เนื้อเพลง Smells Like Teen Spirit คำอ่านไทย Nirvana

Load up on guns, bring your friends
(โลด อัพ ออน กัน , บริง ยุร ฟเร็นด)
It’s fun to lose and to pretend
(อิทซ ฟัน ทู ลูส แอ็นด ทู พริเทนด)
She’s over bored and self assured
(ชี โอเฝอะ โบ แอ็นด เซ็ลฟ แอะฌูร)
Oh no, I know a dirty word
(โอ โน , ไอ โน อะ เดอทิ เวิด)

Hello, hello, hello, how low? [x3]
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮา โล [ x3 ])
Hello, hello, hello!
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล !)

With the lights out, it’s less dangerous
(วิฑ เดอะ ไลท เอาท , อิทซ เล็ซ เดนเจอะรัซ)
Here we are now, entertain us
(เฮียร วี อาร์ เนา , เอนเทอะเทน อัซ)
I feel stupid and contagious
(ไอ ฟีล ซทยูทิด แอ็นด ค็อนเทจัซ)
Here we are now, entertain us
(เฮียร วี อาร์ เนา , เอนเทอะเทน อัซ)
A mulatto
(อะ มิวแลทโท)
An albino
(แอน แอ็ลไบโน)
A mosquito
(อะ มัซคีโท)
My libido
(ไม ลิบีโด)
Yeah, hey, yay
(เย่ , เฮ , เย่)

I’m worse at what I do best
(แอม เวิซ แอ็ท ฮว็อท ไอ ดู เบ็ซท)
And for this gift I feel blessed
(แอ็นด ฟอ ที กิฟท ไอ ฟีล บเล็ซ)
Our little group has always been
(เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล กรูพ แฮ็ส ออลเว บีน)
And always will until the end
(แอ็นด ออลเว วิล อันทีล ดิ เอ็นด)

Hello, hello, hello, how low? [x3]
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮา โล [ x3 ])
Hello, hello, hello!
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล !)
[adsense]
With the lights out, it’s less dangerous
(วิฑ เดอะ ไลท เอาท , อิทซ เล็ซ เดนเจอะรัซ)
Here we are now, entertain us
(เฮียร วี อาร์ เนา , เอนเทอะเทน อัซ)
I feel stupid and contagious
(ไอ ฟีล ซทยูทิด แอ็นด ค็อนเทจัซ)
Here we are now, entertain us
(เฮียร วี อาร์ เนา , เอนเทอะเทน อัซ)
A mulatto
(อะ มิวแลทโท)
An albino
(แอน แอ็ลไบโน)
A mosquito
(อะ มัซคีโท)
My libido
(ไม ลิบีโด)
Yeah, hey, yay
(เย่ , เฮ , เย่)

And I forget just why I taste
(แอ็นด ดาย เฟาะเกท จัซท ฮไว ไอ เทซท)
Oh yeah, I guess it makes me smile
(โอ เย่ , ไอ เก็ซ ซิท เมค มี ซไมล)
I found it hard, it’s hard to find
(ไอ เฟานด ดิท ฮาด , อิทซ ฮาด ทู ไฟนด)
Oh well, whatever, never mind
(โอ เว็ล , ฮว็อทเอฝเออะ , เนฝเออะ ไมนด)

Hello, hello, hello, how low? [x3]
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮา โล [ x3 ])
Hello, hello, hello!
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล !)

With the lights out, it’s less dangerous
(วิฑ เดอะ ไลท เอาท , อิทซ เล็ซ เดนเจอะรัซ)
Here we are now, entertain us
(เฮียร วี อาร์ เนา , เอนเทอะเทน อัซ)
I feel stupid and contagious
(ไอ ฟีล ซทยูทิด แอ็นด ค็อนเทจัซ)
Here we are now, entertain us
(เฮียร วี อาร์ เนา , เอนเทอะเทน อัซ)
A mulatto
(อะ มิวแลทโท)
An albino
(แอน แอ็ลไบโน)
A mosquito
(อะ มัซคีโท)
My libido
(ไม ลิบีโด)

A denial! [x9]
(อะ ดิไนแอ็ล ! [ x9 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smells Like Teen Spirit คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น