เนื้อเพลง Way of the World คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Robin Zander and Rick Nielsen
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย รอบอิน Zander แอนด์ ริค Nielsen)

It’s the way of the world…
(อิทซ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Remember you were in school and I followed you home.
(รีเม๊มเบ่อร์ ยู เวอ อิน สคูล แอนด์ ดาย ฟ๊อลโล่ว ยู โฮม)
I remember, didn’t think I existed but we’re comin’ together right now.
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , ดิ๊นอิน ทริ๊งค ไอ เอ็กซิ๊สท บั๊ท เวีย คัมอิน ทูเก๊ทเธ่อร์ ไร๊ท นาว)
I’ve been runnin’, I’ve been hidin’, it’s the way of the world.
(แอฝ บีน รูนนิน , แอฝ บีน ฮายดิน , อิทซ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
You say it’s over, but the world keeps turnin’ ’round.
(ยู เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร , บั๊ท เดอะ เวิลด คี๊พ เทินนิน ราวนด)

Remember, I knew I’d be good for you.
(รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ นยู อาย บี กู๊ด ฟอร์ ยู)
No one better remember, really meant what I said, wanna be your lover right now.
(โน วัน เบ๊ทเท่อร์ รีเม๊มเบ่อร์ , ริแอ็ลลิ เม็นท ว๊อท ไอ เซ็ด , วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ ไร๊ท นาว)
I’ve been runnin’, I’ve been hidin’, it’s the way of the world.
(แอฝ บีน รูนนิน , แอฝ บีน ฮายดิน , อิทซ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
You say it’s over, but the world keeps turnin’ ’round.
(ยู เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร , บั๊ท เดอะ เวิลด คี๊พ เทินนิน ราวนด)
World goes round, life goes on, and on, and on.
(เวิลด โกซ ราวนด , ไล๊ฟ โกซ ออน , แอนด์ ออน , แอนด์ ออน)
You say it’s over, but the world keeps turnin’ round.
(ยู เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร , บั๊ท เดอะ เวิลด คี๊พ เทินนิน ราวนด)

It’s the way of the world.
(อิทซ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Remember, you were at work and then Friday at five, I remember, felt like a pawn, was I dead or alive?
(รีเม๊มเบ่อร์ , ยู เวอ แอ็ท เวิ๊ร์ค แอนด์ เด็น ฟไรดิ แอ็ท ไฟฝ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , เฟ็ลท ไล๊ค เก พอน , วอส ซาย เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I remember, thought no one could hear me, I was goin’ insane.
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , ธอท โน วัน เคิด เฮียร มี , ไอ วอส โกอิน อินเซน)
I remember, it was a real fine line, now you’ve changed my life around.
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , อิท วอส ซา เรียล ไฟน ไลน์ , นาว ยู๊ฟ เช้งจํ มาย ไล๊ฟ อะราวนฺดฺ)
I’ve been runnin’, I’ve been hidin’, it’s the way of the world.
(แอฝ บีน รูนนิน , แอฝ บีน ฮายดิน , อิทซ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
You say it’s over, but the world keeps turnin’ ’round.
(ยู เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร , บั๊ท เดอะ เวิลด คี๊พ เทินนิน ราวนด)
World goes round, life goes on, and on, and on.
(เวิลด โกซ ราวนด , ไล๊ฟ โกซ ออน , แอนด์ ออน , แอนด์ ออน)
World goes ’round, [I’ve been runnin’]
(เวิลด โกซ ราวนด , [ แอฝ บีน รูนนิน ])
World is round [I’ve been hidin’]
(เวิลด อีส ราวนด [ แอฝ บีน ฮายดิน ])
Life goes on and on and on [[It’s the way of the world].
(ไล๊ฟ โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ [ อิทซ เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด ])

[Repeat to fade]
([ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Way of the World คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น