เนื้อเพลง Jackpot Intro คำอ่านไทย Chingy

Uh, hey dirty, [what?]
(อา , เฮ เดอทิ , [ ว๊อท ])
Look at that girl right there [oh]
(ลุ๊ค แกท แดท เกิร์ล ไร๊ท แดร์ [ โอ ])
She make me say
(ชี เม้ค มี เซย์)
Ooh, ooh, [yeah] ooh, ooh, [hey] do what you do
(อู้ , อู้ , [ เย่ ] อู้ , อู้ , [ เฮ ] ดู ว๊อท ยู ดู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I like the way you do that right thurr [right thurr]
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู ดู แดท ไร๊ท thurr [ ไร๊ท thurr ])
Switch your hips when you’re walkin’, let down you’re hurr [let down your hurr]
(สวิทช์ ยุร ฮิพ เว็น ยัวร์ วอคกิน , เล็ท เดาน ยัวร์ hurr [ เล็ท เดาน ยุร hurr ])
I like the way you do that right thurr [right thurr]
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู ดู แดท ไร๊ท thurr [ ไร๊ท thurr ])
Lick your lips when you’re talkin’, that make me scurrd
(ลิค ยุร ลิพ เว็น ยัวร์ ทอคกิ่น , แดท เม้ค มี scurrd)

[Chingy]
([ ชิง วาย ])
I like the way you look in them pants, see ya fine [fine]
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู ลุ๊ค อิน เด็ม แพ็นท , ซี ยา ไฟน [ ไฟน ])
Your momma a quarter piece, she far from a dime [dime]
(ยุร มอมมา อะ คว๊อร์เท่อร พี๊ซ , ชี ฟาร์ ฟรอม มา ไดม [ ไดม ])
The type of girl that’ll getcha’ up and go make you grind [grind]
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล แธดิล แกทชา อั๊พ แอนด์ โก เม้ค ยู ไกรนด [ ไกรนด ])
I’m thinkin’ about snatchin’ her up, dirty, makin’ her mine
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท snatchin เฮอ อั๊พ , เดอทิ , เมกิน เฮอ ไมน์)
Look at her hips, [what?] look at her legs, ain’t she stacked? [stacked]
(ลุ๊ค แกท เฮอ ฮิพ , [ ว๊อท ] ลุ๊ค แกท เฮอ เล้ก , เอน ชี ซแท็ค [ ซแท็ค ])
I sure wouldn’t mind hittin’ that from the back [back]
(ไอ ชัวร์ วูดดึ่น ไมนด์ ฮิทดิน แดท ฟรอม เดอะ แบ็ค [ แบ็ค ])
I like it when I touch it cuz she moan a lil’ bit
(ไอ ไล๊ค อิท เว็น นาย ทั๊ช อิท คัซ ชี โมน อะ ลิล บิท)
Jeans saggin’ so I can see her thong a lil’ bit
(ยีน แซคกิน โซ ไอ แคน ซี เฮอ ธอง อะ ลิล บิท)
I know you grown a little bit, twenty years old, you legal
(ไอ โนว์ ยู กโรน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท , ทเว้นที่ เยียร์ โอลด์ , ยู ลี๊กอล)
Don’t trip off my people, just hop in the regal
(ด้อนท์ ทริ๊พ ออฟฟ มาย พี๊เพิ่ล , จั๊สท ฮ็อพ อิน เดอะ รีแก็ล)
I swooped on her like an eagle swoopin’ down on its prey
(ไอ ซวูพ ออน เฮอ ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล สวูพปิน เดาน ออน อิทซ เพรย์)
I know you popular, but you gon’ be famous today
(ไอ โนว์ ยู พ๊อพพิวล่าร์ , บั๊ท ยู ก็อน บี เฟ๊มัส ทูเดย์)

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

[Chingy]
([ ชิง วาย ])
She be shoppin’ in Frontenac
(ชี บี ชอพพิน อิน Frontenac)
Just look at her front and back
(จั๊สท ลุ๊ค แกท เฮอ ฟร๊อนท แอนด์ แบ็ค)
Man she so stacked and she know that I want that
(แมน ชี โซ ซแท็ค แอนด์ ชี โนว์ แดท ไอ ว้อนท แดท)
Her man, he’s so wack, girl can I taste yo cat
(เฮอ แมน , อีส โซ แวค , เกิร์ล แคน นาย เท๊ซท โย แค๊ท)
for three hundred to step, like buyin’ a throwback
(ฟอร์ ทรี ฮั๊นเดร็ด ทู สเท็พ , ไล๊ค บายเอน อะ โตวแบค)
She stay in the club,[club] I can be seein’ she got it honest
(ชี สเทย์ อิน เดอะ คลับ , [ คลับ ] ไอ แคน บี ซีอิน ชี ก็อท ดิธ อ๊อนเน็สท)
In real life, girl remind me of Pocahontas
(อิน เรียล ไล๊ฟ , เกิร์ล รีไมนด์ มี อ็อฝ Pocahontas)
She be at events, [yeah] so I’m impressed when she pass [yeah]
(ชี บี แอ็ท อีเฝ๊นท , [ เย่ ] โซ แอม อิมเพรส เว็น ชี เพซ [ เย่ ])
All the high rollin’ cats wanna pay for that ass
(ออล เดอะ ไฮฮ โรลลิน แค๊ท วอนนา เพย์ ฟอร์ แดท อาซ)
Ain’t no half steppin’, [steppin’] she strapped wit a nice weapon [weapon]
(เอน โน ฮาล์ฟ สเตปปิน , [ สเตปปิน ] ชี สแตปชฺ วิท ดา ไน๊ซ์ เว๊พ่อน [ เว๊พ่อน ])
Trick, it’s against the law for her to move them hips
(ทริ๊ค , อิทซ อะเก๊นสท เดอะ ลอว์ ฟอร์ เฮอ ทู มู๊ฝ เด็ม ฮิพ)
If you ever seen her dirty, your mouth gon’ drop
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เฮอ เดอทิ , ยุร เม๊าธ ก็อน ดรอพ)
Worldwide fools probably tell you this off tops
(เวิรดวาย ฟูล พรอบอับลิ เทลล ยู ดิส ออฟฟ ท๊อพ)

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

[Chingy]
([ ชิง วาย ])
I like the way she doin’ that [c’mon]
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ชี โดย แดท [ ซีมอน ])
Plus I like it when she bring it back [say it]
(พลัส ซาย ไล๊ค อิท เว็น ชี บริง อิท แบ็ค [ เซย์ อิท ])
Ooh, [uh-huh] ooh, ooh, ooh, [uh-huh] do what you do [whoo]
(อู้ , [ อา ฮู ] อู้ , อู้ , อู้ , [ อา ฮู ] ดู ว๊อท ยู ดู [ ฮู ])
I like the way she doin’ that [c’mon]
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ชี โดย แดท [ ซีมอน ])
Plus I like it when she bring it back [say it]
(พลัส ซาย ไล๊ค อิท เว็น ชี บริง อิท แบ็ค [ เซย์ อิท ])
Ooh, [uh-huh] ooh, ooh, ooh, [uh-huh] do what you do [whoo]
(อู้ , [ อา ฮู ] อู้ , อู้ , อู้ , [ อา ฮู ] ดู ว๊อท ยู ดู [ ฮู ])

[Chingy]
([ ชิง วาย ])
Gimme what you got for a pork chop [uh]
(กีมมิ ว๊อท ยู ก็อท ฟอร์ รา พ๊อร์ค ช๊อพ [ อา ])
She threw it at me like I was a short-stop [uh]
(ชี ธรู อิท แอ็ท มี ไล๊ค ไก วอส ซา ช๊อร์ท สท๊อพ [ อา ])
Workin’ in a Fatty Girl Hugga Top
(เวิคกิน อิน อะ แฟททิ เกิร์ล Hugga ท๊อพ)
Then she back it up on me and let it drop [drop]
(เด็น ชี แบ็ค อิท อั๊พ ออน มี แอนด์ เล็ท ดิธ ดรอพ [ ดรอพ ])
Make it hop [boing] like a bunny [bunny]
(เม้ค อิท ฮ็อพ [ โบอิง ] ไล๊ค เก บันนิ [ บันนิ ])
Girl can I touch you where it’s sunny
(เกิร์ล แคน นาย ทั๊ช ยู แวร์ อิทซ ซันนิ)
>and make you give her some money
(>แอนด์ เม้ค ยู กี๊ฝ เฮอ ซัม มั๊นนี่)
She should pose for Sports Illustrated
(ชี เชิด โพส ฟอร์ สพอร์ท อิ๊ลลัซเทรท)
It’s like a picture perfect site
(อิทซ ไล๊ค เก พิ๊คเจ้อร์ เพ๊อร์เฟ็คท ไซ๊ท)
When she pass all the other girls hate it
(เว็น ชี เพซ ซอร์ ดิ อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล เฮท อิท)
[But I…]
([ บั๊ท ไอ ])

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

I like that [uh-huh]
(ไอ ไล๊ค แดท [ อา ฮู ])
I like that [uh-huh]
(ไอ ไล๊ค แดท [ อา ฮู ])
I like that [uh-huh]
(ไอ ไล๊ค แดท [ อา ฮู ])
I like that [Track stars]
(ไอ ไล๊ค แดท [ แทร็ค สทาร์ ])
Ooh, ooh, ooh, ooh, do what you do
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , ดู ว๊อท ยู ดู)
I like that [yeah]
(ไอ ไล๊ค แดท [ เย่ ])
I like that [yeah]
(ไอ ไล๊ค แดท [ เย่ ])
I like that [yeah]
(ไอ ไล๊ค แดท [ เย่ ])
I like that [Chingy]
(ไอ ไล๊ค แดท [ ชิง วาย ])
Ooh, ooh, ooh, ooh, do what you do
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , ดู ว๊อท ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jackpot Intro คำอ่านไทย Chingy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น