เนื้อเพลง Raw & Uncut คำอ่านไทย Jay-Z

[Beanie]
([ Beanie ])
What
(ว๊อท)
Spit what man
(ซพิท ว๊อท แมน)
Man I don’t know where that sh*t be comin from dawg for real
(แมน นาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แดท ฌะ *ที บี คัมอิน ฟรอม ดาว ฟอร์ เรียล)
Ain’t no f*ckin rapper man
(เอน โน เอฟ *ckin แรพเพอ แมน)
-16
-16
I don’t know jay
(ไอ ด้อนท์ โนว์ เจ)
If you don’t believe me then
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี เด็น)

[Beanie]
([ Beanie ])
Who you know who can spit till he pop the real
(ฮู ยู โนว์ ฮู แคน ซพิท ทิลล์ ฮี พ็อพ เดอะ เรียล)
Never thought about rappin till he coped his deal
(เน๊เฝ่อร์ ธอท อะเบ๊าท แรพปิน ทิลล์ ฮี ค็อพ ฮิส ดีล)
I really held down my block for real
(ไอ ริแอ็ลลิ เฮ็ลด เดาน มาย บล๊อค ฟอร์ เรียล)
All I do is crack rock and how to pop the steel
(ออล ไอ ดู อีส แคร๊ค ร๊อค แอนด์ ฮาว ทู พ็อพ เดอะ สทีล)
How to box n*ggas in where they can barely move
(ฮาว ทู บ๊อกซฺ เอ็น *ggas ซิน แวร์ เด แคน แบลิ มู๊ฝ)
Roll wit straight thugs never scary dudes
(โรลล วิท สเทร๊ท ธัก เน๊เฝ่อร์ สเกลี่ ดยูด)
Keep bodies on them guns and we share our tools
(คี๊พ บอดีสฺ ออน เด็ม กัน แซน วี แชร์ เอ๊า ทูล)
Duece 1 ball for philly like Larry Hughes
(ดิวซ์ วัน บอล ฟอร์ ฟิวลี่ ไล๊ค ลาร์ลี่ Hughes)
Keep the desert eagle wit the beam tucked by the scrotum
(คี๊พ เดอะ เดสเสิร์ท อี๊เกิ้ล วิท เดอะ บีม ทัค บาย เดอะ ซคโรทัม)
Get locked in jail run a block sell open
(เก็ท ล๊อค อิน เจล รัน อะ บล๊อค เซลล์ โอ๊เพ่น)
Mind went to jail I get dro el’s roll em
(ไมนด์ เว็นท ทู เจล ไอ เก็ท ดีโร els โรลล เอ็ม)
Rookie n*gga clippin n*ggas like L odom
(รูคอิ เอ็น *gga clippin เอ็น *ggas ไล๊ค แอล odom)
I got dough I choose not to spend it
(ไอ ก็อท โด ไอ ชู๊ส น็อท ทู สเพ็นด ดิท)
Catch me in avis &budget in somethin rented
(แค็ทช มี อิน avis &บั๊ดเจ๊ท อิน ซัมติน เร๊นท)
Long as the windows tented [I don’t give a f*ck]
(ลอง แอส เดอะ วิ๊นโด้ว เท๊นท [ ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ])
I’m in it
(แอม อิน หนิด)
I was holdin wit music rollin in the gold infinit
(ไอ วอส โฮดดิน วิท มิ๊วสิค โรลลิน อิน เดอะ โกลด์ infinit)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
We keep it raw & uncut for all the n*ggas and hoes
(วี คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ เอ็น *ggas แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)
But only the strong survive and thats how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ แด้ท ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
But n*gga this is the life you chose ya heard me
(บั๊ท เอ็น *gga ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ ยู โชส ยา เฮิด มี)

[Beanie]
([ Beanie ])
We keep it raw & uncut for all the n*ggas and hoes
(วี คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ เอ็น *ggas แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)
But only the strong survive and thas how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ ท่า ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
Thas just the life we chose
(ท่า จั๊สท เดอะ ไล๊ฟ วี โชส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
We don’t complain thas just how it be
(วี ด้อนท์ คอมเพลน ท่า จั๊สท ฮาว อิท บี)
I shuffle back against the ropes like ali
(ไอ ชั๊ฟเฟิ่ล แบ็ค อะเก๊นสท เดอะ โร๊พ ไล๊ค เอลลี)
I hustle through the alley through the valley of the death
(ไอ เฮสเซล ทรู ดิ แอลลิ ทรู เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ เด้ท)
And I never play fair in the eyes of the ref
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เพลย์ แฟร์ อิน ดิ อาย อ็อฝ เดอะ ref)
F*ck it give me a tech and i’ll come back right
(เอฟ *ck อิท กี๊ฝ มี อะ ทิค แอนด์ อิลล คัม แบ็ค ไร๊ท)
Can’t go inside the game ain’t got enough strikes
(แค็นท โก อิ๊นไซด์ เดอะ เกม เอน ก็อท อีน๊าฟ สไทร๊ค)
Come at me wrong i’ll come at you the same
(คัม แอ็ท มี รอง อิลล คัม แอ็ท ยู เดอะ เซม)
Come at me sideways i’ll come blastin your brains
(คัม แอ็ท มี ไซดเวส อิลล คัม แบลซจิน ยุร เบรน)
Come at me direct and i’ll come back wit names
(คัม แอ็ท มี ไดเร็ค แอนด์ อิลล คัม แบ็ค วิท เนม)
I’m hot like boilin water I’ll come back wit cane
(แอม ฮอท ไล๊ค บอยลิน ว๊อเท่อร อิลล คัม แบ็ค วิท แคน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Keep it raw & uncut for all the b*tches and hoes
(คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ บี *tches แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)

[Beanie]
([ Beanie ])
But only the strong survive and thas how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ ท่า ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
I know I’m outta control
(ไอ โนว์ แอม เอ๊าตา คอนโทรล)
Me and jay same track you gotta be kiddin
(มี แอนด์ เจ เซม แทร็ค ยู กอททะ บี คิดดิน)
Its like that n*gga Jordan i’m Scottie Pippen
(อิทซ ไล๊ค แดท เอ็น *gga จอแดน แอม Scottie Pippen)
Its like Magic Worthy
(อิทซ ไล๊ค แม๊จิค เวอฑิ)
Parish Bird an
(Parish เบิร์ด แอน)
Stockten Malone sh*t
(Stockten Malone ฌะ *ที)
Who gonna stop and hold this
(ฮู กอนนะ สท๊อพ แอนด์ โฮลด์ ดิส)
Game like Doc and Moses
(เกม ไล๊ค ด็อค แอนด์ โมเซซ)
Full court press and the rock control this
(ฟูล คอร์ท เพรส แซน เดอะ ร๊อค คอนโทรล ดิส)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Beanie]
([ Beanie ])
We keep it raw & uncut for all the n*ggas and hoes
(วี คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ เอ็น *ggas แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)
But only the strong survive and thas how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ ท่า ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
Thas just the life we chose
(ท่า จั๊สท เดอะ ไล๊ฟ วี โชส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
We keep it raw & uncut for all the n*ggas and hoes
(วี คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ เอ็น *ggas แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)
But only the strong survive and thats how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ แด้ท ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
But n*gga this is the life you chose ya heard me
(บั๊ท เอ็น *gga ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ ยู โชส ยา เฮิด มี)

[Beanie]
([ Beanie ])
I use to catch that train and snatch that chain
(ไอ ยู๊ส ทู แค็ทช แดท เทรน แอนด์ ซแน็ช แดท เชน)
Do anything for a game to catch some change
(ดู เอนอิธิง ฟอร์ รา เกม ทู แค็ทช ซัม เช้งจํ)
Whether it was shootin the dice or clappin the gauge
(ฮเวทเออะ อิท วอส ชูดทิน เดอะ ไดซ ออ แค๊พปิน เดอะ เกจ)
I was a n*gga wit a strong arm like satchel paige
(ไอ วอส ซา เอ็น *gga วิท ดา สทรอง อาร์ม ไล๊ค แซชเอ็ล paige)
I’m tellin you dawg I’m the wrong one to f*ck wit at all
(แอม เทลลิน ยู ดาว แอม เดอะ รอง วัน ทู เอฟ *ck วิท แอ็ท ดอร์)
I’m the type that’ll set a broad day in the mall
(แอม เดอะ ไท๊พ แธดิล เซ็ท ดา บรอด เดย์ อิน เดอะ มอลล์)
Up in glocks wit body shops takin a fall
(อั๊พ อิน คล็อก วิท บ๊อดี้ ช๊อพ ทอคกิ่น อะ ฟอลล์)
F*ck you cock swats feds and all
(เอฟ *ck ยู ค๊อค ซว็อท เฟ็ด แซน ออล)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
No no no homie I didn’t say I could hit you wit dirty o’s
(โน โน โน โฮมี ไอ ดิ๊นอิน เซย์ ไอ เคิด ฮิท ยู วิท เดอทิ โอเอส)
But I said if I can supply 30 of those
(บั๊ท ไอ เซ็ด อิ๊ฟ ฟาย แคน ซั๊พพลาย 30 อ็อฝ โฑส)
ding ding homie come holla at the kingpin
(ดิง ดิง โฮมี คัม ฮอลละ แอ็ท เดอะ คิง พิน)
The gods are reapal the carters is leathel
(เดอะ ก๊อด แซร์ reapal เดอะ คาเทอะ ซิส leathel)
Hang wit psychotic people who like so f*ck n*ggas
(แฮง วิท ไซโคดิก พี๊เพิ่ล ฮู ไล๊ค โซ เอฟ *ck เอ็น *ggas)
Came up singin that god was evils
(เคม อั๊พ ซิง อิน แดท ก๊อด วอส อี๊ฝิ่ล)
Slang Heron to cats is like revolvin a eagle
(ซแล็ง เฮรัน ทู แค๊ท ซิส ไล๊ค revolvin อะ อี๊เกิ้ล)
And I blew to the point I bought cars for the people
(แอนด์ ดาย บลู ทู เดอะ พ๊อยท์ ไอ บอท คารํ ฟอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
We keep it raw & uncut for all the n*ggas and hoes
(วี คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ เอ็น *ggas แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)
But only the strong survive and thats how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ แด้ท ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
But n*gga this is the life you chose ya heard me
(บั๊ท เอ็น *gga ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ ยู โชส ยา เฮิด มี)

[Beanie]
([ Beanie ])
We keep it raw & uncut for all the n*ggas and hoes
(วี คี๊พ อิท รอว์ & อันคัท ฟอร์ รอ เดอะ เอ็น *ggas แซน โฮ)
The first time you sniff it
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู ซนิฟ อิท)
It might hurt your nose
(อิท ไมท เฮิร์ท ยุร โน้ส)
But only the strong survive and thas how life goes
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ ท่า ฮาว ไล๊ฟ โกซ)
Thas just the life we chose
(ท่า จั๊สท เดอะ ไล๊ฟ วี โชส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Sigel Sigel y’all
(Sigel Sigel ยอล)
Jigga Jigga y’all
(จิ๊กกา จิ๊กกา ยอล)

What
(ว๊อท)
Nah homie I can’t take your take demo
(นาห์ โฮมี ไอ แค็นท เท้ค ยุร เท้ค เดโม)
I don’t got no pockets
(ไอ ด้อนท์ ก็อท โน พ๊อคเค่ท)
What
(ว๊อท)
Nah man
(นาห์ แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raw & Uncut คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น