เนื้อเพลง Tho Dem Wrappars คำอ่านไทย Nelly

Uhh I Boss Thru In A Hummer Murphy The Don Lizzie Keyuan
(อา ไอ บอส ธรู อิน อะ ฮัมเมอร์ เมอร์ฟรี เดอะ ด็อน ลีสสิ Keyuan)
With The Best Thunder Than Shaun Jon You Don’t Want None
(วิธ เดอะ เบ๊สท์ ธั๊นเด้อร์ แฑ็น Shaun จอนนี่ ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
Like Batter Up And Leavin Heads Swolle Up
(ไล๊ค แบทเทอะ อั๊พ แอนด์ เลวิน เฮด Swolle อั๊พ)
On Top Of All That I Got The Rap Sewed Up
(ออน ท๊อพ อ็อฝ ออล แดท ไอ ก็อท เดอะ แร็พ โซ อั๊พ)
Hold Up With The Budda Thumpin’ N*ggaz Qouta
(โฮลด์ อั๊พ วิธ เดอะ Budda ทรัมพิน เอ็น *ggaz Qouta)
And Just The Teach A Lesson I Put One In Ya Shoulder
(แอนด์ จั๊สท เดอะ ที๊ช อะ เล๊ซซั่น นาย พุท วัน อิน ยา โช๊ลเด้อร์)
I Told Ya ‘tics Live For The Street Life
(ไอ โทลด ยา ทิค ไล้ฝ ฟอร์ เดอะ สทรีท ไล๊ฟ)
Eat Right F*ck Good And Reffer Thru The Pipe
(อี๊ท ไร๊ท เอฟ *ck กู๊ด แอนด์ Reffer ธรู เดอะ ไพพ)
And Give Me Head All Night
(แอนด์ กี๊ฝ มี เฮด ออล ไน๊ท)
And If Its Some Beef I Pumpin Lead On Sight
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ ซัม บี๊ฟ ไอ พัมปิน ลี๊ด ออน ไซ๊ท)
Until They Deceased
(อันทิล เด ดิซีซ)
I Took Ya Head Off Right
(ไอ ทุค ยา เฮด ออฟฟ ไร๊ท)
I Live In The Beast
(ไอ ไล้ฝ อิน เดอะ บี๊สท)
N*gga Where The Feds Play
(เอ็น *gga แวร์ เดอะ เฟ็ด เพลย์)
I Still Floss Ice Keep It Tight
(ไอ สทิลล ฟล็อซ ไอ๊ซ์ คี๊พ อิท ไท๊ท)
E Very Time Call Me The Black Liberace When I’m Playing Mine
(อี เฝ๊รี่ ไทม์ คอลลํ มี เดอะ แบล๊ค ลิบเบอเรซ เว็น แอม พเลนิ่ง ไมน์)
Thats How I Flo When I Get Mine Any Way It Go
(แด้ท ฮาว ไอ โฟล เว็น นาย เก็ท ไมน์ เอ๊นี่ เวย์ อิท โก)
Whether It Be Rapping Or With The 4 4
(ฮเวทเออะ อิท บี แรพพิง ออ วิธ เดอะ โฟว 4)

Chorus X2
(ค๊อรัส X2)
Let’s Make A Million
(เล็ท เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
Keep It Real For Triple 0
(คี๊พ อิท เรียล ฟอร์ ทริ๊พเพิ่ล 0)
Eyes Low From Plenty Henny And Hydro
(อาย โลว ฟรอม เพล๊นที่ เฮนนี่ แอนด์ ไฮดโระ)
F*ck A B*tch And Some Clothes
(เอฟ *ck กา บี *tch แอนด์ ซัม คโลฑ)
I Gotta Get Rich Go Platinium In 2 Shows
(ไอ กอททะ เก็ท ริ๊ช โก Platinium อิน ทู โชว์)
And Get The Dough
(แอนด์ เก็ท เดอะ โด)

My N*gga I Can Make A Million
(มาย เอ็น *gga ไอ แคน เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
Blind Folded With No Shows
(ไบลนฺดฺ โฟลด วิธ โน โชว์)
Using No Flows Just Arm N Hammer
(ยูสซิง โน โฟลว์ จั๊สท อาร์ม เอ็น แฮ๊มเมอร์)
And Folk O’s
(แอนด์ โฟล้ค โอเอส)
Gimmie Low Does And A Connect That Neva Closed
(กริมมี่ โลว โด แซน อะ คอนเน็คท แดท นีฝวา โคลส)
And Watch Me Lock It Down From North County To Benros
(แอนด์ ว๊อทช มี ล๊อค อิท เดาน ฟรอม น๊อร์ธ เคานทิ ทู Benros)
F*ck Some Mo Mo’s Gimmie Hundereds With Soft Chrome
(เอฟ *ck ซัม โม Mos กริมมี่ Hundereds วิธ ซ๊อฟท คโรม)
On The Navigata Equipped To Click And Log On
(ออน เดอะ Navigata อิควีพท ทู คลิ๊ก แอนด์ ล๊อก ออน)
I Leave That Before Its Gone
(ไอ ลี๊ฝ แดท บีฟอร์ อิทซ กอน)
‘fore They Even Bring It Home
(โฟร์ เด อี๊เฝ่น บริง อิท โฮม)
Matta Fact I’ll Tell You Whats In The Back Its All Gone
(Matta แฟคท อิลล เทลล ยู ว๊อท ซิน เดอะ แบ็ค อิทซ ซอร์ กอน)
Two Holes In The Roof To Let The Sun Come In
(ทู โฮล ซิน เดอะ รู๊ฟ ทู เล็ท เดอะ ซัน คัม อิน)
Match It Leather Carseat In Case My Son Get In
(แหมทช์ อิท เล๊เธ่อร์ คาร์ซีท อิน เค๊ส มาย ซัน เก็ท อิน)
I Spare One Off In The Back In Case He Bring His Friend
(ไอ สแพร์ วัน ออฟฟ อิน เดอะ แบ็ค อิน เค๊ส ฮี บริง ฮิส เฟรน)
Playstation Just In Case A N*gga Think He Can Win
(เพลย์สเตชัน จั๊สท อิน เค๊ส อะ เอ็น *gga ทริ๊งค ฮี แคน วิน)

Chorus X2
(ค๊อรัส X2)
Let’s Make A Million
(เล็ท เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
Keep It Real For Triple 0
(คี๊พ อิท เรียล ฟอร์ ทริ๊พเพิ่ล 0)
Eyes Low From Plenty Henny And Hydro
(อาย โลว ฟรอม เพล๊นที่ เฮนนี่ แอนด์ ไฮดโระ)
F*ck A B*tch And Some Clothes
(เอฟ *ck กา บี *tch แอนด์ ซัม คโลฑ)
I Gotta Get Rich Go Platinium In 2 Shows
(ไอ กอททะ เก็ท ริ๊ช โก Platinium อิน ทู โชว์)
And Get The Dough
(แอนด์ เก็ท เดอะ โด)

I Gotta Make A Million
(ไอ กอททะ เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
Gotta Get Myself A Million
(กอททะ เก็ท ไมเซลฟ อะ มิ๊ลเลี่ยน)
Gonna Turn That Into A Billion
(กอนนะ เทิร์น แดท อิ๊นทู อะ บิ๊ลเลี่ยน)
If Not Then I Just Won’t Die
(อิ๊ฟ น็อท เด็น นาย จั๊สท ว็อนท ดาย)

I Say Now Tho Yo Wrappers Off In Tha Air
(ไอ เซย์ นาว โฑ โย แรพเพอะ ออฟฟ อิน ท่า แอร์)
But Only If The Ice On Your Wrist Cause Glares
(บั๊ท โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ดิ ไอ๊ซ์ ออน ยุร ริ๊ซท ค๊อส กแล)
I Gettin Stares From Down B*tches Thats Eatin Alone
(ไอ เกดดิน สแทร์ ฟรอม เดาน บี *tches แด้ท อีดิน อะโลน)
West Missies 1 2 3 4 Or 5 Bottles Of Cris’s
(เว๊สท Missies วัน ทู ที โฟว ออ ไฟท์ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คริซ)
On The Table Arms The Strong Ripp Off The Label
(ออน เดอะ เท๊เบิ้ล อาร์ม เดอะ สทรอง Ripp ออฟฟ เดอะ เล๊เบ้ล)
No More Shows For Free I’m Pay Per View Like Cable
(โน โม โชว์ ฟอร์ ฟรี แอม เพย์ เพอร์ ฝิว ไล๊ค เค๊เบิ้ล)
They All Screamin My Name Different Shades And Race
(เด ออล สครีมมิน มาย เนม ดีฟเฟอะเร็นท เฉด แซน เร้ซ)
Take Them All Backstage And Lett’em Plead They Case
(เท้ค เด็ม ออล แบคสเตจ แอนด์ Lettem พลีด เด เค๊ส)
Make A Million Like Jigga Standin In One Place
(เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน ไล๊ค จิ๊กกา แสตนดิน อิน วัน เพลส)
Sound Scan Like Thrilla With Out Changing My Face
(ซาวน์ด ซแค็น ไล๊ค Thrilla วิธ เอ๊าท เช้งจิ้นส มาย เฟซ)
They Threw Plan B Says
(เด ธรู แพลน บี เซย์)
Who Says
(ฮู เซย์)
Then Whats Plan A Cause Plan B Is A Bomb Case
(เด็น ว๊อท แพลน อะ ค๊อส แพลน บี อีส ซา บอมบฺ เค๊ส)

Chorus X2
(ค๊อรัส X2)
Let’s Make A Million
(เล็ท เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
Keep It Real For Triple 0
(คี๊พ อิท เรียล ฟอร์ ทริ๊พเพิ่ล 0)
Eyes Low From Plenty Henny And Hydro
(อาย โลว ฟรอม เพล๊นที่ เฮนนี่ แอนด์ ไฮดโระ)
F*ck A B*tch And Some Clothes
(เอฟ *ck กา บี *tch แอนด์ ซัม คโลฑ)
I Gotta Get Rich Go Platinium In 2 Shows
(ไอ กอททะ เก็ท ริ๊ช โก Platinium อิน ทู โชว์)
And Get The Dough
(แอนด์ เก็ท เดอะ โด)

I Gotta Make A Million
(ไอ กอททะ เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
Gotta Get Myself A Million
(กอททะ เก็ท ไมเซลฟ อะ มิ๊ลเลี่ยน)
Gonna Turn That Into A Billion
(กอนนะ เทิร์น แดท อิ๊นทู อะ บิ๊ลเลี่ยน)
If Not Then I Just Won’t Die
(อิ๊ฟ น็อท เด็น นาย จั๊สท ว็อนท ดาย)

All My Midwest N*ggaz Tryin To Make A Meal
(ออล มาย มิดเวส เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เม้ค เก มีล)
Tho Dem Wrappas And The Dough O
(โฑ เดม Wrappas แซน เดอะ โด โอ)
All My Dirty South N*ggaz Tryin To Make A Meal
(ออล มาย เดอทิ เซ๊าธ เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เม้ค เก มีล)
Tho Dem Wrappas And The Dough O
(โฑ เดม Wrappas แซน เดอะ โด โอ)
All My West Coast N*ggaz Tryin To Make A Meal
(ออล มาย เว๊สท โค้สท เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เม้ค เก มีล)
Tho Dem Wrappas And The Dough O
(โฑ เดม Wrappas แซน เดอะ โด โอ)
All My East Coast N*ggaz Tryin To Make A Meal
(ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เม้ค เก มีล)
Tho Dem Wrappas And The Dough O
(โฑ เดม Wrappas แซน เดอะ โด โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tho Dem Wrappars คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น