เนื้อเพลง Tonite คำอ่านไทย Eminem

Women Singing:
(วีมเอิน ซิง อิง :)
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
I’m getting mad love, I’m snuggling hugs
(แอม เกดดดิ้ง แม้ด ลัฝ , แอม snugglings ฮัก)
Druggling thugs, smuggling drugs, juggling jobs, guzzling jugs
(Drugglings ธัก , smugglings ดรัก , จักริง จ๊อบ , guzzlings จั๊ก)
So here’s a toast to federal checks
(โซ เฮียร ซา โท๊สท ทู เฟ๊ดเดอร่อล เช็ค)
Hetero sex, unaffordable medical debts, huh
(Hetero เซ็กซ , unaffordable เมดอิแค็ล เด็บ , ฮู)
We travel in packs and ravel in facts and gravel in cracks
(วี แทร๊เฝ่ล อิน แพ็ค แซน เรฝเอ็ล อิน แฟคท แซน กแรฝเอ็ล อิน แคร๊ค)
To find babbling Max, gaffling tracks
(ทู ไฟนด์ แบบลิง เมค , gafflings แทร็ค)
I grapple an axe for them baffling acts
(ไอ กแรพพล แอน แอ็กซ์ ฟอร์ เด็ม แบฟฟลิง แอ๊คท)
The mysterious stab in the backs who dabble in wax
(เดอะ มิซเทียเรียซ ซแท็บ อิน เดอะ แบ็ค ฮู dabble อิน แว๊กซ)
Still in my yard when I sculpted the culprit
(สทิลล อิน มาย ย๊าร์ด เว็น นาย sculpted เดอะ คัลพริท)
The tall sh*t that will end up with his skull split
(เดอะ ทอลล์ ฌะ *ที แดท วิล เอ็นด อั๊พ วิธ ฮิส สคั๊ลล สพลิ๊ท)
Then I buried the hatchet, I carried on my back
(เด็น นาย เบ๊อรี่ เดอะ แฮชอิท , ไอ แคร์รี่ ออน มาย แบ็ค)
B*tterfingers is here and it’s necessary to scratch it
(บี *tterfings ers ซิส เฮียร แอนด์ อิทซ เน๊ซเซสซารี่ ทู สแครทช อิท)
Baby all I wanna do is swallow one and two
(เบ๊บี้ ออล ไอ วอนนา ดู อีส สว๊อลโล่ว วัน แอนด์ ทู)
Smoke a little bit and follow one of you
(สโม๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล บิท แอนด์ ฟ๊อลโล่ว วัน อ็อฝ ยู)
Back home when the party ends
(แบ็ค โฮม เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ เอ็นด)
So tonight I’m dropping naughty hints
(โซ ทูไน๊ท แอม ดรอพพิงส น๊อที่ ฮินท์)
To the finest women in the audience
(ทู เดอะ ไฟเนทส์ วีมเอิน อิน ดิ อ๊อเดี่ยนซ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Women Singing:
(วีมเอิน ซิง อิง :)
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight [blends in with lyrics]
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท [ เบลนดฺ ซิน วิธ ลีริค ])

Eminem: Cause we came here to do this tonight
(เอมมีนเอม : ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
(วี ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , วี ด้อนท์ ว้อนท โน วัน ฟีลอิง อัพทาย)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท โฮพ แดท เอ๊วี่วัน ฟีลอิง ออลไร๊ท)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
(วี ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , วี ด้อนท์ ว้อนท โน วัน ฟีลอิง อัพทาย)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท โฮพ แดท เอ๊วี่วัน ฟีลอิง ออลไร๊ท)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Ayo, biters are like tarantulas, vandealous
(เอโย , biters แซร์ ไล๊ค ทะแรนชิวละ , vandealous)
Living as scandalous as a television evangelist
(ลีฝอิง แอส ซแคนแดะลัซ แอส ซา เทเลฝิ๊ชั่น อิแฝนเจะลิซท)
But I can handle this, I’m the rhyme biter crime fighter
(บั๊ท ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ดิส , แอม เดอะ ไรม biter ไคร์ม ไฟทเออะ)
Caped crusader, taking care of undeserving lime lighters
(แค๊พ ครูเซดเออะ , เทคอิง แคร์ อ็อฝ undeservings ไลม ไลทเออะ)
I think a living never meant for me
(ไอ ทริ๊งค กา ลีฝอิง เน๊เฝ่อร์ เม็นท ฟอร์ มี)
Experimentally I found a way to spread interamentally
(เอ็คซเพริเมนแท็ล ไอ เฟานด อะ เวย์ ทู สเพร๊ด interamentally)
When I stumbled upon this resolution
(เว็น นาย แสตมเบิล อุพอน ดิส เรโสะลยูฌัน)
By using a special fusion of chemical solution for this resolution
(บาย ยูสซิง อะ สเพ๊เชี่ยล ฟยูฉัน อ็อฝ เคมอิแค็ล โซลู๊ชั่น ฟอร์ ดิส เรโสะลยูฌัน)
You couldn’t see me with binoculars
(ยู คูดซึ่น ซี มี วิธ บินอคอิวเลอะ)
I armed like an octopus
(ไอ อาร์ม ไล๊ค แอน octopus)
Step on stage and you get socked and pushed
(สเท็พ ออน สเท๊จ แอนด์ ยู เก็ท ซ๊อค แอนด์ พุช)
Talking that junk like you went black, guarded your back
(ทอคอิง แดท จังค ไล๊ค ยู เว็นท แบล๊ค , การ์ด ยุร แบ็ค)
Come battle me and you get smacked as hard as you act
(คัม แบ๊ทเทิ้ล มี แอนด์ ยู เก็ท ซแม็ค แอส ฮาร์ด แอส ยู แอ๊คท)
When I rap I represent it and will never referee in it
(เว็น นาย แร็พ ไอ รีเพรสเซ่นท ดิธ แอนด์ วิล เน๊เฝ่อร์ เรเฟอะรี อิน หนิด)
Every minute so when I win it you never resent it
(เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท โซ เว็น นาย วิน หนิด ยู เน๊เฝ่อร์ รีเซ๊นท ดิธ)
I’m forever demented, come up with funk, I’ll never be scented
(แอม ฟอเร๊เฝ่อร ดิเมนทิด , คัม อั๊พ วิธ ฟังค , อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เซ็นท)
You got the point when I cleverly said it
(ยู ก็อท เดอะ พ๊อยท์ เว็น นาย คเลฝเออะลิ เซ็ด ดิท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Women Singing:
(วีมเอิน ซิง อิง :)
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight [blends in with lyrics]
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท [ เบลนดฺ ซิน วิธ ลีริค ])

Eminem: Cause we came here to do this tonight
(เอมมีนเอม : ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
(วี ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , วี ด้อนท์ ว้อนท โน วัน ฟีลอิง อัพทาย)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท โฮพ แดท เอ๊วี่วัน ฟีลอิง ออลไร๊ท)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
(วี ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , วี ด้อนท์ ว้อนท โน วัน ฟีลอิง อัพทาย)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท โฮพ แดท เอ๊วี่วัน ฟีลอิง ออลไร๊ท)

Verse 3:
(เฝิซ ที :)
Eminem is heading skyward
(เอมมีนเอม อีส เฮดอิง ซไคเวิด)
For those who thought that I would make you bored and treat you like a piece
(ฟอร์ โฑส ฮู ธอท แดท ไอ เวิด เม้ค ยู บอรฺ แอนด์ ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก พี๊ซ)
of plywood
(อ็อฝ plywood)
I’ve got miracle lyrical capability all in me
(แอฝ ก็อท มิ๊ราเคิ่ล ลีริแค็ล เคพะบีลอิทิ ออล อิน มี)
With the agility to escape a killer bee colony
(วิธ ดิ agility ทู เอสเขพ อะ คีลเลอะ บี โค๊โลนี่)
So get your cameras and capture how miraculous
(โซ เก็ท ยุร แค๊เมร่า แซน แค๊พเจ้อรํ ฮาว มิแรคอิวลัซ)
I rap for all you Draculas and showed you all how whack you was
(ไอ แร็พ ฟอร์ รอ ยู ดาร์คิวลา แซน โชว์ ยู ออล ฮาว ฮแว็ค ยู วอส)
I meant it as a dis, cause you don’t posses the pizzazz as this
(ไอ เม็นท ดิธ แอส ซา ดิซ , ค๊อส ยู ด้อนท์ พอซซิ เดอะ pizzazz แอส ดิส)
I’m hazardous enough already as it is
(แอม แฮสเออะดัซ อีน๊าฟ ออลเร๊ดี้ แอส ซิท อีส)
Without you adding fuel to the fire
(วิธเอ๊าท ยู แอดดิง ฟู๊เอล ทู เดอะ ไฟเออะร)
I’m cruel to the liar
(แอม ครู๊เอ้ล ทู เดอะ ไลอ้าร)
Who fails to recognize my reign of hell, rule to the sire
(ฮู เฟล ทู เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย เรน อ็อฝ เฮ็ลล , รูล ทู เดอะ ไซร)
Clinical studies show that I’m cynical
(คลีนอิแค็ล studies โชว์ แดท แอม ซีนอิแค็ล)
There’s no one who’s identical to my fresh and authentic flow
(แดร์ โน วัน ฮู ไอเดนทิแค็ล ทู มาย เฟรช แอนด์ ออเท๊นทิค โฟลว์)
I’m sure the party people can agree
(แอม ชัวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล แคน อะกรี)
That I’m enchanting, with the romantic
(แดท แอม เอ็นชานทิง , วิธ เดอะ โระแมนทิค)
Freaking the vocals so frantically
(เฟรคกิ้ง เดอะ โฝแค็ล โซ ฟแรนทิแค็ลลิ)
So throw your hands up in the atmosphere
(โซ โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
And let them know the only party that was phat was here, just be like
(แอนด์ เล็ท เด็ม โนว์ ดิ โอ๊นลี่ พ๊าร์ที่ แดท วอส แฟททฺ วอส เฮียร , จั๊สท บี ไล๊ค)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Women Singing:
(วีมเอิน ซิง อิง :)
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight [blends in with lyrics]
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท [ เบลนดฺ ซิน วิธ ลีริค ])

Eminem: Cause we came here to do this tonight
(เอมมีนเอม : ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
(วี ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , วี ด้อนท์ ว้อนท โน วัน ฟีลอิง อัพทาย)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท โฮพ แดท เอ๊วี่วัน ฟีลอิง ออลไร๊ท)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
(วี ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , วี ด้อนท์ ว้อนท โน วัน ฟีลอิง อัพทาย)
Cause we came here to do this tonight
(ค๊อส วี เคม เฮียร ทู ดู ดิส ทูไน๊ท)
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท โฮพ แดท เอ๊วี่วัน ฟีลอิง ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tonite คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น