เนื้อเพลง Call Me up คำอ่านไทย Natalie

Hi, this is Natalie
(ไฮ , ดิส ซิส Natalie)
Leave a message after the beep
(ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ แอ๊ฟเท่อร เดอะ บีพ)
And I’ll give you a call back
(แอนด์ อิลล กี๊ฝ ยู อะ คอลลํ แบ็ค)
Remember if you don’t leave a message
(รีเม๊มเบ่อร์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ)
I don’t know who called
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู คอลลํ)
Thanks
(แธ๊งค์)

Aye, yo, Natalie what’s up, girl
(ไอ , โย , Natalie ว๊อท อั๊พ , เกิร์ล)
I ain’t heard or seen you in a while
(ไอ เอน เฮิด ออ ซีน ยู อิน อะ ไวล์)
Just like to see what’s up with you
(จั๊สท ไล๊ค ทู ซี ว๊อท อั๊พ วิธ ยู)
Get with me man
(เก็ท วิธ มี แมน)
Holla
(ฮอลละ)

Message will be saved for 14 days
(เม๊สเสจ วิล บี เซฝ ฟอร์ 14 เดย์)

I got your message today
(ไอ ก็อท ยุร เม๊สเสจ ทูเดย์)
I was happy to hear your voice
(ไอ วอส แฮ๊พพี่ ทู เฮียร ยุร ว๊อยซ์)
Automatically saved
(ออโทะแมทอิแค็ลลิ เซฝ)
When it comes to you, I had no choice
(เว็น หนิด คัม ทู ยู , ไอ แฮ็ด โน ช๊อยซํ)
I must act like I don’t wanna call you back
(ไอ มัสท์ แอ๊คท ไล๊ค ไก ด้อนท์ วอนนา คอลลํ ยู แบ็ค)
I stayed up last night, waiting for the phone to flash
(ไอ สเทย์ อั๊พ ล๊าสท ไน๊ท , เวททิง ฟอร์ เดอะ โฟน ทู แฟลช)
What would it be like if I don’t call so fast
(ว๊อท เวิด ดิท บี ไล๊ค อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ คอลลํ โซ ฟาสท)
Let a few hours past, see if my patience coud last
(เล็ท ดา ฟิว เอาเอ้อร์ พาสท์ , ซี อิ๊ฟ มาย เพเฌ็นซ coud ล๊าสท)

Everytime you call me up I’m playing hard to get
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คอลลํ มี อั๊พ แอม พเลนิ่ง ฮาร์ด ทู เก็ท)
I really wanna pick up, I keep hitting end
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา พิค อั๊พ , ไอ คี๊พ ฮิทติง เอ็นด)
I don’t know what to say, you got me speechless
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์ , ยู ก็อท มี ซพีชเล็ซ)
Leave a message saved
(ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ เซฝ)
Maybe at a better time, when I can get online
(เมบี แอ็ท ดา เบ๊ทเท่อร์ ไทม์ , เว็น นาย แคน เก็ท ออนไลน)
And tell you what’s on my mind
(แอนด์ เทลล ยู ว๊อท ออน มาย ไมนด์)
And then we can conversate, maybe we can conversate
(แอนด์ เด็น วี แคน conversate , เมบี วี แคน conversate)

Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)

Now it ain’t my style to have you guess how I feel about you
(นาว อิท เอน มาย สไทล์ ทู แฮ็ฝ ยู เกสส ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
I’m always thinking about you, I’m always talking about you
(แอม ออลเว ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู , แอม ออลเว ทอคอิง อะเบ๊าท ยู)
Don’t wanna let you know I have the words
(ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โนว์ ไอ แฮ็ฝ เดอะ เวิร์ด)
I end up all jittery
(ไอ เอ็นด อั๊พ ออล จีทเทอะริ)
And all the words I can’t control what you do to me
(แอนด์ ออล เดอะ เวิร์ด ซาย แค็นท คอนโทรล ว๊อท ยู ดู ทู มี)
All it takes is one little thing
(ออล อิท เท้ค ซิส วัน ลิ๊ทเทิ่ล ทริง)
I hear a ring, I see your name
(ไอ เฮียร รา ริง , ไอ ซี ยุร เนม)

Everytime you call me up I’m playing hard to get
(เอ๊รี่ไทม์ ยู คอลลํ มี อั๊พ แอม พเลนิ่ง ฮาร์ด ทู เก็ท)
I really wanna pick up, I keep hitting end
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา พิค อั๊พ , ไอ คี๊พ ฮิทติง เอ็นด)
I don’t know what to say, you got me speechless
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์ , ยู ก็อท มี ซพีชเล็ซ)
Leave a message saved
(ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ เซฝ)
Maybe at a better time, when I can get online
(เมบี แอ็ท ดา เบ๊ทเท่อร์ ไทม์ , เว็น นาย แคน เก็ท ออนไลน)
And tell you what’s on my mind
(แอนด์ เทลล ยู ว๊อท ออน มาย ไมนด์)
And then we can conversate, maybe we can conversate
(แอนด์ เด็น วี แคน conversate , เมบี วี แคน conversate)

Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)

Here’s how I’m gonna tell you
(เฮียร ฮาว แอม กอนนะ เทลล ยู)
I’m gonna call you up tonight, tonight, tonight, tonight
(แอม กอนนะ คอลลํ ยู อั๊พ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
Be up-tight and honest with you
(บี อั๊พ ไท๊ท แอนด์ อ๊อนเน็สท วิธ ยู)
If I’ma do it tonight, tonight, tonight, tonight
(อิ๊ฟ แอมอา ดู อิท ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
No more holding back or acting shy
(โน โม โฮลดิง แบ็ค ออ แอคทิง ชาย)
I’m gonna call you up tonight, tonight, tonight, tonight
(แอม กอนนะ คอลลํ ยู อั๊พ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
Iet you know you’re the one i like
(Iet ยู โนว์ ยัวร์ ดิ วัน ไอ ไล๊ค)
If I’ma do it tonight, tonight, tonight, tonight
(อิ๊ฟ แอมอา ดู อิท ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)

Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Baby, I know you might think I’m just playin’
(เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ยู ไมท ทริ๊งค แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
You don’t see the smile I get, baby
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ สไมล์ ไอ เก็ท , เบ๊บี้)
When the phone rings, you call me
(เว็น เดอะ โฟน ริง เอส , ยู คอลลํ มี)
I really wish you would come and hold me
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด คัม แอนด์ โฮลด์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me up คำอ่านไทย Natalie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น