ ดี *ck ยู ไล๊ค เก Hebron ฟิกซ์)
Bear-arm from here to a hundred-tweny meters
(แบร์ อาร์ม ฟรอม เฮียร ทู อะ ฮั๊นเดร็ด tweny มิ๊เท่อร์)
Get black-walled, modern day Lee Harvey Oswald
(เก็ท แบล๊ค วอลล์ , โม๊เดิ่ร์น เดย์ ลี Harvey Oswald)
The assassin, brother who came blastin
(ดิ แอ็ซแซซซิน , บร๊าเท่อรํ ฮู เคม แบลซจิน)
Take it without askin, rappers is all fashion
(เท้ค อิท วิธเอ๊าท แอสกิน , แรพเพอ ซิส ซอร์ แฟ๊ชั่น)
Xzibit keep mashing through
(Xzibit คี๊พ mashings ทรู)
Got any lost words? I got two
(ก็อท เอ๊นี่ ล็อซท เวิร์ด ซาย ก็อท ทู)
Drive up, on you like that!
(ไดร๊ฝ อั๊พ , ออน ยู ไล๊ค แดท !)

Once again Chamber Music, what what, yeah, what the deal? It’s Xzibit.
(วั๊นซ อะเกน เชมเบอะ มิ๊วสิค , ว๊อท ว๊อท , เย่ , ว๊อท เดอะ ดีล อิทซ Xzibit)

Get on the ground, get on the ground!
(เก็ท ออน เดอะ กราวนด์ , เก็ท ออน เดอะ กราวนด์ !)
Hands on the back of your head, Don’
(แฮนด์ ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร เฮด , ด็อน)
Move Don’t Move!
(มู๊ฝ ด้อนท์ มู๊ฝ !)
Get on the ground!
(เก็ท ออน เดอะ กราวนด์ !)
[*beat to fade*]
([ *บีท ทู เฟด * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chamber Music คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น