เนื้อเพลง Call Me Calmly คำอ่านไทย Barenaked Ladies

You and I were meant to be
(ยู แอนด์ ดาย เวอ เม็นท ทู บี)
Even though you don’t know me
(อี๊เฝ่น โธ ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
I don’t even know your name
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยุร เนม)
And do you think that you know mine?
(แอนด์ ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู โนว์ ไมน์)
You were lonely, I was bored
(ยู เวอ โลนลิ , ไอ วอส บอรฺ)
I may be more than you can afford
(ไอ เมย์ บี โม แฑ็น ยู แคน แอฟฟอร์ด)
But I’m sure we’ll meet halfway
(บั๊ท แอม ชัวร์ เวลล มี๊ท ฮอฟเวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And I’ve got this crazy feeling
(แอนด์ แอฝ ก็อท ดิส คเรสิ ฟีลอิง)
you’ve been trying to get to me
(ยู๊ฟ บีน ทไรอิง ทู เก็ท ทู มี)
When all you have to do is calmly
(เว็น ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส คามลิ)
Call me, call me, call me
(คอลลํ มี , คอลลํ มี , คอลลํ มี)

Basic service: sixty bucks
(เบซอิค เซ๊อร์ฝิซ : ซิคซทิ บั๊ค)
I’ll roll the dice, you try your luck
(อิลล โรลล เดอะ ไดซ , ยู ธราย ยุร ลัค)
A pair gets me a week in rent
(อะ แพ เก็ท มี อะ วี๊ค อิน เร๊นท)
And a straight gets even more
(แอนด์ อะ สเทร๊ท เก็ท อี๊เฝ่น โม)
I’m no good at playing cards
(แอม โน กู๊ด แอ็ท พเลนิ่ง ค้าร์ด)
I hold my dates in high regard
(ไอ โฮลด์ มาย เดท ซิน ไฮฮ รีการ์ด)
Pay up front and ye shall receive
(เพย์ อั๊พ ฟร๊อนท แอนด์ ยี แชลล์ รีซี๊ฝ)

Love is never in-between
(ลัฝ อีส เน๊เฝ่อร์ อิน บีทะวีน)
if it isn’t one thing, then
(อิ๊ฟ อิท อีสซึ่น วัน ทริง , เด็น)
it’s always something else
(อิทซ ออลเว ซัมติง เอ๊ลส)

I don’t even know what I mean
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
I thought that it was nothing, but now I
(ไอ ธอท แดท ดิธ วอส นัธอิง , บั๊ท นาว ไอ)
can’t find nothing else
(แค็นท ไฟนด์ นัธอิง เอ๊ลส)
Oh, you can’t hide
(โอ , ยู แค็นท ไฮด์)
But at least you tried to
(บั๊ท แอ็ท ลีซท ยู ทไร ทู)

Call me, call me, call me
(คอลลํ มี , คอลลํ มี , คอลลํ มี)

Are you ashamed of what you’ve done?
(อาร์ ยู อะเชมดฺ อ็อฝ ว๊อท ยู๊ฟ ดัน)
All we did was have some fun
(ออล วี ดิด วอส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
I won’t judge and I won’t tell
(ไอ ว็อนท จั๊ดจ แอนด์ ดาย ว็อนท เทลล)
And I’ll forget you when you’ve gone
(แอนด์ อิลล ฟอร์เก๊ท ยู เว็น ยู๊ฟ กอน)
I pity all you working stiffs,
(ไอ พิ๊ที่ ออล ยู เวิคกิง ซทิฟ ,)
Living wondering ” what if? ”
(ลีฝอิง วันเดอะริง ” ว๊อท อิ๊ฟ “)
” What if someday I was free? ”
(” ว๊อท อิ๊ฟ ซัมเดย์ ไอ วอส ฟรี “)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me Calmly คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น