เนื้อเพลง Impressive Instant คำอ่านไทย Madonna

Universe is full of stars
(ยูนิเฝิซ อีส ฟูล อ็อฝ สทาร์)
Nothing out there looks the same
(นัธอิง เอ๊าท แดร์ ลุ๊ค เดอะ เซม)
You’re the one that I’ve been waiting for
(ยัวร์ ดิ วัน แดท แอฝ บีน เวททิง ฟอร์)
I don’t even know your name
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยุร เนม)

I’m in a trance
(แอม อิน อะ ทแร็นซ)
I’m in a trance
(แอม อิน อะ ทแร็นซ)

Cosmic systems intertwine
(คอสมิค ซิ๊สเท่ม intertwine)
Astral bodies drip like wine
(Astral บอดีสฺ ดริพ ไล๊ค ไวน์)
All of nature ebbs and flows
(ออล อ็อฝ เน๊เจ้อร์ เอ็บ แซน โฟลว์)
Comets shoot across the sky
(โค๊เหม็ท ชู๊ท อะคร๊อส เดอะ สกาย)
Can’t explain the reasons why
(แค็นท เอ็กซเพลน เดอะ รี๊ซั่น วาย)
This is how creation goes
(ดิส ซิส ฮาว คริเอฌัน โกซ)

I don’t want nobody else
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ เอ๊ลส)
All the others look the same
(ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ ลุ๊ค เดอะ เซม)
Galaxies are sliding into view
(แกแลคซี่ แซร์ สลายดิง อิ๊นทู ฝิว)
I don’t even know your name
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยุร เนม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I’m in a trance
(แอม อิน อะ ทแร็นซ)
And the world is spinning
(แอนด์ เดอะ เวิลด อีส สปินนิ่ง)
Spinning baby out of control
(สปินนิ่ง เบ๊บี้ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
I’m in a trance
(แอม อิน อะ ทแร็นซ)
I let the music take me
(ไอ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค มี)
Take me where my heart wants to go
(เท้ค มี แวร์ มาย ฮาร์ท ว้อนท ทู โก)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Kiss me
(คิซ มี)
[repeat 3 times]
([ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

I like to singy singy singy
(ไอ ไล๊ค ทู ซิง วาย ซิง วาย ซิง วาย)
Like a bird on a wingy wingy wingy
(ไล๊ค เก เบิร์ด ออน อะ วิง วาย วิง วาย วิง วาย)
I like to rhumba rhumba rhumba
(ไอ ไล๊ค ทู rhumba rhumba rhumba)
Dance to a samba samba samba
(แด๊นซ์ ทู อะ แซมบ้า แซมบ้า แซมบ้า)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Trance
(ทแร็นซ)
I’m in a trance
(แอม อิน อะ ทแร็นซ)
Universe is full of stars
(ยูนิเฝิซ อีส ฟูล อ็อฝ สทาร์)
Nothing out there looks the same
(นัธอิง เอ๊าท แดร์ ลุ๊ค เดอะ เซม)
You’re the one that I’ve been waiting for
(ยัวร์ ดิ วัน แดท แอฝ บีน เวททิง ฟอร์)
I don’t even know your name
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยุร เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Impressive Instant คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น