เนื้อเพลง All I Do คำอ่านไทย Corey

All I do think of you
(ออล ไอ ดู ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
day and night that’s all I do
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
I can’t get you off my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
I think about you all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
all the time girl
(ออล เดอะ ไทม์ เกิร์ล)

I can’t wait to get to school each day
(ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท ทู สคูล อีช เดย์)
and wait for you to pass my way
(แอนด์ เว้ท ฟอร์ ยู ทู เพซ มาย เวย์)
and bells start to ring
(แอนด์ เบลล์ สท๊าร์ท ทู ริง)
any angel starts to sing
(เอ๊นี่ แอ๊งเจล สท๊าร์ท ทู ซิง)
hey that’s the girl for you
(เฮ แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ ยู)
so what are you gonna do
(โซ ว๊อท อาร์ ยู กอนนะ ดู)
hey little girl I love you so
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู โซ)

All I do think of you day
(ออล ไอ ดู ทริ๊งค อ็อฝ ยู เดย์)
and night that’s all I do
(แอนด์ ไน๊ท แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
I can’t get you off my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
I think about you all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
all the time girl
(ออล เดอะ ไทม์ เกิร์ล)

[Michael Jackson]
([ ไมเล แจคสัน ])
I’ve been begun to take the long home
(แอฝ บีน บิกัน ทู เท้ค เดอะ ลอง โฮม)
just so I can be alone
(จั๊สท โซ ไอ แคน บี อะโลน)
[Corey]
([ Corey ])
to think of how to say
(ทู ทริ๊งค อ็อฝ ฮาว ทู เซย์)
your fine in ever way
(ยุร ไฟน อิน เอ๊เฝ่อร์ เวย์)
hey I’m in love with you
(เฮ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I think the world of you
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู)
[Micheal Jackson]
([ มายเคิว แจคสัน ])
ohh wouldn’t you please,
(โอ้ วูดดึ่น ยู พลีซ ,)
please be mine
(พลีซ บี ไมน์)

All I do think of you day
(ออล ไอ ดู ทริ๊งค อ็อฝ ยู เดย์)
and night thats all I do
(แอนด์ ไน๊ท แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
I can’t get you off my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
I think about you all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
all the time girl
(ออล เดอะ ไทม์ เกิร์ล)

ba ba ba bada ooh
(บา บา บา บาดา อู้)
always thinking ’bout you
(ออลเว ติ้งกิง เบาท ยู)
ba ba ba bada ooh
(บา บา บา บาดา อู้)
always thinking ’bout you
(ออลเว ติ้งกิง เบาท ยู)
ba ba ba bada ooh
(บา บา บา บาดา อู้)
always thinking ’bout you
(ออลเว ติ้งกิง เบาท ยู)
ba ba ba bada ooh
(บา บา บา บาดา อู้)
always thinking ’bout you
(ออลเว ติ้งกิง เบาท ยู)

All I do think of you day
(ออล ไอ ดู ทริ๊งค อ็อฝ ยู เดย์)
and night that’s all I do
(แอนด์ ไน๊ท แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
I can’t get you off my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
I think about you all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)

[I can’t think
([ ไอ แค็นท ทริ๊งค)
I can’t sleep
(ไอ แค็นท สลี๊พ)
I can’t talk
(ไอ แค็นท ท๊อล์ค)
I can’t walk
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค)
I can’t do it girl
(ไอ แค็นท ดู อิท เกิร์ล)
no no no no no no yea yea yea]
(โน โน โน โน โน โน เย เย เย ])

All I do think of you day
(ออล ไอ ดู ทริ๊งค อ็อฝ ยู เดย์)
and night that’s all I do
(แอนด์ ไน๊ท แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
I can’t get you off my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
I think about you all the time all
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์ ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Do คำอ่านไทย Corey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น