เนื้อเพลง Light Of My Life คำอ่านไทย Wang Lee Hom feat Lara Fabian

Wandering like a leaf upon the wind
(วอนเดอะริง ไล๊ค เก ลี๊ฟ อุพอน เดอะ วินด)
I have been searching for someone
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ซัมวัน)
Holding out for a love to shake my soul
(โฮลดิง เอ๊าท ฟอร์ รา ลัฝ ทู เช้ค มาย โซล)
Heaven or nothing
(เฮ๊ฝเฝ่น ออ นัธอิง)
Then you walked into my life
(เด็น ยู ว๊อล์ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
In a blaze of light
(อิน อะ เบลซ อ็อฝ ไล๊ท)
I’ve never wanted someone more
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ซัมวัน โม)
You are the one I’ve waited for
(ยู อาร์ ดิ วัน แอฝ เว้ท ฟอร์)

Light of my life
(ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You’re the fire in my heart
(ยัวร์ เดอะ ไฟเออะร อิน มาย ฮาร์ท)
When I am lost [lost]
(เว็น นาย แอ็ม ล็อซท [ ล็อซท ])
I know I’ll feel you burning in the dark [oh]
(ไอ โนว์ อิลล ฟีล ยู เบรินนิง อิน เดอะ ด๊าร์ค [ โอ ])
You’re the light of my life
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Every star in the sky
(เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ อิน เดอะ สกาย)
Shines more brightly when you’re at my side
(ไชน์ โม บไรทลิ เว็น ยัวร์ แอ็ท มาย ไซด์)
You’re the light of my life [oh, it’s you] mmm
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ [ โอ , อิทซ ยู ] อึม)

And dreaming, I feel you next to me
(แอนด์ ดรีมมิง , ไอ ฟีล ยู เน๊กซท ทู มี)
No, I’m not dreaming [oh, oh]
(โน , แอม น็อท ดรีมมิง [ โอ , โอ ])
Cause I’m drowning in your kiss
(ค๊อส แอม ดเรานอิง อิน ยุร คิซ)
I die in your arms
(ไอ ดาย อิน ยุร อาร์ม)
And when I hear you call my name
(แอนด์ เว็น นาย เฮียร ยู คอลลํ มาย เนม)
Baby, it’s like I’m born again
(เบ๊บี้ , อิทซ ไล๊ค แอม บอน อะเกน)

Light of my life
(ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You’re the fire in my heart
(ยัวร์ เดอะ ไฟเออะร อิน มาย ฮาร์ท)
When I am lost
(เว็น นาย แอ็ม ล็อซท)
When you’re lost I know
(เว็น ยัวร์ ล็อซท ไอ โนว์)
I’ll feel you burning, burning in the dark
(อิลล ฟีล ยู เบรินนิง , เบรินนิง อิน เดอะ ด๊าร์ค)
You’re the light of my life
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Every star in the sky
(เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ อิน เดอะ สกาย)
Shines more brightly when you’re at my side
(ไชน์ โม บไรทลิ เว็น ยัวร์ แอ็ท มาย ไซด์)
You’re the light of my life, yeah
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ , เย่)

Your love’s a lantern in the rain
(ยุร ลัฝ ซา แลนเทิน อิน เดอะ เรน)
Bringing me home time and again
(บริง อิง มี โฮม ไทม์ แอนด์ อะเกน)
Burning like an eternal flame
(เบรินนิง ไล๊ค แอน อิทเท๊อร์น่อล เฟลม)

Light of my life
(ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You’re the beat of my heart
(ยัวร์ เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาร์ท)
When I am lost
(เว็น นาย แอ็ม ล็อซท)
When you’re lost I know
(เว็น ยัวร์ ล็อซท ไอ โนว์)
You’ll see me shining
(โยว ซี มี ชายนิง)
Shining in the dark
(ชายนิง อิน เดอะ ด๊าร์ค)
You’re the light of my life
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Like the stars in the sky
(ไล๊ค เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย)
Only you can take me through
(โอ๊นลี่ ยู แคน เท้ค มี ทรู)
You’re the only one who makes it right
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เม้ค ซิท ไร๊ท)
Only you set fire to the night
(โอ๊นลี่ ยู เซ็ท ไฟเออะร ทู เดอะ ไน๊ท)
You’re the light [you’re the light]
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท [ ยัวร์ เดอะ ไล๊ท ])
You’re the light of my life, mmm
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ , อึม)
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Light Of My Life คำอ่านไทย Wang Lee Hom feat Lara Fabian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น