เนื้อเพลง Something คำอ่านไทย Craig David

Thanks to [email protected] for these lyrics.
(แธ๊งค์ ทู [email protected]เมล com ฟอร์ ฑิส ลีริค)

Umm taking Umm taking over
(อืม เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Umm taking Umm taking over
(อืม เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Umm taking Umm taking over
(อืม เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Umm taking Umm taking over
(อืม เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling [taking over]
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง [ เทคอิง โอ๊เฝ่อร ])
Somthing’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling [taking over]
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง [ เทคอิง โอ๊เฝ่อร ])
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
[Taking over]
([ เทคอิง โอ๊เฝ่อร ])
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
[Taking over]
([ เทคอิง โอ๊เฝ่อร ])
Umm oh yeah Umm taking
(อืม โอ เย่ อืม เทคอิง)
Umm oh yeah Umm taking over
(อืม โอ เย่ อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Umm taking Umm taking over
(อืม เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Umm taking Umm taking over
(อืม เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Taking Umm taking over
(เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Taking Umm taking over
(เทคอิง อืม เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
Taking yeah
(เทคอิง เย่)
who can stop this feeling
(ฮู แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Taking yeah
(เทคอิง เย่)
who can stop this feeling
(ฮู แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Something’s taking over but hell its real
(ซัมติง เอส เทคอิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท เฮ็ลล อิทซ เรียล)
That can stop this feeling
(แดท แคน สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น