เนื้อเพลง Blast Off คำอ่านไทย G-Dep

[G. Dep]
([ จี Dep ])
Yeah…
(เย่)
Yeah, me and my man’s and them
(เย่ , มี แอนด์ มาย แมน แซน เด็ม)
We gon’ blast off
(วี ก็อน บลาสทํ ออฟฟ)
Bad Boy n*gga, and we don’t stop
(แบ้ด บอย เอ็น *gga , แอนด์ วี ด้อนท์ สท๊อพ)
Come on to the top, blast off
(คัมมอน ทู เดอะ ท๊อพ , บลาสทํ ออฟฟ)
Yeah, yo
(เย่ , โย)

Aiyyo, I take it up top for my peeps
(เออายเอว , ไอ เท้ค อิท อั๊พ ท๊อพ ฟอร์ มาย พีพ)
Cracks in they Jeeps, don’t sleep till they 6 feet deep
(แคร๊ค ซิน เด จีพ , ด้อนท์ สลี๊พ ทิลล์ เด ซิก ฟีท ดี๊พ)
No ‘lax’ in my tracks they potent
(โน แล็คซ อิน มาย แทร็ค เด โพเท็นท)
F*ck homicide, I’ma ride, keep smokin’
(เอฟ *ck ฮอมอิไซด , แอมอา ไรด์ , คี๊พ สโมกิน)
I keep smokin’ till the bullsh*t filter
(ไอ คี๊พ สโมกิน ทิลล์ เดอะ bullsh*ที ฟิ๊ลเท่อร์)
Like cigarettes, Dep came through, killed ya
(ไล๊ค ซิกะเรท , Dep เคม ทรู , คิลล์ ยา)
When I swerve hit nerves
(เว็น นาย ซเวิฝ ฮิท เนิ๊ร์ฝ)
Number 1 contenders, I put ’em on injured reserve
(นั๊มเบ้อร์ วัน contenders , ไอ พุท เอ็ม ออน อิ๊นเจอร์ รีเซิร์ฝ)
And everybody know what’s golden, matter of fact platinum,
(แอนด์ เอวี่บอดี้ โนว์ ว๊อท โกลเด็น , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท พแลทนัม ,)
?mores trap to mold in?
(โม แถร๊บ ทู โมลด์ อิน)
Once I explode and I, burn up the road and
(วั๊นซ ไอ เอ็กซโพลด แอนด์ ดาย , เบิร์น อั๊พ เดอะ โร้ด แอนด์)
Cruise around the globe, the cops thinkin’ it’s stolen
(ครู้ยสํ อะราวนฺดฺ เดอะ โกล๊บ , เดอะ ค็อพ ติ้งกิน อิทซ ซโทเล็น)
Understand, the world’s in my hand
(อั๊นเด้อรสแทนด , เดอะ เวิลด ซิน มาย แฮนด์)
G. Dep in this scam, no stunt
(จี Dep อิน ดิส scam , โน ซทันท)
B*tch play the front
(บี *tch เพลย์ เดอะ ฟร๊อนท)
And I’ma show you how to lay back do a buck while you puff on a sac
(แอนด์ แอมอา โชว์ ยู ฮาว ทู เลย์ แบ็ค ดู อะ บั๊ค ไวล์ ยู พัฟ ออน อะ แซ็ค)
Cause yo, I’m about to blast off –
(ค๊อส โย , แอม อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ)

Straight to the chase, cause everybody know what’s the case
(สเทร๊ท ทู เดอะ เชส , ค๊อส เอวี่บอดี้ โนว์ ว๊อท เดอะ เค๊ส)
Aiyyo, I’ma about to blast off
(เออายเอว , แอมอา อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ)
Straight to the point, aiyyo, yo, light another joint
(สเทร๊ท ทู เดอะ พ๊อยท์ , เออายเอว , โย , ไล๊ท อะน๊าเทร่อร์ จอยนท)
N*gga, I’ma blast off
(เอ็น *gga , แอมอา บลาสทํ ออฟฟ)
Right to the top, aiyyo, no, I ain’t gon stop yo
(ไร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ , เออายเอว , โน , ไอ เอน ก็อน สท๊อพ โย)
N*gga, I’ma blast off
(เอ็น *gga , แอมอา บลาสทํ ออฟฟ)
Straight to the dome, you entered in the Bad Boy zone
(สเทร๊ท ทู เดอะ โดม , ยู เอ๊นเท่อร์ อิน เดอะ แบ้ด บอย โซน)

[Mark Curry]
([ ม๊าร์ค เค๊อรํรี่ ])
Yo, yo, uh
(โย , โย , อา)
Who’s a n*gga harder than me?
(ฮู ซา เอ็น *gga อาณ์เดอ แฑ็น มี)
On the boats, make it known how the slaughterin’ be
(ออน เดอะ โบ๊ท , เม้ค อิท โนน ฮาว เดอะ สลาเดอลิน บี)
Damn, Curry ain’t the sh*t? Put the name in your mouth
(แดมนํ , เค๊อรํรี่ เอน เดอะ ฌะ *ที พุท เดอะ เนม อิน ยุร เม๊าธ)
Got it different? You ain’t on what you talkin’ about
(ก็อท ดิธ ดีฟเฟอะเร็นท ยู เอน ออน ว๊อท ยู ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
Bustin’ off in her mouth, catch me
(บัสติน ออฟฟ อิน เฮอ เม๊าธ , แค็ทช มี)
I’m feelin’ for whoever test me, pity for whoever second guess me
(แอม ฟีลิน ฟอร์ ฮูเอฝเออะ เทสท์ มี , พิ๊ที่ ฟอร์ ฮูเอฝเออะ เซ๊คคั่น เกสส มี)
Know how to ?manhand’? it’s real as it get
(โนว์ ฮาว ทู manhand อิทซ เรียล แอส ซิท เก็ท)
Feelin’ my sh*t, straight through the cealin’ with this
(ฟีลิน มาย ฌะ *ที , สเทร๊ท ทรู เดอะ cealin วิธ ดิส)
Bet your block love it, find me only with the grimy
(เบ๊ท ยุร บล๊อค ลัฝ อิท , ไฟนด์ มี โอ๊นลี่ วิธ เดอะ ไกรมอิ)
Gutters of the street where my mind be
(กัทเทอะ อ็อฝ เดอะ สทรีท แวร์ มาย ไมนด์ บี)
Play the game, get you a ‘zil’
(เพลย์ เดอะ เกม , เก็ท ยู อะ zil)
Forever, put you until, it fit me to kill
(ฟอเร๊เฝ่อร , พุท ยู อันทิล , อิท ฟิท มี ทู คิลล์)
Heat, got it with me still
(ฮีท , ก็อท ดิธ วิธ มี สทิลล)
Flip the game over, see me, we be, untouched
(ฟลิพ เดอะ เกม โอ๊เฝ่อร , ซี มี , วี บี , อันทัชท)
Out like your motherf*ckin’ guns bust, BLAOW
(เอ๊าท ไล๊ค ยุร motherf*ckin กัน บัซท , โบลว)
Sure shot, hit again, spit it grim, anytime, anyplace
(ชัวร์ ฌ็อท , ฮิท อะเกน , ซพิท ดิธ กริม , เอนี่ไทม์ , แอนนีเพซ)
B*tch, I’m about to-
(บี *tch , แอม อะเบ๊าท ทู)

[G. Dep]
([ จี Dep ])
Blast off, yo I get it poppin’
(บลาสทํ ออฟฟ , โย ไอ เก็ท ดิธ พอพปิน)
When I rock, yo it’s non-stoppin’
(เว็น นาย ร๊อค , โย อิทซ นอน สตอปพิน)
Yo, I’m about to blast off
(โย , แอม อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ)
See me at the show, when I rock everybody know
(ซี มี แอ็ท เดอะ โชว์ , เว็น นาย ร๊อค เอวี่บอดี้ โนว์)
Aiyyo, I’m about to blast off
(เออายเอว , แอม อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ)
Bottles gon’ pop, cause when I rock, everybody rock
(บ๊อทเทิ่ล ก็อน พ็อพ , ค๊อส เว็น นาย ร๊อค , เอวี่บอดี้ ร๊อค)
Aiyyo, I’m about to blast off
(เออายเอว , แอม อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ)
Straight to the top, cause everybody know this is hot
(สเทร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ , ค๊อส เอวี่บอดี้ โนว์ ดิส ซิส ฮอท)

[Loon]
([ ลูน ])
Aiyyo son, I’m about to blast off, like an astronaut
(เออายเอว ซัน , แอม อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ , ไล๊ค แอน แอซทโระนอท)
N*ggas don’t wanna see a n*gga blast the glock
(เอ็น *ggas ด้อนท์ วอนนา ซี อะ เอ็น *gga บลาสทํ เดอะ คล็อก)
N*ggas don’t wanna see a n*gga flash the rocks
(เอ็น *ggas ด้อนท์ วอนนา ซี อะ เอ็น *gga แฟลช เดอะ ร๊อค)
And pop up in the flashy drop – motherf*ckers
(แอนด์ พ็อพ อั๊พ อิน เดอะ ฟแลฌอิ ดรอพ motherf*ckers)
N*ggas know me, Loon’s a gunslinger
(เอ็น *ggas โนว์ มี , ลูน ซา gunslings er)
F*ck fightin’ a n*gga, I’m usin’ one finger
(เอฟ *ck ไฟท์ดิน อะ เอ็น *gga , แอม ยูซิน วัน fings er)
Catch one of you rap cats in the ‘Humdinger’
(แค็ทช วัน อ็อฝ ยู แร็พ แค๊ท ซิน เดอะ Humdings er)
Some n*ggas get shot, live and become singers
(ซัม เอ็น *ggas เก็ท ฌ็อท , ไล้ฝ แอนด์ บีคัม ซิง ers)
Expect to die, I’d rather sit in a chair, electrified
(เอ็กซเพ็คท ทู ดาย , อาย ร๊าเธ่อร์ ซิท อิน อะ แชร์ , อิเลคทริไฟ)
Than to stand here and testify
(แฑ็น ทู สแทนด์ เฮียร แอนด์ เท๊ซทิฟาย)
But, other than that though, we never get caught
(บั๊ท , อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แดท โธ , วี เน๊เฝ่อร์ เก็ท คอท)
We ?Joy Jefferson? walk, out of federal court
(วี จอย เจฟเฟอะซัน ว๊อล์ค , เอ๊าท อ็อฝ เฟ๊ดเดอร่อล คอร์ท)
We gettin’ bread in New York, ain’t better the sport
(วี เกดดิน เบร้ด อิน นิว ยอค , เอน เบ๊ทเท่อร์ เดอะ สพอร์ท)
So whatever you thought, you can use whatever support
(โซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ธอท , ยู แคน ยู๊ส ฮว็อทเอฝเออะ ซั๊พผอร์ท)
But, I think it’s best you go ‘head and just walk
(บั๊ท , ไอ ทริ๊งค อิทซ เบ๊สท์ ยู โก เฮด แอนด์ จั๊สท ว๊อล์ค)
Or have the cops find traces of lead in your corpse
(ออ แฮ็ฝ เดอะ ค็อพ ไฟนด์ เทร๊ซ อ็อฝ ลี๊ด อิน ยุร คอพซ)
Yo, I’m about to-
(โย , แอม อะเบ๊าท ทู)

[G. Dep]
([ จี Dep ])
Blast off-
(บลาสทํ ออฟฟ)
Straight to the chase, cause everybody know what’s the case
(สเทร๊ท ทู เดอะ เชส , ค๊อส เอวี่บอดี้ โนว์ ว๊อท เดอะ เค๊ส)
Aiyyo, I’ma about to blast off
(เออายเอว , แอมอา อะเบ๊าท ทู บลาสทํ ออฟฟ)
Straight to the point, aiyyo, yo, light another joint
(สเทร๊ท ทู เดอะ พ๊อยท์ , เออายเอว , โย , ไล๊ท อะน๊าเทร่อร์ จอยนท)
N*gga, I’ma blast off
(เอ็น *gga , แอมอา บลาสทํ ออฟฟ)
Right to the top, aiyyo, no, I ain’t gon stop yo
(ไร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ , เออายเอว , โน , ไอ เอน ก็อน สท๊อพ โย)
N*gga, I’ma blast off
(เอ็น *gga , แอมอา บลาสทํ ออฟฟ)
Straight to the dome, you entered in the Bad Boy zone
(สเทร๊ท ทู เดอะ โดม , ยู เอ๊นเท่อร์ อิน เดอะ แบ้ด บอย โซน)

[feat. Mark Curry, Loon]
([ ฟีท ม๊าร์ค เค๊อรํรี่ , ลูน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blast Off คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น