เนื้อเพลง Hive คำอ่านไทย 311

Music: Sexton/Hexum; Lyrics: Hexum/Martinez
(มิ๊วสิค : เซคซทัน /เฮกซัม ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Coming like a nightmare word like I’m gonna go for it
(คัมอิง ไล๊ค เก ไนท์แมร์ เวิร์ด ไล๊ค แอม กอนนะ โก ฟอร์ อิท)
F*ckin’ around what ya got to show for it?
(เอฟ *ckin อะราวนฺดฺ ว๊อท ยา ก็อท ทู โชว์ ฟอร์ อิท)
Let it be know that I’m in the zone
(เล็ท ดิธ บี โนว์ แดท แอม อิน เดอะ โซน)
And whatever I need I just pick up the phone
(แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ นี๊ด ดาย จั๊สท พิค อั๊พ เดอะ โฟน)
‘Cuz I’m true with it and you’re new with it
(คัซ แอม ทรู วิธ อิท แอนด์ ยัวร์ นิว วิธ อิท)
I just swing the thing and then I’m through with it
(ไอ จั๊สท สวิง เดอะ ทริง แอนด์ เด็น แอม ทรู วิธ อิท)
I don’t need friends to act like foes
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เฟรน ทู แอ๊คท ไล๊ค โฟ)
‘Cuz I’m Nick Hexum the one who knows
(คัซ แอม นิค เฮกซัม ดิ วัน ฮู โนว์)
About things…
(อะเบ๊าท ทริง เอส)
‘Cuz it takes two and we swings better than you
(คัซ อิท เท้ค ทู แอนด์ วี สวิง เอส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
Then it’s time for the dub so we roll out the club
(เด็น อิทซ ไทม์ ฟอร์ เดอะ ดับ โซ วี โรลล เอ๊าท เดอะ คลับ)
And you know just what I do
(แอนด์ ยู โนว์ จั๊สท ว๊อท ไอ ดู)
I’m hitting in the freak mode
(แอม ฮิทติง อิน เดอะ ฟรี๊ค โหมด)
Puttin’ on a load sippin’ on a guinny
(พันดิน ออน อะ โหลด ซิบปิ่น ออน อะ guinny)
Then lo and behold una vision from bottom to top
(เด็น โล แอนด์ บิโฮลด una ฝิ๊ชั่น ฟรอม บ๊อทท่อม ทู ท๊อพ)
And I just can’t stop
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท สท๊อพ)
311 show them the air is rarified
(311 โชว์ เด็ม ดิ แอร์ อีส แรริไฟ)
But you don’t give a damn ‘cuz the groove is hellafied
(บั๊ท ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ คัซ เดอะ กรูฝ อีส hellafied)
Grew up punk, listen to funk
(กรู อั๊พ พรัค , ลิ๊สซึ่น ทู ฟังค)
I’m a hyper type of fella that does not touch junk
(แอม มา ไฮเพอ ไท๊พ อ็อฝ เฟลลา แดท โด น็อท ทั๊ช จังค)
You’re the back of the pack and the bottom of the stack
(ยัวร์ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แพ็ค แอนด์ เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ เดอะ ซแท็ค)
That’s waht you get when you’re steady talkin’ sh*t
(แด้ท waht ยู เก็ท เว็น ยัวร์ สเท๊ดี้ ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Not goin’ for self that sh*t is on the shelf
(น็อท โกอิน ฟอร์ เซลฟ์ แดท ฌะ *ที อีส ออน เดอะ เช๊ลฟ)
It’s 95 and we go for the hive
(อิทซ 95 แอนด์ วี โก ฟอร์ เดอะ ไฮฝ)

Listen up this you’re gonna bump to this
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ดิส ยัวร์ กอนนะ บั๊มพํ ทู ดิส)
And if I’m feelin’ mean I’m gonna clutch my fist
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม ฟีลิน มีน แอม กอนนะ คลัทซ์ มาย ฟิซท)
Now when I say mean, I mean I’m gonna rock it
(นาว เว็น นาย เซย์ มีน , ไอ มีน แอม กอนนะ ร๊อค อิท)
You’re gonna find out kid I’m bout to shock it
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท คิด แอม เบาท ทู ช๊อค อิท)
When I’m on I’m gone I hear the beat that spawns
(เว็น แอม ออน แอม กอน ไอ เฮียร เดอะ บีท แดท ซพอน)
The way we freak it and we kick up a storm
(เดอะ เวย์ วี ฟรี๊ค อิท แอนด์ วี คิ๊ค อั๊พ อะ สทอร์ม)
The day we turn to pop the show will stop
(เดอะ เดย์ วี เทิร์น ทู พ็อพ เดอะ โชว์ วิล สท๊อพ)
So feel the beat and get lost now
(โซ ฟีล เดอะ บีท แอนด์ เก็ท ล็อซท นาว)

Back to part 2 the hard way we play
(แบ็ค ทู พาร์ท ทู เดอะ ฮาร์ด เวย์ วี เพลย์)
Sublime on time to all the fans I’m SA
(ซับไลม ออน ไทม์ ทู ออล เดอะ แฟน แอม SA)
And if you don’t know I say check the show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ไอ เซย์ เช็ค เดอะ โชว์)
Do what you got to on the dance flo
(ดู ว๊อท ยู ก็อท ทู ออน เดอะ แด๊นซ์ โฟล)
Some say the style is wack but I say f*ck that
(ซัม เซย์ เดอะ สไทล์ อีส แวค บั๊ท ไอ เซย์ เอฟ *ck แดท)

Get the hell back and watch us rock the set
(เก็ท เดอะ เฮ็ลล แบ็ค แอนด์ ว๊อทช อัซ ร๊อค เดอะ เซ็ท)
We cast the mold bust it cold explode
(วี แค๊สทํ เดอะ โมลด์ บัซท ดิธ โคลด์ เอ็กซโพลด)
Megatrendsetters known around the globe
(Megatrendsetters โนน อะราวนฺดฺ เดอะ โกล๊บ)
Friends takin’ you where you never been
(เฟรน ทอคกิ่น ยู แวร์ ยู เน๊เฝ่อร์ บีน)
We done what we wanted craftin’ poems
(วี ดัน ว๊อท วี ว้อนท craftin โพเอ็ม)
You can rock there is a glow around you
(ยู แคน ร๊อค แดร์ อีส ซา กโล อะราวนฺดฺ ยู)
Lose control holmes just like we do
(ลู้ส คอนโทรล อาโฮมสฺ จั๊สท ไล๊ค วี ดู)
Hard to obtain brotha’ what’s my name
(ฮาร์ด ทู อ๊อบเทน บอตดา ว๊อท มาย เนม)
Mad to find unlike ya mamma and your masquerade
(แม้ด ทู ไฟนด์ อันไล๊ค ยา มะมา แอนด์ ยุร มาซเคอะเรด)
I drive a mach-1 no dashboard Jesus
(ไอ ไดร๊ฝ อะ มัค วัน โน dashboard จีสัซ)
I hear voices say that’s Doug Martinez
(ไอ เฮียร ว๊อยซ์ เซย์ แด้ท Doug Martinez)

You’re all up in my mix like f*ckin’ betty crocker
(ยัวร์ ออล อั๊พ อิน มาย มิกซ์ ไล๊ค เอฟ *ckin betty crocker)
You think you’re playing me but actually you’re a jocker
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ พเลนิ่ง มี บั๊ท แอคชัวลิ ยัวร์ อะ jocker)
You bad mouth me b*tch man you givin me juice
(ยู แบ้ด เม๊าธ มี บี *tch แมน ยู กีฝอิน มี จู้ยซ)
It aint nothin’ but a party everybody get loose
(อิท เอน นอทติน บั๊ท ดา พ๊าร์ที่ เอวี่บอดี้ เก็ท ลู้ส)
Notice what I don’t do when stress steps to me
(โน๊ทิซ ว๊อท ไอ ด้อนท์ ดู เว็น สเทรสส สเท็พ ทู มี)
Whatever your complaint so sue me
(ฮว็อทเอฝเออะ ยุร ค็อมพเลนท โซ ซู มี)
I say f*ck the naysayers and keep goin
(ไอ เซย์ เอฟ *ck เดอะ naysayers แซน คี๊พ โกอิน)
Gotta do what I gotta do to get the people glowin’
(กอททะ ดู ว๊อท ไอ กอททะ ดู ทู เก็ท เดอะ พี๊เพิ่ล โกววิน)
So let everybody gather the more the better
(โซ เล็ท เอวี่บอดี้ แก๊เธ่อร์ เดอะ โม เดอะ เบ๊ทเท่อร์)
I represent the traveler him he’s a shredder
(ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ ทแรฝเอ็ลเลอะ ฮิม อีส ซา shredder)

At ease with yourself and don’t try to please me
(แอ็ท อี๊ส วิธ ยุรเซลฟ แอนด์ ด้อนท์ ธราย ทู พลีซ มี)
I’m just here today then quickly I’m out
(แอม จั๊สท เฮียร ทูเดย์ เด็น ควีคลิ แอม เอ๊าท)
On the town one light I’m a glow worm
(ออน เดอะ ทาวน์ วัน ไล๊ท แอม มา กโล วอร์ม)
For several hours wiggle jiggle like I’m a huge sperm
(ฟอร์ เซ๊ฝเฝอรัล เอาเอ้อร์ วิกเกิล จีกกล ไล๊ค แอม มา ฮิวจ์ ซเพิม)
Can’t appreciate a brothers love of funky music
(แค็นท แอพพรี๊ชิเอท อะ บร๊าเท่อรํ ลัฝ อ็อฝ ฟังคิ มิ๊วสิค)
You think I’m a silly rabbit ‘cuz my style has tricks
(ยู ทริ๊งค แอม มา ซิ๊ลลี่ แร๊บบิท คัซ มาย สไทล์ แฮ็ส ทริ๊ค)
Of the way I feel now I just got to rock
(อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล นาว ไอ จั๊สท ก็อท ทู ร๊อค)
The music be poppin through me like electric shocks
(เดอะ มิ๊วสิค บี พอพปิน ทรู มี ไล๊ค อิเล๊คทริค ช๊อค)
I think and blink and I wink but that sh*ts not tiny
(ไอ ทริ๊งค แอนด์ บลิ๊งค แอนด์ ดาย วิงค บั๊ท แดท ฌะ *ts น็อท ไท๊นี่)
‘Cuz in a blink of an eyelash you will not find me
(คัซ อิน อะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน eyelash ยู วิล น็อท ไฟนด์ มี)

You’re the back of the pack and the bottom of the stack
(ยัวร์ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แพ็ค แอนด์ เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ เดอะ ซแท็ค)
That’s what you get when you’re steady talkin’ sh*t
(แด้ท ว๊อท ยู เก็ท เว็น ยัวร์ สเท๊ดี้ ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Not goin’ for self that sh*t is on the shelf
(น็อท โกอิน ฟอร์ เซลฟ์ แดท ฌะ *ที อีส ออน เดอะ เช๊ลฟ)
‘Cuz it’s 95 and we go for the hive
(คัซ อิทซ 95 แอนด์ วี โก ฟอร์ เดอะ ไฮฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hive คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น