เนื้อเพลง Anything I’m Not คำอ่านไทย Lenka

I will never be
(ไอ วิล เนฝเออะ บี)
I will never be tall
(ไอ วิล เนฝเออะ บี ทอล)
No
(โน)
And I will never be
(แอ็นด ดาย วิล เนฝเออะ บี)
Never ever
(เนฝเออะ เอฝเออะ)
Be sure of it all
(บี ฌุร อ็อฝ อิท ดอร์)
Oh, why is the world
(โอ , ฮไว อีส เดอะ เวิลด)
So cruel to me
(โซ ครูเอ็ล ทู มี)
When all
(ฮเว็น ออล)
All I ever want to be
(ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท ทู บี)
Is anything I’m not
(อีส เอนอิธิง แอม น็อท)

Gimme a break
(กีมมิ อะ บเรค)
A little escape
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็ซเคพ)
I am so tired
(ไอ แอ็ม โซ ไทร)
Of being me
(อ็อฝ บีอิง มี)
I wanna be free
(ไอ วอนนา บี ฟรี)
I wanna be new
(ไอ วอนนา บี นยู)
And different
(แอ็นด ดีฟเฟอะเร็นท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
I’m not
(แอม น็อท)

I will never be
(ไอ วิล เนฝเออะ บี)
I will never be you
(ไอ วิล เนฝเออะ บี ยู)
No
(โน)
I will always be
(ไอ วิล ออลเว บี)
I will always be me
(ไอ วิล ออลเว บี มี)
That I know
(แดท ไอ โน)
But oh
(บัท โอ)
Even though
(อีเฝ็น โธ)
I’m happy being me
(แอม แฮพพิ บีอิง มี)
I want to get away
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว)
From all
(ฟร็อม ออล)
This harsh reality
(ที ฮาฌ ริแอลอิทิ)
Oh
(โอ)
[adsense]
Gimme a break
(กีมมิ อะ บเรค)
A little escape
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็ซเคพ)
I am so tired
(ไอ แอ็ม โซ ไทร)
Of being me
(อ็อฝ บีอิง มี)
I wanna be free
(ไอ วอนนา บี ฟรี)
I wanna be new
(ไอ วอนนา บี นยู)
And different
(แอ็นด ดีฟเฟอะเร็นท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)

Yeah
(เย่)
Gimme a break
(กีมมิ อะ บเรค)
A little escape
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็ซเคพ)
I am so tired
(ไอ แอ็ม โซ ไทร)
Of being me
(อ็อฝ บีอิง มี)
I wanna be free
(ไอ วอนนา บี ฟรี)
I wanna be new
(ไอ วอนนา บี นยู)
And different
(แอ็นด ดีฟเฟอะเร็นท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
Oh
(โอ)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)

Gimme a break
(กีมมิ อะ บเรค)
A little escape
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็ซเคพ)
I am so tired
(ไอ แอ็ม โซ ไทร)
Of being me
(อ็อฝ บีอิง มี)
I wanna be free
(ไอ วอนนา บี ฟรี)
I wanna be new
(ไอ วอนนา บี นยู)
And different
(แอ็นด ดีฟเฟอะเร็นท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)

Yeah
(เย่)
Gimme a break
(กีมมิ อะ บเรค)
A little escape
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็ซเคพ)
I am so tired
(ไอ แอ็ม โซ ไทร)
Of being me
(อ็อฝ บีอิง มี)
I wanna be free
(ไอ วอนนา บี ฟรี)
I wanna be new
(ไอ วอนนา บี นยู)
And different
(แอ็นด ดีฟเฟอะเร็นท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)
Anything I’m not
(เอนอิธิง แอม น็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything I’m Not คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น