เนื้อเพลง Dreams คำอ่านไทย Taproot

Confusing reality…
(ค็อนฟยูสอิง ริแอลอิทิ)
I see myself but it’s not really me..
(ไอ ซี ไมเซลฟ บั๊ท อิทซ น็อท ริแอ็ลลิ มี)
How could it be?
(ฮาว เคิด ดิท บี)
When I am me?
(เว็น นาย แอ็ม มี)
I guess maybe it’s just a dream!
(ไอ เกสส เมบี อิทซ จั๊สท ดา ดรีม !)

[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
And things aren’t what they seem
(แอนด์ ทริง เอส อเร้น ว๊อท เด ซีม)
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน ])
And people are fake too!
(แอนด์ พี๊เพิ่ล อาร์ เฟ้ค ทู !)

I don’t lie in dreams
(ไอ ด้อนท์ ไล อิน ดรีม)
I lye in my sleep..
(ไอ ไล อิน มาย สลี๊พ)
And I don’t sleep to dream
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ สลี๊พ ทู ดรีม)
yet everything that I see is haunting.
(เย๊ท เอ๊วี่ติง แดท ไอ ซี อีส ฮันติง)

Bent truths controlling my world I see the depths of it my toes curl..
(เบ็นท ทรู๊ธ คันโทรลริ่ง มาย เวิลด ดาย ซี เดอะ เด็พธ อ็อฝ อิท มาย โท เคิล)
I feel so sick I’m sick of this because I know that I’m not asleep!
(ไอ ฟีล โซ ซิ๊ค แอม ซิ๊ค อ็อฝ ดิส บิคอส ไอ โนว์ แดท แอม น็อท อะสลี๊พ !)

[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
And things aren’t what they seem
(แอนด์ ทริง เอส อเร้น ว๊อท เด ซีม)
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน ])
And people are fake too!
(แอนด์ พี๊เพิ่ล อาร์ เฟ้ค ทู !)

I don’t lie in dreams
(ไอ ด้อนท์ ไล อิน ดรีม)
although I lye in my sleep..
(ออลโทร ไอ ไล อิน มาย สลี๊พ)
And I don’t sleep to dream
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ สลี๊พ ทู ดรีม)
yet everything that I see is haunting……
(เย๊ท เอ๊วี่ติง แดท ไอ ซี อีส ฮันติง)

I don’t lie in dreams
(ไอ ด้อนท์ ไล อิน ดรีม)
although I lye in my sleep..
(ออลโทร ไอ ไล อิน มาย สลี๊พ)
And I don’t sleep to dream
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ สลี๊พ ทู ดรีม)
yet everything that I see is haunting..
(เย๊ท เอ๊วี่ติง แดท ไอ ซี อีส ฮันติง)

I don’t lie in dreams!!
(ไอ ด้อนท์ ไล อิน ดรีม ! !)
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ ])
[C’mon c’mon c’mon wake up wake up]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dreams คำอ่านไทย Taproot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น