เนื้อเพลง About A Girl คำอ่านไทย Sugababes

RedOne!
(เร็ดวัน !)
Sugababes!
(ซากาบาเบซ !)

Girls bring the fun of life,
(เกิล บริง เดอะ ฟัน อ็อฝ ไลฟ ,)
Sugar like apple pie
(ฌูกเออะ ไลค แอพ ไพ)
Lets have a party, y’all!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล !)
Lets have a party, y’all!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล !)
Lets have a party, y’all!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล !)

You think Im sexy, huh?
(ยู ธิงค แอม เซคซิ , ฮู)
Im international
(แอม อินเทอะแนฌอะแน็ล)
Think you can make me fall?
(ธิงค ยู แค็น เมค มี ฟอล)
What do you know? [What do you know?]
(ฮว็อท ดู ยู โน [ ฮว็อท ดู ยู โน ])
Im in my Louis Vuittons,
(แอม อิน ไม ลุอี วูดทัน ,)
Flyin’ like a bomb,
(ฟายอิน ไลค เก บ็อม ,)
And Ill be ducking calls til I go home [Til I go home]
(แอ็นด อิล บี ดัคกิง คอล ทิล ไอ โก โฮม [ ทิล ไอ โก โฮม ])

We like the lights [Yeah we love it]
(วี ไลค เดอะ ไลท [ เย่ วี ลัฝ อิท ])
Stars and stripes [Yeah we love it]]
(ซทา แซน ซทไรพ [ เย่ วี ลัฝ อิท ] ])
All night [Yeah we love it]
(ออล ไนท [ เย่ วี ลัฝ อิท ])
I can see
(ไอ แค็น ซี)

You dont know about a girl,
(ยู ด้อนท์ โน อะเบาท ดา เกิล ,)
Ill take over the world, and Im gonna party like oh-oh-oh-oh-oh!
(อิล เทค โอเฝอะ เดอะ เวิลด , แอ็นด แอม กอนนะ พาทิ ไลค โอ โอ โอ โอ โอ !)
You dont know about a girl,
(ยู ด้อนท์ โน อะเบาท ดา เกิล ,)
The meaning of the word,
(เดอะ มีนนิง อ็อฝ เดอะ เวิด ,)
Cos we just wanna party like oh-oh-oh-oh-oh!
(คอซ วี จัซท วอนนา พาทิ ไลค โอ โอ โอ โอ โอ !)

So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)

I like the games you play,
(ไอ ไลค เดอะ เกม ยู พเล ,)
Why cant I play that way,
(ฮไว แค็นท ไอ พเล แดท เว ,)
Ill break your heart and then Ill mend it up [Ill mend it up]
(อิล บเรค ยุร ฮาท แอ็นด เฑ็น อิล เม็นด ดิท อัพ [ อิล เม็นด ดิท อัพ ])
Shine like a disco ball,
(ไฌน ไลค เก ดิสโค บอล ,)
Your intuition calls,
(ยุร อินทิวอีฌอัน คอล ,)
But to me them all is not enough [Not enough]
(บัท ทู มี เฑ็ม ออล อีส น็อท อินัฟ [ น็อท อินัฟ ])

We like them lights [Yeah we love it]
(วี ไลค เฑ็ม ไลท [ เย่ วี ลัฝ อิท ])
Stars and stripes [Yeah we love it]
(ซทา แซน ซทไรพ [ เย่ วี ลัฝ อิท ])
All night [Yeah we love it]
(ออล ไนท [ เย่ วี ลัฝ อิท ])
I can see
(ไอ แค็น ซี)

You dont know about a girl,
(ยู ด้อนท์ โน อะเบาท ดา เกิล ,)
Ill take over the world, and Im gonna party like oh-oh-oh-oh-oh!
(อิล เทค โอเฝอะ เดอะ เวิลด , แอ็นด แอม กอนนะ พาทิ ไลค โอ โอ โอ โอ โอ !)
You dont know about a girl,
(ยู ด้อนท์ โน อะเบาท ดา เกิล ,)
The meaning of the word,
(เดอะ มีนนิง อ็อฝ เดอะ เวิด ,)
Cos we just wanna party like oh-oh-oh-oh-oh!
(คอซ วี จัซท วอนนา พาทิ ไลค โอ โอ โอ โอ โอ !)
[adsense]
So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)

Girls bring the fun of life,
(เกิล บริง เดอะ ฟัน อ็อฝ ไลฟ ,)
Sugar like apple pie,
(ฌูกเออะ ไลค แอพ ไพ ,)
Take a trip to paradise,
(เทค เก ทริพ ทู แพระไดส ,)
Lets have a party, y’all!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล !)
Beauty like you never saw,
(บยูทิ ไลค ยู เนฝเออะ ซอ ,)
Take your number, never call,
(เทค ยุร นัมเบอะ , เนฝเออะ คอล ,)
Bite the apple, take your heart,
(ไบท ดิ แอพ , เทค ยุร ฮาท ,)
Lets have a party, y’all!!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล ! !)

Girls bring the fun of life,
(เกิล บริง เดอะ ฟัน อ็อฝ ไลฟ ,)
Sugar like apple pie,
(ฌูกเออะ ไลค แอพ ไพ ,)
Take a trip to paradise,
(เทค เก ทริพ ทู แพระไดส ,)
Lets have a party, y’all!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล !)
Beauty like you never saw,
(บยูทิ ไลค ยู เนฝเออะ ซอ ,)
Take your number, never call,
(เทค ยุร นัมเบอะ , เนฝเออะ คอล ,)
Bite the apple, take your heart,
(ไบท ดิ แอพ , เทค ยุร ฮาท ,)
Lets have a party, y’all!
(เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ , ยอล !)

So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)

You dont know about a girl,
(ยู ด้อนท์ โน อะเบาท ดา เกิล ,)
Ill take over the world, and Im gonna party like oh-oh-oh-oh-oh!
(อิล เทค โอเฝอะ เดอะ เวิลด , แอ็นด แอม กอนนะ พาทิ ไลค โอ โอ โอ โอ โอ !)
You dont know about a girl,
(ยู ด้อนท์ โน อะเบาท ดา เกิล ,)
The meaning of the word,
(เดอะ มีนนิง อ็อฝ เดอะ เวิด ,)
Cos we just wanna party like oh-oh-oh-oh-oh!
(คอซ วี จัซท วอนนา พาทิ ไลค โอ โอ โอ โอ โอ !)

So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
So we gon sing it
(โซ วี ก็อน ซิง อิท)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
(โอ โอ ฮา ไอ อา โอ โอ ฮา เด โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง About A Girl คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น