เนื้อเพลง The Tourist คำอ่านไทย Radiohead

It barks at no one else but me
(อิท บาร์ค แอ็ท โน วัน เอ๊ลส บั๊ท มี)
Like it’s seen a ghost
(ไล๊ค อิทซ ซีน อะ โก๊สท)
I guess it seen the sparks a-flowing
(ไอ เกสส ซิท ซีน เดอะ สพ๊าร์ค ซา ฟโลอิง)
No one else would know
(โน วัน เอ๊ลส เวิด โนว์)

Hey man slow down, slow down
(เฮ แมน สโลว์ เดาน , สโลว์ เดาน)
Idiot, slow down, slow down
(อี๊เดียท , สโลว์ เดาน , สโลว์ เดาน)

Sometimes I get overcharged
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท โอเฝอะชาจ)
That’s when you see sparks
(แด้ท เว็น ยู ซี สพ๊าร์ค)
You ask me where the hell I’m going
(ยู อาสคฺ มี แวร์ เดอะ เฮ็ลล แอม โกอิ้ง)
At a thousand feet per second
(แอ็ท ดา เธ๊าซั่นด ฟีท เพอร์ เซ๊คคั่น)

Hey man slow down, slow down
(เฮ แมน สโลว์ เดาน , สโลว์ เดาน)
Idiot slow down, slow down
(อี๊เดียท สโลว์ เดาน , สโลว์ เดาน)

Hey man slow down, slow down
(เฮ แมน สโลว์ เดาน , สโลว์ เดาน)
Idiot slow down, slow down
(อี๊เดียท สโลว์ เดาน , สโลว์ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Tourist คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น