เนื้อเพลง Driving Me Crazy คำอ่านไทย Phil Collins

No matter where you go I’ll be there
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก อิลล บี แดร์)
No matter where you hide I’ll find you
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู ไฮด์ อิลล ไฟนด์ ยู)
I’ll be there looking through the window watching everything you do
(อิลล บี แดร์ ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว วัทชิง เอ๊วี่ติง ยู ดู)
There’s no escaping me
(แดร์ โน เอซเคปพิง มี)
I’ll be like your worst enemy
(อิลล บี ไล๊ค ยุร เวิ๊ร์สท เอ๊นนิมี่)
I’m right behind you every place you run to I’ll be there with you
(แอม ไร๊ท บีฮายน์ ยู เอ๊เฝอร์รี่ เพลส ยู รัน ทู อิลล บี แดร์ วิธ ยู)

‘Cos being without you is driving me crazy
(คอซ บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
Oh I just don’t know what to do
(โอ ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Yes being without you is driving me crazy
(เย็ซ บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
‘Cos all I want is you…
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท อีส ยู)
And I like it
(แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท)

If all the world’s a stage and we are
(อิ๊ฟ ออล เดอะ เวิลด ซา สเท๊จ แอนด์ วี อาร์)
We’re only just two crazy players
(เวีย โอ๊นลี่ จั๊สท ทู คเรสิ เพย์เยอร์)
Please understand why I just can’t go on without you anymore
(พลีซ อั๊นเด้อรสแทนด วาย ไอ จั๊สท แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู แอนนี่มอ)
There’s no escaping me
(แดร์ โน เอซเคปพิง มี)
I want you back, can’t you see
(ไอ ว้อนท ยู แบ็ค , แค็นท ยู ซี)
I’m losing all control and I cannot guarantee my sanity
(แอม โรซิง ออล คอนโทรล แอนด์ ดาย แคนน็อท แกแรนที มาย แซนอิทิ)

Cos being without you is driving me crazy
(คอซ บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
And I don’t know what to do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Yes being without you is driving me crazy
(เย็ซ บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
‘Cos all I want is you
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท อีส ยู)
Being without you is driving me crazy
(บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
I don’t know how long I’ll last
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ลอง อิลล ล๊าสท)
Being without you is drving me crazy
(บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส drvings มี คเรสิ)
Feel my pulse it’s going so fast
(ฟีล มาย พั๊ลส์ อิทซ โกอิ้ง โซ ฟาสท)

You, you’re driving me crazy
(ยู , ยัวร์ ดรายวิง มี คเรสิ)
Me, I’m out of my mind
(มี , แอม เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
You, you’re making me crazy
(ยู , ยัวร์ เมคอิง มี คเรสิ)
Me, I’m running out of time
(มี , แอม รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

I am your conscience, I’m your guide
(ไอ แอ็ม ยุร คอนเฌ็นซ , แอม ยุร ไก๊ด)
I know just what you feel inside
(ไอ โนว์ จั๊สท ว๊อท ยู ฟีล อิ๊นไซด์)
I share your darkest thoughts with you but share no consequences for them
(ไอ แชร์ ยุร ดาร์คเนท ธอท วิธ ยู บั๊ท แชร์ โน ค๊อนซีเคว่นซ์ ฟอร์ เด็ม)
There’s no escaping me
(แดร์ โน เอซเคปพิง มี)
I’m with you while you sleep
(แอม วิธ ยู ไวล์ ยู สลี๊พ)
I hear your lies, I hear your truth
(ไอ เฮียร ยุร ไล , ไอ เฮียร ยุร ทรู๊ธ)
I hear you speak before you do
(ไอ เฮียร ยู สพี๊ค บีฟอร์ ยู ดู)

But being without you is driving me crazy
(บั๊ท บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
And I don’t know what to do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Yes being without you is driving me crazy
(เย็ซ บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
‘Cos all I want is you
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท อีส ยู)
Being without you is driving me crazy
(บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
I don’t know how long I’ll last
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ลอง อิลล ล๊าสท)
Being without you is driving me crazy
(บีอิง วิธเอ๊าท ยู อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
Feel my pulse it’s going so fast
(ฟีล มาย พั๊ลส์ อิทซ โกอิ้ง โซ ฟาสท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Driving Me Crazy คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น