เนื้อเพลง On Fire คำอ่านไทย Bruno Mars

Oh [oh] Oh [oh] Ohhhh
(โอ [ โอ ] โอ [ โอ ] โอ้)
Oh [oh] Oh [oh oh]
(โอ [ โอ ] โอ [ โอ โอ ])

Keep crawling up touchin’ ya’, kissin’ ya’, lovin’ ya’
(คี๊พ คอลลิง อั๊พ ทัชชิน ยา , คิซซิน ยา , ลัฝวิน ยา)
The ice is melting down your back
(ดิ ไอ๊ซ์ อีส เมลทิง เดาน ยุร แบ็ค)
Cause there’s a flame between us
(ค๊อส แดร์ ซา เฟลม บีทะวีน อัซ)
Girl with every single touch
(เกิร์ล วิธ เอ๊เฝอร์รี่ ซิง le ทั๊ช)
It’s like your body strikes a match
(อิทซ ไล๊ค ยุร บ๊อดี้ สไทร๊ค ซา แหมทช์)

I’mma need to
(แอมมา นี๊ด ทู)
Stop [stop]
(สท๊อพ [ สท๊อพ ])
Drop [drop]
(ดรอพ [ ดรอพ ])
And roll [roll]
(แอนด์ โรลล [ โรลล ])
Cause baby girl your heat’s out of control
(ค๊อส เบ๊บี้ เกิร์ล ยุร ฮีท เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)

Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My body’s a 100 degrees
(มาย บ๊อดี้ ซา 100 ดีกรี)
Every time you standing next to me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี)
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
Girl you make me so hot
(เกิร์ล ยู เม้ค มี โซ ฮอท)
I don’t want it to stop [no]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ [ โน ])
Oh you got me burning up [oh-oh] burning up
(โอ ยู ก็อท มี เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ)
[oh-oh] burning up [oh-oh] oh
([ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ] โอ)
So turn it up [oh-oh] turn it up [oh-oh] some more
(โซ เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] ซัม โม)
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My temperature is higher
(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร อีส ไฮเออะ)
I’m sweating with desire
(แอม sweatings วิธ ดีไซรํ)
Feels like i’m on fire
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร)

The smoke detector’s going off
(เดอะ สโม๊ค ดิเทคเทอะ โกอิ้ง ออฟฟ)
The neighbour’s gonna make the call
(เดอะ เนเบอะ กอนนะ เม้ค เดอะ คอลลํ)
The fire trucks are on their way [oh their way, oh!]
(เดอะ ไฟเออะร ทรั๊ค แซร์ ออน แดร์ เวย์ [ โอ แดร์ เวย์ , โอ ! ])
Now we’re both turning red
(นาว เวีย โบทรฺ เทินนิง เร้ด)
We’ve been up and down the bed
(หวีบ บีน อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ เบ๊ด)
We don’t care so we say
(วี ด้อนท์ แคร์ โซ วี เซย์)

I’mma need to
(แอมมา นี๊ด ทู)
Stop [stop]
(สท๊อพ [ สท๊อพ ])
Drop [drop]
(ดรอพ [ ดรอพ ])
And roll [roll]
(แอนด์ โรลล [ โรลล ])
Cause baby girl your heat’s [your heat’s]
(ค๊อส เบ๊บี้ เกิร์ล ยุร ฮีท [ ยุร ฮีท ])
out of [out of] control [control]
(เอ๊าท อ็อฝ [ เอ๊าท อ็อฝ ] คอนโทรล [ คอนโทรล ])

Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My body’s a 100 degrees [ohhhh]
(มาย บ๊อดี้ ซา 100 ดีกรี [ โอ้ ])
Every time your standing next to me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี)
[every time your standing next to me]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี ])
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
Girl you make me so hot [hot]
(เกิร์ล ยู เม้ค มี โซ ฮอท [ ฮอท ])
I don’t want it to stop [no] [no]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ [ โน ] [ โน ])
Oh you got me burning up [oh-oh] burning up
(โอ ยู ก็อท มี เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ)
[oh-oh] burning up [oh-oh]
([ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ])
So turn it up [oh-oh] turn it up [oh-oh] some more [turn it up!]
(โซ เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] ซัม โม [ เทิร์น หนิด อั๊พ ! ])
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My temperature is higher
(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร อีส ไฮเออะ)
I’m sweating with desire
(แอม sweatings วิธ ดีไซรํ)
Feels like i’m on fire
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร)

Girl we got the house burning down [uh]
(เกิร์ล วี ก็อท เดอะ เฮ้าส เบรินนิง เดาน [ อา ])
But ain’t nobody gonna save us now [oooh]
(บั๊ท เอน โนบอดี้ กอนนะ เซฝ อัซ นาว [ อู้ ])
And i don’t care who’s knocking on the door
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ฮู นอคกิง ออน เดอะ ดอร์)
I’mma give you more [more] more [more] more [more]
(แอมมา กี๊ฝ ยู โม [ โม ] โม [ โม ] โม [ โม ])

Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My body’s a 100 degrees [ohhhh]
(มาย บ๊อดี้ ซา 100 ดีกรี [ โอ้ ])
Every time your standing next to me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี)
[every time your standing next to me]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี ])
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
Girl you make me so hot [hot]
(เกิร์ล ยู เม้ค มี โซ ฮอท [ ฮอท ])
I don’t want it to stop [no]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ [ โน ])
Oh you got me burning up [oh-oh] burning up
(โอ ยู ก็อท มี เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ)
[oh-oh] burning up [oh-oh]
([ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ])
So turn it up [oh-oh] turn it up [oh-oh] some more [turn it up!]
(โซ เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] ซัม โม [ เทิร์น หนิด อั๊พ ! ])
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My temperature is higher

(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร อีส ไฮเออะ)
I’m sweating with desire
(แอม sweatings วิธ ดีไซรํ)
Feels like i’m on fire
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร)

Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My body’s a 100 degrees [ohhhh]
(มาย บ๊อดี้ ซา 100 ดีกรี [ โอ้ ])
Every time your standing next to me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี)
[every time your standing next to me]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยุร ซแทนดิง เน๊กซท ทู มี ])
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
Girl you make me so hot [oh]
(เกิร์ล ยู เม้ค มี โซ ฮอท [ โอ ])
I don’t want it to stop [no] [no no]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ [ โน ] [ โน โน ])
Oh you got me burning up [oh-oh]
(โอ ยู ก็อท มี เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ])
burning up [oh-oh] burning up [oh-oh]
(เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ] เบรินนิง อั๊พ [ โอ โอ ])
So turn it up [oh-oh] turn it up [oh-oh]
(โซ เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ] เทิร์น หนิด อั๊พ [ โอ โอ ])
some more [turn it up some more]
(ซัม โม [ เทิร์น หนิด อั๊พ ซัม โม ])
Feels like i’m on fire [fire] [ey ey ey]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ ไฟเออะร ] [ อาย์ อาย์ อาย์ ])
My temperature is higher [higher]
(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร อีส ไฮเออะ [ ไฮเออะ ])
I’m sweating with desire
(แอม sweatings วิธ ดีไซรํ)
Feels like i’m on fire [fireeee]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร [ fireeee ])

ohhh ohhh
(โอ้ โอ้)
Feels like i’m on fire
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน ไฟเออะร)
Fire ohhhh….
(ไฟเออะร โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Fire คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น