เนื้อเพลง Favorite Girl คำอ่านไทย Justin Bieber

Ah ah ah ah
(อา อา อา อา)
Ah ah ah ah
(อา อา อา อา)
Ah ah ah oh
(อา อา อา โอ)
Ah ah ah ah
(อา อา อา อา)

I always knew you were the best
(ไอ ออลเว นยู ยู เวอ เดอะ เบ็ซท)
The coolest girl I know
(เดอะ คลูเอส เกิล ไอ โน)
So prettier than all the rest
(โซ พริซดี แฑ็น ออล เดอะ เร็ซท)
The star of my show
(เดอะ ซทา อ็อฝ ไม โฌ)
So many times I wished
(โซ เมนอิ ไทม ซาย วิฌ)
You’d be the one for me
(ยู บี ดิ วัน ฟอ มี)
But never knew you’d get like this
(บัท เนฝเออะ นยู ยู เก็ท ไลค ที)
Girl what you do to me
(เกิล ฮว็อท ยู ดู ทู มี)

[Pre-chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
You’re who I’m thinking of
(ยัวร์ ฮู แอม ติ้งกิง อ็อฝ)
Girl you ain’t my runner up
(เกิล ยู เอน ไม รันเนอะ อัพ)
And no matter what you’re always number one
(แอ็นด โน แมทเทอะ ฮว็อท ยัวร์ ออลเว นัมเบอะ วัน)

My prize possession
(ไม พไรส พ็อสเสฌอัน)
One and only
(วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
Adore ya girl I want ya
(อะโด ยา เกิล ไอ ว็อนท ยา)
The one I can’t live without
(ดิ วัน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท)
That’s you that’s you
(แฑ็ท ยู แฑ็ท ยู)
You’re my special little lady
(ยัวร์ ไม ซเพฌแอ็ล ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
The one that makes me crazy
(ดิ วัน แดท เมค มี คเรสิ)
Of all the girls I’ve ever known
(อ็อฝ ออล เดอะ เกิล อิฝ เอฝเออะ โนน)
It’s you, it’s you
(อิทซ ยู , อิทซ ยู)
My favorite, my favorite
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท)
My favorite, my favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท เกิล)
My favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท เกิล)

You’re used to going out your way
(ยัวร์ ยูซ ทู โกอิ้ง เอาท ยุร เว)
To impress these Mr. Wrongs
(ทู อิมพเรซ ฑิส มีซเทอะ ร็อง)
But you can be yourself with me
(บัท ยู แค็น บี ยุรเซลฟ วิฑ มี)
I’ll take you as you are
(อิล เทค ยู แอ็ส ยู อาร์)
I know they said believe in love
(ไอ โน เฑ เซ็ด บิลีฝ อิน ลัฝ)
Is a dream that cant be real
(อีส ซา ดรีม แดท แค็นท บี ริแอ็ล)
So girl let’s write a fairytale
(โซ เกิล เล็ท ไรท อะ แฟรี่เทล)
And show ’em how we feel
(แอ็นด โฌ เอ็ม เฮา วี ฟีล)

[Pre-chorus]
([ พรี โครัซ ])
[adsense]
My prize possession
(ไม พไรส พ็อสเสฌอัน)
One and only
(วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
Adore ya girl I want ya
(อะโด ยา เกิล ไอ ว็อนท ยา)
The one I can`t live without
(ดิ วัน ไอ แค้น ไลฝ วิเฑาท)
That’s you that’s you
(แฑ็ท ยู แฑ็ท ยู)
You’re my special little lady
(ยัวร์ ไม ซเพฌแอ็ล ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
The one that makes me crazy
(ดิ วัน แดท เมค มี คเรสิ)
Of all the girls I’ve ever known
(อ็อฝ ออล เดอะ เกิล อิฝ เอฝเออะ โนน)
It’s you, it’s you
(อิทซ ยู , อิทซ ยู)
My favorite, my favorite
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท)
My favorite, my favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท เกิล)
My favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท เกิล)
Baby it’s you
(เบบิ อิทซ ยู)
My favorite, my favorite
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท)
My favorite, my favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท เกิล)
My favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท เกิล)

You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)
With everything you say
(วิฑ เอ๊วี่ติง ยู เซ)
I just wanna be with you
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
My baby my baby oh
(ไม เบบิ ไม เบบิ โอ)
Promise to play no games
(พรอมอิซ ทู พเล โน เกม)
Treat you no other way
(ทรีท ยู โน อัฑเออะ เว)
Than you deserve ’cause you’re the girl of my dreams
(แฑ็น ยู ดิเสิฝ คอส ยัวร์ เดอะ เกิล อ็อฝ ไม ดรีม)

My prize possession
(ไม พไรส พ็อสเสฌอัน)
One and only
(วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
Adore ya girl I want ya
(อะโด ยา เกิล ไอ ว็อนท ยา)
The one I can`t live without
(ดิ วัน ไอ แค้น ไลฝ วิเฑาท)
That’s you that’s you
(แฑ็ท ยู แฑ็ท ยู)
You’re my special little lady
(ยัวร์ ไม ซเพฌแอ็ล ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
The one that makes me crazy
(ดิ วัน แดท เมค มี คเรสิ)
Of all the girls I’ve ever known
(อ็อฝ ออล เดอะ เกิล อิฝ เอฝเออะ โนน)
It’s you, it’s you
(อิทซ ยู , อิทซ ยู)

My prize possession
(ไม พไรส พ็อสเสฌอัน)
One and only
(วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
Adore ya girl I want ya
(อะโด ยา เกิล ไอ ว็อนท ยา)
The one I cant live without
(ดิ วัน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท)
That’s you that’s you
(แฑ็ท ยู แฑ็ท ยู)
You’re my special little lady
(ยัวร์ ไม ซเพฌแอ็ล ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
The one that makes me crazy
(ดิ วัน แดท เมค มี คเรสิ)
Of all the girls I’ve ever known
(อ็อฝ ออล เดอะ เกิล อิฝ เอฝเออะ โนน)
It’s you, it’s you
(อิทซ ยู , อิทซ ยู)
My favorite, my favorite
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท)
My favorite, my favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท เกิล)
My favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท เกิล)
My favorite, my favorite
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท)
My favorite, my favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท , ไม เฟเฝอะริท เกิล)
My favorite girl
(ไม เฟเฝอะริท เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Favorite Girl คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น