เนื้อเพลง Right Guy คำอ่านไทย S Club 7

Girl, you know I got a thing for you
(เกิร์ล , ยู โนว์ ไอ ก็อท ดา ทริง ฟอร์ ยู)
That’s right, I’m talking to you, you sexy thing, so fascinating
(แด้ท ไร๊ท , แอม ทอคอิง ทู ยู , ยู เซคซิ ทริง , โซ แฟซซีเนดิง)
Girl, you know how much you want me to
(เกิร์ล , ยู โนว์ ฮาว มัช ยู ว้อนท มี ทู)
Don’t lie, that’s why you call my phone in the early morn
(ด้อนท์ ไล , แด้ท วาย ยู คอลลํ มาย โฟน อิน ดิ เอ๊อรํลี่ มอน)

Let me take you home tonight
(เล็ท มี เท้ค ยู โฮม ทูไน๊ท)
Glowing in the candlelight
(โกลวิง อิน เดอะ แคนเดิลไลท์)
Ooh In my room, its’ me you need, girl
(อู้ อิน มาย รูม , อิทซ มี ยู นี๊ด , เกิร์ล)

If you’re looking for a man to take care of you
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Do the things that you want me to
(ดู เดอะ ทริง เอส แดท ยู ว้อนท มี ทู)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)
If all you need’s good company
(อิ๊ฟ ออล ยู นี๊ด กู๊ด คัมพะนิ)
Look no further come to me
(ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ คัม ทู มี)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)

Girl, you know I got my eyes on you
(เกิร์ล , ยู โนว์ ไอ ก็อท มาย อาย ออน ยู)
That’s right, I’m talking to you, it’s a fantasy what you do to me
(แด้ท ไร๊ท , แอม ทอคอิง ทู ยู , อิทซ ซา แฟนทะซิ ว๊อท ยู ดู ทู มี)
And girl you know I got to be with you
(แอนด์ เกิร์ล ยู โนว์ ไอ ก็อท ทู บี วิธ ยู)
Since shivers is running down my spine when I think of how you could be mine
(ซิ๊นซ ชีฝเฝ่อร์ ซิส รันนิง เดาน มาย ซไพน เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ฮาว ยู เคิด บี ไมน์)

Let me take you home tonight
(เล็ท มี เท้ค ยู โฮม ทูไน๊ท)
Glowing in the candle light
(โกลวิง อิน เดอะ แค๊นเดิ้ล ไล๊ท)
Ooh In my room, it’s me you need, girl
(อู้ อิน มาย รูม , อิทซ มี ยู นี๊ด , เกิร์ล)

If you’re looking for a man to take care of you
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Do the things that you want me to
(ดู เดอะ ทริง เอส แดท ยู ว้อนท มี ทู)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)
If all you need’s good company
(อิ๊ฟ ออล ยู นี๊ด กู๊ด คัมพะนิ)
Look no further come to me
(ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ คัม ทู มี)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)

If you’re looking for a man to take care of you
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Do the things that you want me to
(ดู เดอะ ทริง เอส แดท ยู ว้อนท มี ทู)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)
If all you need’s good company
(อิ๊ฟ ออล ยู นี๊ด กู๊ด คัมพะนิ)
Look no further come to me
(ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ คัม ทู มี)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)

I say damn sexy
(ไอ เซย์ แดมนํ เซคซิ)
I wanna get you over here next to me
(ไอ วอนนา เก็ท ยู โอ๊เฝ่อร เฮียร เน๊กซท ทู มี)
I pull your body ever so close to me
(ไอ พูลล ยุร บ๊อดี้ เอ๊เฝ่อร์ โซ โคลส ทู มี)
Baby girl, your my world we’re supposed to be
(เบ๊บี้ เกิร์ล , ยุร มาย เวิลด เวีย ซั๊พโพ้ส ทู บี)
Now, I’m looking in the mirror and what did I see
(นาว , แอม ลุคอิง อิน เดอะ มิเร่อร์ แอนด์ ว๊อท ดิด ดาย ซี)
A lonely soul going out of control
(อะ โลนลิ โซล โกอิ้ง เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
I get back on track and follow the road
(ไอ เก็ท แบ็ค ออน แทร็ค แอนด์ ฟ๊อลโล่ว เดอะ โร้ด)
I gotta stay on my toes with the perfect rose
(ไอ กอททะ สเทย์ ออน มาย โท วิธ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท โรส)

If you’re looking for a man to take care of you
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Do the things that you want me to
(ดู เดอะ ทริง เอส แดท ยู ว้อนท มี ทู)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)
If all you need’s good company
(อิ๊ฟ ออล ยู นี๊ด กู๊ด คัมพะนิ)
Look no further come to me
(ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ คัม ทู มี)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)

If you’re looking for a man to take care of you
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Do the things that you want me to
(ดู เดอะ ทริง เอส แดท ยู ว้อนท มี ทู)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)
If all you need’s good company
(อิ๊ฟ ออล ยู นี๊ด กู๊ด คัมพะนิ)
Look no further come to me
(ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ คัม ทู มี)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)

If you’re looking for a man to take care of you
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
Do the things that you want me to
(ดู เดอะ ทริง เอส แดท ยู ว้อนท มี ทู)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)
If all you need’s good company
(อิ๊ฟ ออล ยู นี๊ด กู๊ด คัมพะนิ)
Look no further come to me
(ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์ คัม ทู มี)
I’m the right guy, ooh, I’m the right guy for you
(แอม เดอะ ไร๊ท กาย , อู้ , แอม เดอะ ไร๊ท กาย ฟอร์ ยู)

I got what you need
(ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Guy คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น