เนื้อเพลง Riot Maker คำอ่านไทย Tech N9ne

[Tech N9ne]
([ ทิค N9ne ])
This song is dedicated to Brian B’zl Dennis
(ดิส ซ็อง อีส เด๊ดดิเขต ทู ไบรเอน Bzl เดนนิส)
and all of the 57th Street Rogue Dog Villians
(แอนด์ ออล อ็อฝ เดอะ 57th สทรีท โรก ด้อกก เวียวเรียน)
Real Riot Makers.
(เรียล ไรอ๊อท เมคเออะ)

This one right here’s for the Riot Makers!
(ดิส วัน ไร๊ท เฮียร ฟอร์ เดอะ ไรอ๊อท เมคเออะ !)
The moshers! The stompers! The jail breakers!
(เดอะ moshers ! เดอะ stompers ! เดอะ เจล เบคเกอ !)
We gon start this sh*t off right!
(วี ก็อน สท๊าร์ท ดิส ฌะ *ที ออฟฟ ไร๊ท !)
We got KCMO in the house tonight!
(วี ก็อท KCMO อิน เดอะ เฮ้าส ทูไน๊ท !)
We gon start this sh*t off right! [Off right!]
(วี ก็อน สท๊าร์ท ดิส ฌะ *ที ออฟฟ ไร๊ท ! [ ออฟฟ ไร๊ท ! ])
We got Tecca Nina in the house tonight! [Come on!]
(วี ก็อท Tecca นี้นา อิน เดอะ เฮ้าส ทูไน๊ท ! [ คัมมอน ! ])

This is the moment for riders and thugs
(ดิส ซิส เดอะ โม๊เม้นท ฟอร์ ไรดเออะ แซน ธัก)
Strippers in body bags, empassin violence and drugs
(Strippers ซิน บ๊อดี้ แบ๊ก , empassin ไฝโอะเล็นซ แอนด์ ดรัก)
Poverty, a bunch of minorities die in the clubs
(พ๊อฝเฝอร์ที่ , อะ บันช อ็อฝ minorities ดาย อิน เดอะ คลับ)
They say my music’s makin ’em lose it, I write it in blood
(เด เซย์ มาย มิ๊วสิค เมกิน เอ็ม ลู้ส อิท , ไอ ไร๊ท อิท อิน บลัด)
This is my music for all my people missin my music
(ดิส ซิส มาย มิ๊วสิค ฟอร์ รอ มาย พี๊เพิ่ล มิซซิน มาย มิ๊วสิค)
Keep listenin to it, and like I said, get a pistol and use it
(คี๊พ ลิเซินนิน ทู อิท , แอนด์ ไล๊ค ไก เซ็ด , เก็ท ดา พิ๊สท่อล แอนด์ ยู๊ส อิท)
Satan shot my homie Maintain with a missile and blew it
(ซาตาน ฌ็อท มาย โฮมี เมนเทน วิธ อะ มีซซิล แอนด์ บลู อิท)
for the industry, cuz he was one of the truest..
(ฟอร์ ดิ อิ๊นดัสทรี่ , คัซ ฮี วอส วัน อ็อฝ เดอะ ทิวเอด)

I don’t know why they keep pumpin it’s somethin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย เด คี๊พ พัมปิน อิทซ ซัมติน)
Maybe in the music they wanna be bumpin
(เมบี อิน เดอะ มิ๊วสิค เด วอนนา บี บั้มปิน)
it’s crunk and it’s hella haterific
(อิทซ ครัก แอนด์ อิทซ เฮลลา haterific)
Throw your set up in the air is all the DJs really wanna play
(โธรว์ ยุร เซ็ท อั๊พ อิน ดิ แอร์ อีส ซอร์ เดอะ ดีเจซ ริแอ็ลลิ วอนนา เพลย์)
when October is lookin bloody and Satanistic
(เว็น อ็อคโทเบอะ อีส ลุคกิน บลัดอิ แอนด์ Satanistic)
Killas from everywhere listen to me when I be bustin sh*t
(คิวลา ฟรอม เอวี่แวร์ ลิ๊สซึ่น ทู มี เว็น นาย บี บัสติน ฌะ *ที)
then turbulence, don’t get nervous when I wreck arenas
(เด็น เทอบิวเล็นซ , ด้อนท์ เก็ท เนอฝัซ เว็น นาย เร๊ค อารี๊น่า)
Concert promoters in Honolulu don’t wanna see me
(ค๊อนเสิร์ท พโระโมทเออะ ซิน Honolulu ด้อนท์ วอนนา ซี มี)
cuz they say that Somoans will riot on Tecca Nina cuz I’m a..
(คัซ เด เซย์ แดท Somoans วิล ไรอ๊อท ออน Tecca นี้นา คัซ แอม มา)

RIOT MAKER! That’s if you don’t know… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! แด้ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ แอม มา)
RIOT MAKER! They mosh at my shows… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! เด มอสชฺ แอ็ท มาย โชว์ แอม มา)
RIOT MAKER! And I come out bustin… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! แอนด์ ดาย คัม เอ๊าท บัสติน แอม มา)
RIOT MAKER! RIOT MAKER! I don’t give a damn about nuthin!
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! ไรอ๊อท เมคเออะ ! ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท นัทติน !)
I’m a sly dranker… I’m a skyscraper..
(แอม มา ซไล dranker แอม มา skyscraper)
Riot maker
(ไรอ๊อท เมคเออะ)

Hop in a mosh pit fa sho!
(ฮ็อพ อิน อะ มอสชฺ พิท ฟา โช !)
You push, you shove, you get elbowed!
(ยู พุช , ยู ฌัฝ , ยู เก็ท เอ๊ลโบว์ !)

Back on cuz this for Fat Tone and Mac Dre
(แบ็ค ออน คัซ ดิส ฟอร์ แฟท โทน แอนด์ แมค ดรี)
all of the soldiers who got gone on that day
(ออล อ็อฝ เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ ฮู ก็อท กอน ออน แดท เดย์)
All my people’s thats sittin in prison
(ออล มาย พี๊เพิ่ล แด้ท ซิทดิน อิน พริ๊ซั่น)
this is for you so wont you listen to the sh*t that I’m spittin?
(ดิส ซิส ฟอร์ ยู โซ ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฌะ *ที แดท แอม สปิทดิน)
F*ck the law and the government they’ll hymn yo ass up
(เอฟ *ck เดอะ ลอว์ แอนด์ เดอะ กัฝเอินเม็นท เด๊ว ฮิม โย อาซ อั๊พ)
They’ll do everything in their power to get a fast buck
(เด๊ว ดู เอ๊วี่ติง อิน แดร์ พ๊าวเว่อร์ ทู เก็ท ดา ฟาสท บั๊ค)
No right or wrongs, just killer bees out for your honeycomb
(โน ไร๊ท ออ รอง , จั๊สท คีลเลอะ บี เอ๊าท ฟอร์ ยุร ฮันนี่คอม)
But you’ll find out, when you bind out, you can be free if your money long
(บั๊ท โยว ไฟนด์ เอ๊าท , เว็น ยู ไบนด เอ๊าท , ยู แคน บี ฟรี อิ๊ฟ ยุร มั๊นนี่ ลอง)
Ever been to one of my shows? Yeah, it might be crazy
(เอ๊เฝ่อร์ บีน ทู วัน อ็อฝ มาย โชว์ เย่ , อิท ไมท บี คเรสิ)
In Ohio, that sh*t got a little too hyphy, baby
(อิน โอฮายโอ้ , แดท ฌะ *ที ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู hyphy , เบ๊บี้)
Stage diving and crowd surfing couldn’t hold back
(สเท๊จ ดายวิง แอนด์ คราวดํ เซิฟฟริง คูดซึ่น โฮลด์ แบ็ค)
But they dropped her, now she’s unconscious with her skull cracked
(บั๊ท เด ดร็อพ เฮอ , นาว ชี อันคอนฌัซ วิธ เฮอ สคั๊ลล แคร๊ค)
Now when this happened, it wasn’t even during my set
(นาว เว็น ดิส แฮ๊พเพ่น , อิท วอสซึ้น อี๊เฝ่น ดิ๊วริ่ง มาย เซ็ท)
They wanted me to give a sign to post up the hospital debt
(เด ว้อนท มี ทู กี๊ฝ อะ ซายน ทู โพสท อั๊พ เดอะ ฮ๊อสพิท่อล เด็บ)
When Travis told me we got papers, I thought he was playin..
(เว็น ทราวิส โทลด มี วี ก็อท เพ๊เพ่อร์ , ไอ ธอท ฮี วอส เพลย์ยิน)
This b*tch is suin Tecca Nina for a hundred grand! Cuz I’m a..
(ดิส บี *tch อีส suin Tecca นี้นา ฟอร์ รา ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ! คัซ แอม มา)

RIOT MAKER! That’s if you don’t know… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! แด้ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ แอม มา)
RIOT MAKER! They mosh at my shows… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! เด มอสชฺ แอ็ท มาย โชว์ แอม มา)
RIOT MAKER! And I come out bustin… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! แอนด์ ดาย คัม เอ๊าท บัสติน แอม มา)
RIOT MAKER! RIOT MAKER! I don’t give a damn about nuthin!
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! ไรอ๊อท เมคเออะ ! ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท นัทติน !)
I’m a sly dranker… I’m a skyscraper..
(แอม มา ซไล dranker แอม มา skyscraper)
Riot maker
(ไรอ๊อท เมคเออะ)

Stand back if you frightened!
(สแทนด์ แบ็ค อิ๊ฟ ยู ไฟท์อึน !)
Yeah! Get back cuz we fightin!
(เย่ ! เก็ท แบ็ค คัซ วี ไฟท์ดิน !)

I’m a skyscraper..
(แอม มา skyscraper)
That’s why everybody in my path is trynna get a little piece of my paper
(แด้ท วาย เอวี่บอดี้ อิน มาย พาธ อีส ทายนา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ มาย เพ๊เพ่อร์)
Man I swear, the Nina will never love them, plug them
(แมน นาย สแวร์ , เดอะ นี้นา วิล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ เด็ม , พลั๊ก เด็ม)
when I’m rollin with Skatterman and Snug Brim!
(เว็น แอม โรลลิน วิธ Skatterman แอนด์ ซนัก บริม !)

[Skatterman]
([ Skatterman ])
It’s Skatterman, cat, Strange Music’s black sheep. [Why?]
(อิทซ Skatterman , แค๊ท , สเทร๊งจ มิ๊วสิค แบล๊ค ฌีพ [ วาย ])
Cuz I’m still countin money off the back streets
(คัซ แอม สทิลล เค๊าดิน มั๊นนี่ ออฟฟ เดอะ แบ็ค สทรีท)
Every city, every show, I got to pack heat
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊ที่ , เอ๊เฝอร์รี่ โชว์ , ไอ ก็อท ทู แพ็ค ฮีท)
This ain’t no f*cking rap song, check my rap sheet
(ดิส เอน โน เอฟ *คิง แร็พ ซ็อง , เช็ค มาย แร็พ ฌีท)
I’m one of a kind, turn one into nine
(แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ , เทิร์น วัน อิ๊นทู ไนน)
Blow your head of your shoulders, dog, it’s nothin but time
(โบลว์ ยุร เฮด อ็อฝ ยุร โช๊ลเด้อร์ , ด้อกก , อิทซ นอทติน บั๊ท ไทม์)
And I never raise my voice. You a bum, why should I holler on you?
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เร้ส มาย ว๊อยซ์ ยู อะ บัม , วาย เชิด ดาย ฮอลเลอะ ออน ยู)
With a whisper I can drop a couple dollars on you
(วิธ อะ วิสเพ่อร์ ไอ แคน ดรอพ อะ คั๊พเพิ่ล ดอลเลอะ ออน ยู)
Sss..sss… sick them rottweilers on you
(Sss sss ซิ๊ค เด็ม รอตวายเลอร์ ออน ยู)
Killers bustin out the windows of Impalas on you
(คีลเลอะ บัสติน เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว อ็อฝ อิมพาร่า ออน ยู)
A made man in the streets, I made grams
(อะ เมด แมน อิน เดอะ สทรีท , ไอ เมด กแร็ม)
Wrote lyrics about my life, dropped an album, and made fans
(โรท ลีริค อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ , ดร็อพ แอน อั๊ลบั้ม , แอนด์ เมด แฟน)
Now I’m chillin on tour with the redhead wonder
(นาว แอม ชิลลิน ออน ทัวร์ วิธ เดอะ redhead วั๊นเด้อร)
Do 57 shows in a three month summer
(ดู 57 โชว์ ซิน อะ ทรี มั้นธ ซั๊มเม่อร์)
Any deuce b*tch ass n*gga f*ckin with Tech
(เอ๊นี่ ดยูซ บี *tch อาซ เอ็น *gga เอฟ *ckin วิธ ทิค)
gonna be found in some park with his nuts in his neck
(กอนนะ บี เฟานด อิน ซัม พาร์ค วิธ ฮิส นัท ซิน ฮิส เน็ค)

[Snug Brim]
([ ซนัก บริม ])
Like you ain’t know, we put it down like this
(ไล๊ค ยู เอน โนว์ , วี พุท ดิธ เดาน ไล๊ค ดิส)
Snug Brim, Kansas City, Missouri, uzi,groupies,doobies, and fins
(ซนัก บริม , แคนซัซ ซิ๊ที่ , มิสซูรี , uzi , กรูพพี , doobies , แอนด์ ฟิน)
Suzy Qs ain’t no excuse for the sin
(ซูซี่ Qs เอน โน เอ็กซคิ้วส ฟอร์ เดอะ ซิน)
So watch your tongue, if you movin we come to shootin up at you and your b*tch
(โซ ว๊อทช ยุร ทั๊ง , อิ๊ฟ ยู มูฝวิน วี คัม ทู ชูดทิน อั๊พ แอ็ท ยู แอนด์ ยุร บี *tch)
You just assume you tried the shoes, they ain’t fit
(ยู จั๊สท แอสซูม ยู ทไร เดอะ ชู , เด เอน ฟิท)
You never knew that I lose you off in the section with your dude in the ditch
(ยู เน๊เฝ่อร์ นยู แดท ไอ ลู้ส ยู ออฟฟ อิน เดอะ เซ๊คชั่น วิธ ยุร ดยูด อิน เดอะ ดิช)
Whether it’s reppin dog, or movin them bricks
(ฮเวทเออะ อิทซ เพพพิน ด้อกก , ออ มูฝวิน เด็ม บริ๊ค)
I keep it gutta little homie, look my records, see I’m doin it big
(ไอ คี๊พ อิท กัดดา ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี , ลุ๊ค มาย เร๊คขอร์ด , ซี แอม โดย หนิด บิ๊ก)
As you can tell I ain’t no regular n*gga… I’m filled with star qualities
(แอส ยู แคน เทลล ไอ เอน โน เร๊กกูล่าร์ เอ็น *gga แอม ฟิลล วิธ สทาร์ ควาลีดีสฺ)
I hang out with b*tches thats naked… and watch the bra swallow me
(ไอ แฮง เอ๊าท วิธ บี *tches แด้ท เน๊คเค่ด แอนด์ ว๊อทช เดอะ บรา สว๊อลโล่ว มี)
It’s always solo, you can’t fake it.. so don’t try ta follow me
(อิทซ ออลเว โซ๊โล่ , ยู แค็นท เฟ้ค อิท โซ ด้อนท์ ธราย ทา ฟ๊อลโล่ว มี)
You still can’t get back up on your feet… You right back where you ought to be
(ยู สทิลล แค็นท เก็ท แบ็ค อั๊พ ออน ยุร ฟีท ยู ไร๊ท แบ็ค แวร์ ยู อ๊อธ ทู บี)
I see you failin cuz Strange Music got it locked boy
(ไอ ซี ยู เฟวลิน คัซ สเทร๊งจ มิ๊วสิค ก็อท ดิธ ล๊อค บอย)
Invest yo stock boy, Kansas City hot boy
(อินเฝ๊สท โย สท๊อค บอย , แคนซัซ ซิ๊ที่ ฮอท บอย)
It’s really f*ck a hata, some some weed, get ya papa
(อิทซ ริแอ็ลลิ เอฟ *ck กา hata , ซัม ซัม วี , เก็ท ยา พาพ่า)
You can see me now or later, muthaf*ckin Riot Maker. Cuz I’m a
(ยู แคน ซี มี นาว ออ เลทเออะ , muthaf*ckin ไรอ๊อท เมคเออะ คัซ แอม มา)

[Tech N9ne]
([ ทิค N9ne ])
RIOT MAKER! That’s if you don’t know… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! แด้ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ แอม มา)
RIOT MAKER! They mosh at my shows… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! เด มอสชฺ แอ็ท มาย โชว์ แอม มา)
RIOT MAKER! And I come out bustin… I’m a..
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! แอนด์ ดาย คัม เอ๊าท บัสติน แอม มา)
RIOT MAKER! RIOT MAKER! I don’t give a damn about nuthin!
(ไรอ๊อท เมคเออะ ! ไรอ๊อท เมคเออะ ! ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท นัทติน !)
I’m a sly dranker… I’m a skyscraper..
(แอม มา ซไล dranker แอม มา skyscraper)
Riot maker
(ไรอ๊อท เมคเออะ)

We will… shut this muthaf*cka down
(วี วิล ชั๊ท ดิส muthaf*cka เดาน)
We will… tear up your muthaf*ckin town!
(วี วิล เทียร์ อั๊พ ยุร muthaf*ckin ทาวน์ !)

Since 1985… Six, six, triple eight, forty six, ninety nine, three..
(ซิ๊นซ 1985 ซิกซ์ , ซิกซ์ , ทริ๊พเพิ่ล เอท , ฟอทิ ซิกซ์ , ไนนทิ ไนน , ทรี)
Welcome… to Everready..
(เว้ลคั่ม ทู Everready)
Enjoy
(เอ็นจอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Riot Maker คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น