เนื้อเพลง Nann N*gga คำอ่านไทย Trick Daddy feat Trina

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Hell no I don’t wanna holla at no motherf*ckin Trick
(เฮ็ลล โน ไอ ด้อนท์ วอนนา ฮอลละ แอ็ท โน motherf*ckin ทริ๊ค)
He all over there smelling like boonk and Hennesey and sh*t
(ฮี ออล โอ๊เฝ่อร แดร์ สเมลลิง ไล๊ค boonk แอนด์ Hennesey แอนด์ ฌะ *ที)
Hell no
(เฮ็ลล โน)

[Taterhead]
([ Taterhead ])
I’m saying though
(แอม เซอิง โธ)
What you got a playa back there just trying to say what’s up
(ว๊อท ยู ก็อท ดา พอลเย แบ็ค แดร์ จั๊สท ทไรอิง ทู เซย์ ว๊อท อั๊พ)

[Trina talking]
([ ทรีน่า ทอคอิง ])
Hell no
(เฮ็ลล โน)
I don’t wanna holla at him
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฮอลละ แอ็ท ฮิม)
That’s alright
(แด้ท ออลไร๊ท)

[Trick Daddy talking]
([ ทริ๊ค แดดดิ ทอคอิง ])
Hold up b*tch
(โฮลด์ อั๊พ บี *tch)
Hold up b*tch
(โฮลด์ อั๊พ บี *tch)
Hold up hoe
(โฮลด์ อั๊พ โฮ)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Hoe you don’t know nann n*gga uh-uh
(โฮ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
That’ll represent like me
(แธดิล รีเพรสเซ่นท ไล๊ค มี)
Who’ll say some sh*t like me
(อ๊าว เซย์ ซัม ฌะ *ที ไล๊ค มี)
One who’ll lay the d*ck like me
(วัน อ๊าว เลย์ เดอะ ดี *ck ไล๊ค มี)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
Who do the sh*t that I do
(ฮู ดู เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ ดู)
Run through yo whole lil’ crew
(รัน ทรู โย โฮล ลิล ครู)
Pay for it if I got to
(เพย์ ฟอร์ อิท อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ทู)
Hoe you don’t know nann n*gga uh-uh
(โฮ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
That’ll run off in yo house
(แธดิล รัน ออฟฟ อิน โย เฮ้าส)
Put the gun off in yo mouth
(พุท เดอะ กัน ออฟฟ อิน โย เม๊าธ)
Blow yo motherf*cking brains out
(โบลว์ โย motherf*คิง เบรน เอ๊าท)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
Who’ll fall off in the club
(อ๊าว ฟอลล์ ออฟฟ อิน เดอะ คลับ)
Free drinks for the show some love
(ฟรี ดริ๊งค ฟอร์ เดอะ โชว์ ซัม ลัฝ)
Take the bar home for the thugs
(เท้ค เดอะ บาร์ โฮม ฟอร์ เดอะ ธัก)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
Who know mo’ n*ggas than me
(ฮู โนว์ โม เอ็น *ggas แฑ็น มี)
Who do mo’ killings than me
(ฮู ดู โม คีลลิง เอส แฑ็น มี)
And weigh mo’ dope dealings than me
(แอนด์ เว โม โดพ ดีลลิง เอส แฑ็น มี)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
You don’t know nann n*gga
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga)
That dress fresher than me
(แดท เดรส ฟเรฌเออะ แฑ็น มี)
And you don’t know nann n*gga that wear mo’ Polo sh*t than me
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga แดท แวร์ โม โพโล ฌะ *ที แฑ็น มี)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
Who do mo’ freaky stuff
(ฮู ดู โม ฟรีคกี้ สทั๊ฟฟ)
Eat the coochie wit the legs up
(อี๊ท เดอะ คู๊ดฉี่ วิท เดอะ เล้ก อั๊พ)
Then I blow it all in yo b*tt
(เด็น นาย โบลว์ อิท ดอร์ อิน โย บี *tt)
And I don’t know nann hoe uh-uh
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
Who liked the d*ck like you
(ฮู ลิค เดอะ ดี *ck ไล๊ค ยู)
Who’ll bite the d*ck like you
(อ๊าว ไบ้ท์ เดอะ ดี *ck ไล๊ค ยู)
On a dikey b*tch like you
(ออน อะ dikey บี *tch ไล๊ค ยู)
And I don’t like a b*tch like you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค เก บี *tch ไล๊ค ยู)
I’ll fight a b*tch like you
(อิลล ไฟ้ท ดา บี *tch ไล๊ค ยู)
Ol’ trifling b*tch like you
(Ol ทไรฟลิง บี *tch ไล๊ค ยู)
Ain’t no telling what you might do
(เอน โน เทลลิง ว๊อท ยู ไมท ดู)
B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)
Hoe you don’t know nann n*gga uh-uh
(โฮ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

[Trina talkin]
([ ทรีน่า ทอคกิ่น ])
Uh-Uh-Uh
(อา อา อา)
Hold up who the f*ck this n*gga think he is
(โฮลด์ อั๊พ ฮู เดอะ เอฟ *ck ดิส เอ็น *gga ทริ๊งค ฮี อีส)
I ain’t ashamed of nothing I do
(ไอ เอน อะเชมดฺ อ็อฝ นัธอิง ไอ ดู)
Hold up check this sh*t out
(โฮลด์ อั๊พ เช็ค ดิส ฌะ *ที เอ๊าท)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
You don’t know nann hoe uh-uh
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
Don’ been the places I been
(ด็อน บีน เดอะ เพลส ซาย บีน)
Who can spend the grands that I spend
(ฮู แคน สเพ็นด เดอะ แกรนด์ แดท ไอ สเพ็นด)
F*ck bout 5 or 6 best friends
(เอฟ *ck เบาท ไฟท์ ออ ซิก เบ๊สท์ เฟรน)
And you don’t know nann hoe uh-uh
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
That’s off the chain like me
(แด้ท ออฟฟ เดอะ เชน ไล๊ค มี)
That’ll floss the thang like me
(แธดิล ฟล็อซ เดอะ เตง ไล๊ค มี)
On a awful thang like me
(ออน อะ ออฟุล เตง ไล๊ค มี)
You don’t know nann hoe uh-uh
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
That sell more ass than me
(แดท เซลล์ โม อาซ แฑ็น มี)
You know nann hoe
(ยู โนว์ nann โฮ)
That’ll make you come like me
(แธดิล เม้ค ยู คัม ไล๊ค มี)
N*gga you don’t know nann hoe uh-uh
(เอ็น *gga ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
That don’ tried all types of sh*t
(แดท ด็อน ทไร ออล ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที)
Who quick to deep throat the d*ck
(ฮู ควิค ทู ดี๊พ โธร๊ท เดอะ ดี *ck)
And let another b*tch straight lick the clit
(แอนด์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ บี *tch สเทร๊ท ลิค เดอะ คลิทฺ)
Now you don’t know nann hoe uh-uh
(นาว ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
That’ll keep it wet like me
(แธดิล คี๊พ อิท เว๊ท ไล๊ค มี)
Make it come back to back like me
(เม้ค อิท คัม แบ็ค ทู แบ็ค ไล๊ค มี)
Lick a n*gga nut sack like me
(ลิค กา เอ็น *gga นัท แซ๊ค ไล๊ค มี)
Now you don’t know nann hoe uh-uh
(นาว ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)
That’ll ride the d*ck on the dime
(แธดิล ไรด์ เดอะ ดี *ck ออน เดอะ ไดม)
Who love to f*ck all the time
(ฮู ลัฝ ทู เอฟ *ck ออล เดอะ ไทม์)
One who’s p*ssy fatter than mine
(วัน ฮู พี *ssy fatter แฑ็น ไมน์)
B*tch you don’t know nann hoe
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Hold up baby hold up
(โฮลด์ อั๊พ เบ๊บี้ โฮลด์ อั๊พ)
What you said you’ll do b*tch
(ว๊อท ยู เซ็ด โยว ดู บี *tch)
[Trina]
([ ทรีน่า ])
N*gga you heard what I motherf*cking said
(เอ็น *gga ยู เฮิด ว๊อท ไอ motherf*คิง เซ็ด)
[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Well baby if you gon’ be doin’ all this
(เวลล เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู ก็อน บี โดย ออล ดิส)
You need to be on my team
(ยู นี๊ด ทู บี ออน มาย ทีม)
Cuz I’m the realest n*gga you motherf*cking know
(คัซ แอม เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *gga ยู motherf*คิง โนว์)
[Trina]
([ ทรีน่า ])
Well if you want me you know how to find me
(เวลล อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ยู โนว์ ฮาว ทู ไฟนด์ มี)
Taterhead got the number
(Taterhead ก็อท เดอะ นั๊มเบ้อร์)
[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Tater boy bet they help Tater boy
(Tater บอย เบ๊ท เด เฮ้ลพ Tater บอย)
Ha ha ha hah
(ฮา ฮา ฮา ฮ๊า)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
B*tch you know nann n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
That keep it knocked like me
(แดท คี๊พ อิท น๊อค ไล๊ค มี)
That keep it hot like me
(แดท คี๊พ อิท ฮอท ไล๊ค มี)
One who’ll chop the chops like me
(วัน อ๊าว ช๊อพ เดอะ ช๊อพ ไล๊ค มี)
B*tch you know nann n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
Wit connections wit the mob
(วิท ค็อนเนคฌัน วิท เดอะ ม๊อบ)
Money millions for stars
(มั๊นนี่ มิ๊ลเลี่ยน ฟอร์ สทาร์)
And the Lexus flexin hard
(แอนด์ เดอะ เล็กเซด เฟกซิน ฮาร์ด)
B*tch you know nanna n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nanna เอ็น *gga)
Who representin they grill
(ฮู เรพพรีเซนทิน เด กริลล์)
In Miami is where I live
(อิน มายเอมอี อีส แวร์ ไอ ไล้ฝ)
And this is how I pay my bills
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว ไอ เพย์ มาย บิลล์)
I love livin here
(ไอ ลัฝ ลีฝอิน เฮียร)
It be straight thuggin livin here
(อิท บี สเทร๊ท ตั๊กกิน ลีฝอิน เฮียร)
And all my thug n*ggas here
(แอนด์ ออล มาย ธัก เอ็น *ggas เฮียร)
We be ballin’up in here
(วี บี ballinup อิน เฮียร)
B*tch you know nann n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
B*tch you know nann n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
No no b*tch you know nann n*gga
(โน โน บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
Oh you know nann n*gga
(โอ ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
B*tch you know nann n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
B*tch you know nann n*gga
(บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)
No no b*tch you know nann n*gga
(โน โน บี *tch ยู โนว์ nann เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nann N*gga คำอ่านไทย Trick Daddy feat Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น