เนื้อเพลง Blame It On the Girls คำอ่านไทย Mika

So I was sitting there in the bar and this guy comes up to me and he said “My life stinks” and I saw his gold credit card and I saw the way he was looking at people across the room and I looked at his face and you know, what a good looking face, and I just said, “Dude, your perspective on life sucks”.
(โซ ไอ วอส ซีททิง แฑ อิน เดอะ บา แอ็นด ที ไก คัม อัพ ทู มี แอ็นด ฮี เซ็ด ไม ไลฟ ซทิงค แซน ดาย ซอ ฮิส โกลด คเรดอิท คาด แอ็นด ดาย ซอ เดอะ เว ฮี วอส ลุคอิง แอ็ท พี๊เพิ่ล อัครอซ เดอะ รุม แอ็นด ดาย ลุค แอ็ท ฮิส เฟซ แอ็นด ยู โน , ฮว็อท ดา กุด ลุคอิง เฟซ , แอ็นด ดาย จัซท เซ็ด , ดยูด , ยุร เพิซเพคทิฝ ออน ไลฟ ซัค)

He’s got looks that books take pages to tell
(อีส ก็อท ลุค แดท บุค เทค เพจ ทู เท็ล)
He’s got a face to make you fall on your knees
(อีส ก็อท ดา เฟซ ทู เมค ยู ฟอล ออน ยุร นี)
He’s got money in the bank to thank and I guess
(อีส ก็อท มันอิ อิน เดอะ แบ็งค ทู แธ็งค แอ็นด ดาย เก็ซ)
You could think he’s livin’ at ease
(ยู คูด ธิงค อีส ลีฝอิน แอ็ท อีส)

Like lovers on the open shore — What’s the matter?
(ไลค ลัฝเออะ ออน ดิ โอเพ็น โฌ ฮว็อท เดอะ แมทเทอะ)
When you’re sitting there with so much more — What’s the matter?
(ฮเว็น ยัวร์ ซีททิง แฑ วิฑ โซ มัช โม ฮว็อท เดอะ แมทเทอะ)
While you’re wondering what the hell to be
(ฮไวล ยัวร์ วันเดอะริง ฮว็อท เดอะ เฮ็ล ทู บี)
Are you wishing you were ugly like me?
(อาร์ ยู วิชชิ้ง ยู เวอ อักลิ ไลค มี)

Blame it on the girls who know what to do
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล ฮู โน ฮว็อท ทู ดู)
Blame it on the boys who keep hitting on you
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย ฮู คีพ ฮิทติง ออน ยู)

Blame it on your mother for the things she said
(บเลม อิท ออน ยุร ม๊าเธ่อร์ ฟอ เดอะ ธิง ชี เซ็ด)
Blame it on your father but you know he’s dead
(บเลม อิท ออน ยุร ฟาเฑอะ บัท ยู โน อีส เด็ด)

Blame it on the girls
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล)
Blame it on the boys
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย)
Blame it on the girls
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล)
Blame it on the boys
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย)

Life could be simple but you never fail
(ไลฟ คูด บี ซิ๊มเพิ่ล บัท ยู เนฝเออะ เฟล)
To complicate it every single time
(ทู คอมพลิเคท อิท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)

You could have children and a wife, a perfect little life
(ยู คูด แฮ็ฝ ชีลดเร็น แอ็นด อะ ไวฟ , อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลิ๊ทเทิ่ล ไลฟ)
But you blow it on a bottle of wine
(บัท ยู บโล อิท ออน อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน)
[adsense]
Like a baby you’re a stubborn child — what’s the matter
(ไลค เก เบบิ ยัวร์ อะ ซทับเบิน ไชล ฮว็อท เดอะ แมทเทอะ)
Always looking for an axe to grind — what’s the matter
(ออลเว ลุคอิง ฟอ แอน แอ็คซ ทู ไกรนด ฮว็อท เดอะ แมทเทอะ)
While you’re wondering what the hell to do
(ฮไวล ยัวร์ วันเดอะริง ฮว็อท เดอะ เฮ็ล ทู ดู)
We were wishing we were lucky like you
(วี เวอ วิชชิ้ง วี เวอ ลัคคิ ไลค ยู)

Blame it on the girls who know what to do
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล ฮู โน ฮว็อท ทู ดู)
Blame it on the boys who keep hitting on you
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย ฮู คีพ ฮิทติง ออน ยู)

Blame it on your mother for the things she said
(บเลม อิท ออน ยุร ม๊าเธ่อร์ ฟอ เดอะ ธิง ชี เซ็ด)
Blame it on your father but you know he’s dead
(บเลม อิท ออน ยุร ฟาเฑอะ บัท ยู โน อีส เด็ด)

Blame it on the girls
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล)
Blame it on the boys
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย)
Blame it on the girls
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล)
Blame it on the boys [x2]
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย [ x2 ])

He’s got looks that books take pages to tell
(อีส ก็อท ลุค แดท บุค เทค เพจ ทู เท็ล)
He’s got a face to make you fall on your knees
(อีส ก็อท ดา เฟซ ทู เมค ยู ฟอล ออน ยุร นี)
He’s got money in the bank to thank and I guess
(อีส ก็อท มันอิ อิน เดอะ แบ็งค ทู แธ็งค แอ็นด ดาย เก็ซ)
You could think he’s livin’ at ease
(ยู คูด ธิงค อีส ลีฝอิน แอ็ท อีส)

Blame it on the girls who know what to do
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล ฮู โน ฮว็อท ทู ดู)
Blame it on the boys who keep hitting on you
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย ฮู คีพ ฮิทติง ออน ยู)

Blame it on your mother for the things she said
(บเลม อิท ออน ยุร ม๊าเธ่อร์ ฟอ เดอะ ธิง ชี เซ็ด)
Blame it on your father but you know he’s dead
(บเลม อิท ออน ยุร ฟาเฑอะ บัท ยู โน อีส เด็ด)

Blame it on the girls
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล)
Blame it on the boys
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย)
Blame it on the girls
(บเลม อิท ออน เดอะ เกิล)
Blame it on the boys [x2]
(บเลม อิท ออน เดอะ บอย [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blame It On the Girls คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น