เนื้อเพลง The Way You Look at Me (Acoustic) คำอ่านไทย Christian Bautista

No one ever saw me like you do
(โน วัน เอฝเออะ ซอ มี ไลค ยู ดู)
All the things that I could add up too
(ออล เดอะ ธิง แดท ไอ คูด แอ็ด อัพ ทู)
I never knew just what a smile was worth
(ไอ เนฝเออะ นยู จัซท ฮว็อท ดา ซไมล วอส เวิธ)
But your eyes say everything
(บัท ยุร ไอ เซ เอ๊วี่ติง)
Without a single word
(วิเฑาท ดา ซิ๊งเกิ้ล เวิด)

‘Cause there’s somethin’ in the way you look at me
(คอส แฑ ซัมติน อิน เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
It’s as if my heart knows
(อิทซ แอ็ส อิฟ ไม ฮาท โน)
You’re the missing piece
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ)
You make me believe
(ยู เมค มี บิลีฝ)
That there’s nothing in this world I can’t be
(แดท แฑ นัธอิง อิน ที เวิลด ดาย แค็นท บี)
I never know what you see
(ไอ เนฝเออะ โน ฮว็อท ยู ซี)
But there’s somethin’ in the way you look at me
(บัท แฑ ซัมติน อิน เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)

If I could freeze a moment to my mind
(อิฟ ฟาย คูด ฟรีส อะ โมเม็นท ทู ไม ไมนด)
It’ll be the second that you touch your lips to mine
(อิว บี เดอะ เซคอันด แดท ยู ทั๊ช ยุร ลิพ ทู ไมน)
I’d like to stop the clock make time stands still
(อาย ไลค ทู ซท็อพ เดอะ คล็อค เมค ไทม ซแท็นด ซทิล)
‘Cause, baby, this is just the way
(คอส , เบบิ , ที ซิส จัซท เดอะ เว)
I always wanna feel
(ไอ ออลเว วอนนา ฟีล)
[adsense]
‘Cause there’s somethin’ in the way you look at me
(คอส แฑ ซัมติน อิน เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
It’s as if my heart knows
(อิทซ แอ็ส อิฟ ไม ฮาท โน)
You’re the missing piece
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ)
You make me believe
(ยู เมค มี บิลีฝ)
That there’s nothing in this world I can’t be
(แดท แฑ นัธอิง อิน ที เวิลด ดาย แค็นท บี)
I never know what you see
(ไอ เนฝเออะ โน ฮว็อท ยู ซี)
But there’s somethin’ in the way you look at me
(บัท แฑ ซัมติน อิน เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)

I don’t know how or why
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ออ ฮไว)
I feel different in your eyes
(ไอ ฟีล ดีฟเฟอะเร็นท อิน ยุร ไอ)
All I know is it happens every time
(ออล ไอ โน อีส ซิท แฮพเพ็น เอฝริ ไทม)

‘Cause there’s somethin’ in the way you look at me
(คอส แฑ ซัมติน อิน เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
It’s as if my heart knows
(อิทซ แอ็ส อิฟ ไม ฮาท โน)
You’re the missing piece
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ)
You make me believe
(ยู เมค มี บิลีฝ)
That there’s nothing in this world I can’t be
(แดท แฑ นัธอิง อิน ที เวิลด ดาย แค็นท บี)
I never know what you see
(ไอ เนฝเออะ โน ฮว็อท ยู ซี)
But there’s somethin’ in the way you look at me
(บัท แฑ ซัมติน อิน เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)

The way you look at me
(เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Look at Me (Acoustic) คำอ่านไทย Christian Bautista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น