เนื้อเพลง U Got The Look คำอ่านไทย Prince

Here we are folks
(เฮียร วี อาร์ โฟล้ค)
The dream we all dream off
(เดอะ ดรีม วี ออล ดรีม ออฟฟ)
Boy versus girl in the world series of love
(บอย เฝอซัซ เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด ซีรี อ็อฝ ลัฝ)
Tell me, have u got the look?
(เทลล มี , แฮ็ฝ ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
U walked in, I woke up
(ยู ว๊อล์ค อิน , ไอ โวค อั๊พ)
I never seen a pretty girl
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)
Look so tough, baby
(ลุ๊ค โซ ทั๊ฟ , เบ๊บี้)
U got that look
(ยู ก็อท แดท ลุ๊ค)
Color u peach and black
(คัลเออะ ยู พีช แอนด์ แบล๊ค)
Color me takin aback
(คัลเออะ มี ทอคกิ่น อะแบค)
Crucial, I think I wantcha
(ครู๊เชี่ยล , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนชา)

Youve got the look, youve got the hook
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฮุ๊ค)
U shonuf do be cookin in my book
(ยู shonuf ดู บี คุ๊คกิน อิน มาย บุ๊ค)
Your face is jammin
(ยุร เฟซ อีส แจมมิน)
Your bodys heck-a-slammin
(ยุร บ๊อดี้ แฮค กา สแลมมิน)
If love is good, lets get 2 rammin
(อิ๊ฟ ลัฝ อีส กู๊ด , เล็ท เก็ท ทู rammin)
U got the look, u got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค , ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)

Look here
(ลุ๊ค เฮียร)
U got the look [u got the look]
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค [ ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค ])
U musta took [u musta took]
(ยู มาซดา ทุค [ ยู มาซดา ทุค ])
A whole hour just 2 make up your face, baby
(อะ โฮล เอาเอ้อร์ จั๊สท ทู เม้ค อั๊พ ยุร เฟซ , เบ๊บี้)
Closin time, ugly lights, everybodys inspected [everybodys inspected]
(โคลซิน ไทม์ , อั๊กลี่ ไล๊ท , เอวี่บอดี้ อินสเพ๊คท [ เอวี่บอดี้ อินสเพ๊คท ])
But u are a natural beauty unaffected [unaffected]
(บั๊ท ยู อาร์ อะ แนชแร็ล บิ๊วที่ อะแน็ฟเฟคทิด [ อะแน็ฟเฟคทิด ])
Did I say an hour?
(ดิด ดาย เซย์ แอน เอาเอ้อร์)
My face is red, I stand corrected [I stand corrected]
(มาย เฟซ อีส เร้ด , ไอ สแทนด์ คอรเร็คทํ [ ไอ สแทนด์ คอรเร็คทํ ])

Youve got the look, youve got the hook
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฮุ๊ค)
U shonuf do be cookin in my book
(ยู shonuf ดู บี คุ๊คกิน อิน มาย บุ๊ค)
Your face is jammin
(ยุร เฟซ อีส แจมมิน)
Your bodys heck-a-slammin
(ยุร บ๊อดี้ แฮค กา สแลมมิน)
If love is good, lets get 2 rammin
(อิ๊ฟ ลัฝ อีส กู๊ด , เล็ท เก็ท ทู rammin)
U got the look, u got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค , ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)

[theres no girl to do]
([ แดร์ โน เกิร์ล ทู ดู ])
Well here we are, ladies and gentlemen
(เวลล เฮียร วี อาร์ , เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
The dream we all dream of [oh, please!]
(เดอะ ดรีม วี ออล ดรีม อ็อฝ [ โอ , พลีซ ! ])
Boy versus girl in the world series of love
(บอย เฝอซัซ เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด ซีรี อ็อฝ ลัฝ)
Slammin
(สแลมมิน)

U walked in [I walked in]
(ยู ว๊อล์ค อิน [ ไอ ว๊อล์ค อิน ])
I woke up [u woke up]
(ไอ โวค อั๊พ [ ยู โวค อั๊พ ])
I never seen a pretty girl look so tough baby [baby]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ พริ๊ทที่ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ทั๊ฟ เบ๊บี้ [ เบ๊บี้ ])
U got that look, yes u do [yes u do]
(ยู ก็อท แดท ลุ๊ค , เย็ซ ยู ดู [ เย็ซ ยู ดู ])
Color u peach and black
(คัลเออะ ยู พีช แอนด์ แบล๊ค)
Color me takin aback, baby
(คัลเออะ มี ทอคกิ่น อะแบค , เบ๊บี้)
Crucial, I think I wantcha
(ครู๊เชี่ยล , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนชา)

Youve got the look, youve got the hook
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ฮุ๊ค)
U shonuf do be cookin in my book
(ยู shonuf ดู บี คุ๊คกิน อิน มาย บุ๊ค)
Your face is jammin
(ยุร เฟซ อีส แจมมิน)
Your bodys heck-a-slammin
(ยุร บ๊อดี้ แฮค กา สแลมมิน)
If your love is good, lets get 2 rammin [now]
(อิ๊ฟ ยุร ลัฝ อีส กู๊ด , เล็ท เก็ท ทู rammin [ นาว ])
U got the look, u got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค , ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)

Here we are folks
(เฮียร วี อาร์ โฟล้ค)
The dream we all dream of
(เดอะ ดรีม วี ออล ดรีม อ็อฝ)

You got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
You got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
You got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
You got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
You got the look
(ยู ก็อท เดอะ ลุ๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Got The Look คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น