เนื้อเพลง For The Love Of You คำอ่านไทย Joss Stone

Feels good
(ฟีล กู๊ด)
Feels good to me
(ฟีล กู๊ด ทู มี)
Feels good
(ฟีล กู๊ด)
Feels good to me
(ฟีล กู๊ด ทู มี)

Drifting on a memory
(ดริฟทิง ออน อะ เม๊มโมรี่)
Ain’t no place I’d rather be, no,
(เอน โน เพลส อาย ร๊าเธ่อร์ บี , โน ,)
Than with you
(แฑ็น วิธ ยู)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Day will make a way for night
(เดย์ วิล เม้ค เก เวย์ ฟอร์ ไน๊ท)
All we need is candlelight
(ออล วี นี๊ด อีส แคนเดิลไลท์)
And a D’Angelo song
(แอนด์ อะ DAngelo ซ็อง)
Ooh, so soft and so long
(อู้ , โซ ซ๊อฟท แอนด์ โซ ลอง)
Glad to be here alone with a lover like no other
(แกล๊ด ทู บี เฮียร อะโลน วิธ อะ ลัฝเออะ ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์)
Sad to see a new horizon slowly coming into view
(แซ้ด ทู ซี อะ นิว ฮอไร๊ซั่น ซโลลิ คัมอิง อิ๊นทู ฝิว)
I wanna be living for the love of you
(ไอ วอนนา บี ลีฝอิง ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
All that I’m giving is for the, for the love of you
(ออล แดท แอม กีฝวิง อีส ฟอร์ เดอะ , ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
Lovely as a ray of sun that touches me when the morning comes
(ลัฝลิ แอส ซา เรย์ อ็อฝ ซัน แดท ทูช มี เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
Feels good to me
(ฟีล กู๊ด ทู มี)
My love and me, ooh
(มาย ลัฝ แอนด์ มี , อู้)

Smoother than a gentle breeze
(สมูดเดอร์ แฑ็น อะ เจ๊นเทิ่ล บร๊ซ)
Blowing through my mind, weary
(โบลวิง ทรู มาย ไมนด์ , เวียริ)
Soft as can be when you’re loving me
(ซ๊อฟท แอส แคน บี เว็น ยัวร์ ลัฝอิง มี)
When you’re loving me
(เว็น ยัวร์ ลัฝอิง มี)
Love to be riding on the waves of your love
(ลัฝ ทู บี ไรดอิง ออน เดอะ เว๊ฝ อ็อฝ ยุร ลัฝ)
Enchanted with your touch
(เอ็นแช๊นท วิธ ยุร ทั๊ช)
It seems to me we can sail together in and out of misery
(อิท ซีม ทู มี วี แคน เซล ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ มีสริ)
I wanna be living for the love of you
(ไอ วอนนา บี ลีฝอิง ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
All that I’m giving is for the love of you
(ออล แดท แอม กีฝวิง อีส ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
I wanna be living for the love of you
(ไอ วอนนา บี ลีฝอิง ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
All that I’m giving, giving, ooh, is for the love of you
(ออล แดท แอม กีฝวิง , กีฝวิง , อู้ , อีส ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)

Paradise I held within
(พาราได๊ซ ไอ เฮ็ลด วิธอิน)
Can’t feel insecure again
(แค็นท ฟีล อินเซ็คเคียว อะเกน)
You’re the key
(ยัวร์ เดอะ คีย์)
Oh, this I see, this I see, ooh
(โอ , ดิส ซาย ซี , ดิส ซาย ซี , อู้)
Now I’m there and I lose my way
(นาว แอม แดร์ แอนด์ ดาย ลู้ส มาย เวย์)
Using words to try to say what I feel
(ยูสซิง เวิร์ด ทู ธราย ทู เซย์ ว๊อท ไอ ฟีล)
I feel that love is free
(ไอ ฟีล แดท ลัฝ อีส ฟรี)
I know that love is free
(ไอ โนว์ แดท ลัฝ อีส ฟรี)

I might as well sign my name on a card which can say it a whole lot better
(ไอ ไมท แอส เวลล ซายน มาย เนม ออน อะ ค้าร์ด วิช แคน เซย์ อิท ดา โฮล ล็อท เบ๊ทเท่อร์)
Ooh, only time will tell
(อู้ , โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล)
Cause it seems that I’ve done just about all that I can do
(ค๊อส อิท ซีม แดท แอฝ ดัน จั๊สท อะเบ๊าท ดอร์ แดท ไอ แคน ดู)
I wanna be, ooh, I wanna be living
(ไอ วอนนา บี , อู้ , ไอ วอนนา บี ลีฝอิง)
I wanna be living, living for the love of you
(ไอ วอนนา บี ลีฝอิง , ลีฝอิง ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
I wanna be giving, giving, ooh
(ไอ วอนนา บี กีฝวิง , กีฝวิง , อู้)
All that I’m giving is for the love of you
(ออล แดท แอม กีฝวิง อีส ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)
Oh, it’s for the love of you
(โอ , อิทซ ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู)

I just wanna be giving all my love to you
(ไอ จั๊สท วอนนา บี กีฝวิง ออล มาย ลัฝ ทู ยู)
Each and every day
(อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
That’s when I’ll be giving all my love to you
(แด้ท เว็น อิลล บี กีฝวิง ออล มาย ลัฝ ทู ยู)

That’s all I wanna do
(แด้ท ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
I’m giving all my love to you
(แอม กีฝวิง ออล มาย ลัฝ ทู ยู)
You know that I’m living for you
(ยู โนว์ แดท แอม ลีฝอิง ฟอร์ ยู)

Ooh, to love you
(อู้ , ทู ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For The Love Of You คำอ่านไทย Joss Stone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น