เนื้อเพลง Let’s Get It (Remix) คำอ่านไทย G-Dep

[Black Rob]
([ แบล๊ค ร๊อบ ])
They said that I’m a Rottweiler
(เด เซ็ด แดท แอม มา รอตวายเลอร์)
And I’m from the Rottweiler house, the Rottweiler New York
(แอนด์ แอม ฟรอม เดอะ รอตวายเลอร์ เฮ้าส , เดอะ รอตวายเลอร์ นิว ยอค)

[Loon over Black Rob [P. Diddy]]
([ ลูน โอ๊เฝ่อร แบล๊ค ร๊อบ [ พี ดิดดี้ ] ])
We just happy to be here [This is the remix]
(วี จั๊สท แฮ๊พพี่ ทู บี เฮียร [ ดิส ซิส เดอะ รีมิก ])
F*ckin cock s*ckers [Bad Boy baby], haha!
(เอฟ *ckin ค๊อค เอส *ckers [ แบ้ด บอย เบ๊บี้ ] , ฮาฮา !)

[Kain]
([ Kain ])
Yo.. aiyyo, get smacked silly [right]
(โย เออายเอว , เก็ท ซแม็ค ซิ๊ลลี่ [ ไร๊ท ])
Kain am I aid and check wet willys [uhh]
(Kain แอ็ม ไอ เอด แอนด์ เช็ค เว๊ท วิวลี [ อา ])
Dep cracked the dutch cause Curry broke the philly [what?]
(Dep แคร๊ค เดอะ ดัช ค๊อส เค๊อรํรี่ บโรค เดอะ ฟิวลี่ [ ว๊อท ])
News at ten, Bad Boy, hope ya know not them dudes again
(นิว แอ็ท เท็น , แบ้ด บอย , โฮพ ยา โนว์ น็อท เด็ม ดยูด อะเกน)
[not them dudes again] Yeah we hold vendettas, big ten letters
([ น็อท เด็ม ดยูด อะเกน ] เย่ วี โฮลด์ เฝ็นเดททะ , บิ๊ก เท็น เล็ทเท่อร์)
[what?] S6s with fourteen antennas [c’mon]
([ ว๊อท ] S6s วิธ โฟทีน แอ็นเทนนะ [ ซีมอน ])
Or in the Porsche with the buckets back, hah
(ออ อิน เดอะ โพช วิธ เดอะ บัคเค็ท แบ็ค , ฮ๊า)
[Oh my God!] B*tches like, ” Who the f*ck is that? ”
([ โอ มาย ก๊อด ! ] บี *tches ไล๊ค , ” ฮู เดอะ เอฟ *ck อีส แดท “)
Ciaffi, freaked off, drunk off Saki [that’s right]
(Ciaffi , ฟรี๊ค ออฟฟ , ดรั๊งค ออฟฟ Saki [ แด้ท ไร๊ท ])
Got ’em +Eyeing The Tiger+ like +Rocky+ [c’mon]
(ก็อท เอ็ม +Eyeings เดอะ ไท๊เก้อร์ + ไล๊ค +รอคคิ + [ ซีมอน ])
When I, step on the scene I’m expectin my cream
(เว็น นาย , สเท็พ ออน เดอะ ซีน แอม expectin มาย ครีม)
Stand by and I’m reppin for Queens [that’s right]
(สแทนด์ บาย แอนด์ แอม เพพพิน ฟอร์ ควีน [ แด้ท ไร๊ท ])
My destination is, detonation [say what?]
(มาย เดซทิเนฌัน อีส , เดโทะเนฌัน [ เซย์ ว๊อท ])
If one verse-out, my mouth could dead a nation [that’s right]
(อิ๊ฟ วัน เฝิซ เอ๊าท , มาย เม๊าธ เคิด เด้ด อะ เน๊ชั่น [ แด้ท ไร๊ท ])
Yeah I said it, and Diddy gon’ and did it [c’mon]
(เย่ ไอ เซ็ด ดิท , แอนด์ ดิดดี้ ก็อน แอนด์ ดิด ดิท [ ซีมอน ])
Put these rappers on edit, now let’s get it [let’s get it]
(พุท ฑิส แรพเพอ ออน เอ๊ดิท , นาว เล็ท เก็ท ดิธ [ เล็ท เก็ท ดิธ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Make this money, take this money [let’s get it]
(เม้ค ดิส มั๊นนี่ , เท้ค ดิส มั๊นนี่ [ เล็ท เก็ท ดิธ ])
Ain’t no way you can take this from me [let’s get it]
(เอน โน เวย์ ยู แคน เท้ค ดิส ฟรอม มี [ เล็ท เก็ท ดิธ ])
Ain’t sh*t funny [uhh] shake it honey [let’s get it]
(เอน ฌะ *ที ฟันนิ [ อา ] เช้ค อิท ฮั๊นนี่ [ เล็ท เก็ท ดิธ ])
Take it money, now let’s get it [let’s get it]
(เท้ค อิท มั๊นนี่ , นาว เล็ท เก็ท ดิธ [ เล็ท เก็ท ดิธ ])

[P. Diddy over Chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
This, is, the, remix – Bad Boy baby..
(ดิส , อีส , เดอะ , รีมิก แบ้ด บอย เบ๊บี้)
We just happy to be back
(วี จั๊สท แฮ๊พพี่ ทู บี แบ็ค)

[Mark Curry]
([ ม๊าร์ค เค๊อรํรี่ ])
Curry the paperchaser, lace the track up with 16 bars of crack
(เค๊อรํรี่ เดอะ paperchaser , เลซ เดอะ แทร็ค อั๊พ วิธ 16 บาร์ อ็อฝ แคร๊ค)
Bring it back from the block, sub on [?] workin it wherever you at
(บริง อิท แบ็ค ฟรอม เดอะ บล๊อค , ซับ ออน [ ] เวิคกิน หนิด ฮแวเรฝเออะ ยู แอ็ท)
Get the money and the n*gga, no takin nothin from me
(เก็ท เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ เดอะ เอ็น *gga , โน ทอคกิ่น นอทติน ฟรอม มี)
I’m hungry for it, I’m fadin n*ggaz ‘cross the border
(แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์ อิท , แอม fadin เอ็น *ggaz ครอสสํ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)
And if they want war, we can war [we can war]
(แอนด์ อิ๊ฟ เด ว้อนท วอร์ , วี แคน วอร์ [ วี แคน วอร์ ])
I’m chin-chose down to the floor [uhh]
(แอม ชิน โชส เดาน ทู เดอะ ฟลอร์ [ อา ])
Round ’em and count ’em, take ’em all [uhh]
(ราวนด เอ็ม แอนด์ เค้าทํ เอ็ม , เท้ค เอ็ม ออล [ อา ])
Ya lookin for the hook up, who ya call?
(ยา ลุคกิน ฟอร์ เดอะ ฮุ๊ค อั๊พ , ฮู ยา คอลลํ)
The M the A the R the K the C-U double R-Y
(เดอะ เอ็ม ดิ อะ เดอะ อาร์ เดอะ เค เดอะ ซี ยู ดั๊บเบิ้ล อาร์ วาย)
Sh*t crackin all night, gotta hear it all types
(ฌะ *ที แครกคิน ออล ไน๊ท , กอททะ เฮียร อิท ดอร์ ไท๊พ)
I’m to the pavement, my nights and days wit [uh-huh]
(แอม ทู เดอะ เพฝเมนท , มาย ไน๊ท แซน เดย์ วิท [ อา ฮู ])
While you stare in amazement, I’m hotter than Cajun
(ไวล์ ยู สแทร์ อิน อะเมสเม็นท , แอม ฮอทเดอ แฑ็น Cajun)
You’re blazin, throwin up my tre’s in, who want ’em?
(ยัวร์ เบลซิน , โตวอิน อั๊พ มาย เทรซ ซิน , ฮู ว้อนท เอ็ม)
Just like that, a 360 on ’em, get that
(จั๊สท ไล๊ค แดท , อะ 360 ออน เอ็ม , เก็ท แดท)
Twist yo’ ball caps and rep how ya livin
(ทวิสท โย บอล แค๊พ แซน เร็พ ฮาว ยา ลีฝอิน)
It’s all about the cash, let’s get it [let’s go]
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ แค๊ช , เล็ท เก็ท ดิธ [ เล็ท โก ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[P. Diddy over Chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
C’mon, Bad Boy’s young guns
(ซีมอน , แบ้ด บอย ยัง กัน)
This, is, the, remix – Loon..
(ดิส , อีส , เดอะ , รีมิก ลูน)

[Loon]
([ ลูน ])
Uhh, yeah, now check it out, yo, check it out
(อา , เย่ , นาว เช็ค อิท เอ๊าท , โย , เช็ค อิท เอ๊าท)
I’m ’bout a dollar, son, I see through it, I gotta follow
(แอม เบาท ดา ดอลเลอะ , ซัน , ไอ ซี ทรู อิท , ไอ กอททะ ฟ๊อลโล่ว)
[c’mon] If ya ain’t borrow money I gotta holla [holla]
([ ซีมอน ] อิ๊ฟ ยา เอน บ๊อโร่ว มั๊นนี่ ไอ กอททะ ฮอลละ [ ฮอลละ ])
Simple and plain [plain], the reason why I entered the game
(ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ เพลน [ เพลน ] , เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ เอ๊นเท่อร์ เดอะ เกม)
[that’s right] I seen Sean do it, so I’m tryin to get it the same
([ แด้ท ไร๊ท ] ไอ ซีน ซีน ดู อิท , โซ แอม ทายอิน ทู เก็ท ดิธ เดอะ เซม)
[let’s go] Pimpin ain’t changed, n*ggaz still gettin ’em thangs
([ เล็ท โก ] พิมปิน เอน เช้งจํ , เอ็น *ggaz สทิลล เกดดิน เอ็ม เตง)
Got the six with Shaquille feet rippin ’em lanes
(ก็อท เดอะ ซิกซ์ วิธ Shaquille ฟีท ริพปิน เอ็ม เลน)
Got a chick that’s a real freak givin me brains
(ก็อท ดา ชิค แด้ท ซา เรียล ฟรี๊ค กีฝอิน มี เบรน)
The temperature changed, soon as n*gga get off the plane
(เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร เช้งจํ , ซูน แอส เอ็น *gga เก็ท ออฟฟ เดอะ เพลน)
So ya know a n*gga gettin some change, stand over the game
(โซ ยา โนว์ อะ เอ็น *gga เกดดิน ซัม เช้งจํ , สแทนด์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เกม)
While do they shake they shoulders the same? [why?]
(ไวล์ ดู เด เช้ค เด โช๊ลเด้อร์ เดอะ เซม [ วาย ])
We get money, they ain’t supposed to be playin
(วี เก็ท มั๊นนี่ , เด เอน ซั๊พโพ้ส ทู บี เพลย์ยิน)
So what we supposed be sayin
(โซ ว๊อท วี ซั๊พโพ้ส บี เซย์อิน)
You n*ggaz actin like these crackers ain’t payin
(ยู เอ็น *ggaz แอสติน ไล๊ค ฑิส คแรคเคอะ เอน เพย์อิน)
So let’s get it [you got it], so let did it again [c’mon]
(โซ เล็ท เก็ท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ] , โซ เล็ท ดิด ดิท อะเกน [ ซีมอน ])
In 2002, son, I’m diggin the Benz [that’s right]
(อิน 2002 , ซัน , แอม ดิคกิน เดอะ เบนซฺ [ แด้ท ไร๊ท ])
With the rims that stop but continue to spin [yeah]
(วิธ เดอะ ริม แดท สท๊อพ บั๊ท คอนทิ๊นิว ทู สพิน [ เย่ ])
My shorty come with a crew son, I’m diggin the French
(มาย ชอร์ทดิง คัม วิธ อะ ครู ซัน , แอม ดิคกิน เดอะ ฟเร็นช)
So let’s get it
(โซ เล็ท เก็ท ดิธ)

[P. Diddy over Loon’s last line]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ลูน ล๊าสท ไลน์ ])
This, is, the, remix
(ดิส , อีส , เดอะ , รีมิก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[P. Diddy over Chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Bad Boy baby, The Saga Continues, The Saga Continues
(แบ้ด บอย เบ๊บี้ , เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว , เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว)
The Saga Continues
(เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว)

[G. Dep]
([ จี Dep ])
Soul Controller [yeah!], rap Ayatollah
(โซล ค็อนทโรลเลอะ [ เย่ ! ] , แร็พ Ayatollah)
Kids hate me when they older I put cracks by the stroller
(คิด เฮท มี เว็น เด โอลเดอะ ไอ พุท แคร๊ค บาย เดอะ stroller)
[c’mon] I’m registered voter, motherf*ck a quota
([ ซีมอน ] แอม รีจิ๊สเตอร์ voter , motherf*ck กา โคว๊ท่า)
Give some bakin soda and a quarter [yeah]
(กี๊ฝ ซัม เบคกิน โซดะ แอนด์ อะ คว๊อร์เท่อร [ เย่ ])
Bet I flow straight up out the water
(เบ๊ท ไอ โฟลว์ สเทร๊ท อั๊พ เอ๊าท เดอะ ว๊อเท่อร)
I’ma wreck the game ’til it say ” Out of order ”
(แอมอา เร๊ค เดอะ เกม ทิล อิท เซย์ ” เอ๊าท อ็อฝ อ๊อร์เด้อร์ “)
[uh-huh] Put the high score up, then tear the floor up
([ อา ฮู ] พุท เดอะ ไฮฮ สคอร์ อั๊พ , เด็น เทียร์ เดอะ ฟลอร์ อั๊พ)
On the world tour with your whore out in Europe
(ออน เดอะ เวิลด ทัวร์ วิธ ยุร โฮ เอ๊าท อิน ยูรัพ)
Head on the tour bus [ehh]
(เฮด ออน เดอะ ทัวร์ บัส [ ehh ])
Do what them n*ggaz in the drop thinks cooler
(ดู ว๊อท เด็ม เอ็น *ggaz อิน เดอะ ดรอพ ทริ๊งค คูลเออะ)
Called up five reporters to thank my supporters
(คอลลํ อั๊พ ไฟฝ ริโพเทอะ ทู แธ๊งค์ มาย supporters)
Hittin wives and daughters
(ฮิทดิน ไวฝส แซน ด๊อเท่อร์)
Brought ’em neck spray from Estee Lauders
(บรอท เอ็ม เน็ค สเพรย์ ฟรอม Estee Lauders)
Call Puffy to order
(คอลลํ พัฟฟิ ทู อ๊อร์เด้อร์)

[P. Diddy]
([ พี ดิดดี้ ])
Aiyyo, call me Diddy, I run this city
(เออายเอว , คอลลํ มี ดิดดี้ , ไอ รัน ดิส ซิ๊ที่)
Send the cops, the D.A. and feds to come get me
(เซ็นด เดอะ ค็อพ , เดอะ ดี อะ แอนด์ เฟ็ด ทู คัม เก็ท มี)
Cats wanna leave me for dead you comin with me
(แค๊ท วอนนา ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด ยู คัมอิน วิธ มี)
Gettin head in the Bentley red at one fifty [aah!]
(เกดดิน เฮด อิน เดอะ เบนลี่ เร้ด แอ็ท วัน ฟีฟทิ [ aah ! ])
Straight lose it, love two things my money my music
(สเทร๊ท ลู้ส อิท , ลัฝ ทู ทริง เอส มาย มั๊นนี่ มาย มิ๊วสิค)
Might co-write and produce it, drop mine, hot 9 exclusive
(ไมท โค ไร๊ท แอนด์ โพรดิ๊วซ อิท , ดรอพ ไมน์ , ฮอท นาย เอ็คซคลูซิฝ)
Got y’all +Hulkin+ like +Bruce+ did [say what, say what?]
(ก็อท ยอล +Hulkin+ ไล๊ค +บรูซ + ดิด [ เซย์ ว๊อท , เซย์ ว๊อท ])
Cause I can, break backs and stacks, it’s no problem
(ค๊อส ไอ แคน , เบร๊ค แบ็ค แซน ซแท็ค , อิทซ โน โพร๊เบล่ม)
[no problem] Make raps and tracks and go Harlem
([ โน โพร๊เบล่ม ] เม้ค แร็พ แซน แทร็ค แซน โก ฮาร์เล็ม)
I get worldwide coverage
(ไอ เก็ท เวิรดวาย คัฝเออะริจ)
I got so many spots I don’t even buy luggage
(ไอ ก็อท โซ เมนอิ สพอท ซาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น บาย ลั๊กเกจ)
Ya love it; make moves major, hide out in Asia
(ยา ลัฝ อิท ; เม้ค มู๊ฝ เม๊เจ้อร์ , ไฮด์ เอ๊าท อิน เอฉะ)
If your girl keep comin around them I’m a blaze her
(อิ๊ฟ ยุร เกิร์ล คี๊พ คัมอิน อะราวนฺดฺ เด็ม แอม มา เบลซ เฮอ)
I’m the Bad Boy flavor, light blue gators
(แอม เดอะ แบ้ด บอย ฟเลเฝอะ , ไล๊ท บลู เกเดอร์)
NOT GUILTY!! [echoe] C’mon
(น็อท กีลทิ ! ! [ echoe ] ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[P. Diddy over Chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
This, is, the, remix – Bad Boy baby
(ดิส , อีส , เดอะ , รีมิก แบ้ด บอย เบ๊บี้)
The Saga Continues, The Saga Continues
(เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว , เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว)

[Black Rob]
([ แบล๊ค ร๊อบ ])
I be the east side Soprano, Rob Marciano
(ไอ บี ดิ อี๊สท ไซด์ โซะพราโน , ร๊อบ มาร์เชียนโน)
Flow in each channel with the Iverson handle [c’mon]
(โฟลว์ อิน อีช แช๊นเนล วิธ ดิ iverson แฮ๊นเดิ้ล [ ซีมอน ])
Forty-five sparks [haha] turn your day gray flannel
(ฟอทิ ไฟฝ สพ๊าร์ค [ ฮาฮา ] เทิร์น ยุร เดย์ กเร ฟแลนเน็ล)
Snatch the yay of the mantle, then proceed to dismantle
(ซแน็ช เดอะ เย่ อ็อฝ เดอะ แมนเทิล , เด็น โพรซี๊ด ทู dismantle)
Can’t slay Rob
(แค็นท ซเล ร๊อบ)
How many n*ggaz done tried to play mob, quit they day job
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggaz ดัน ทไร ทู เพลย์ ม๊อบ , ควิท เด เดย์ จ๊อบ)
Tired of putting broke n*ggaz under the wing
(ไทร์ อ็อฝ พูทดิง บโรค เอ็น *ggaz อั๊นเด้อร เดอะ วิง)
If I go to jail again I’m going under the bing
(อิ๊ฟ ฟาย โก ทู เจล อะเกน แอม โกอิ้ง อั๊นเด้อร เดอะ บิง)
Act like you gonna pull that thing thing
(แอ๊คท ไล๊ค ยู กอนนะ พูลล แดท ทริง ทริง)
You the only one that always get stuck for bling bling
(ยู ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ออลเว เก็ท ซทัค ฟอร์ บลิง บลิง)
I represent ” A ” block in Sing Sing
(ไอ รีเพรสเซ่นท ” อะ ” บล๊อค อิน ซิง ซิง)
Almost caught a buck fifty for f*ckin a Latin King’s queen
(อ๊อลโมสท คอท ดา บั๊ค ฟีฟทิ ฟอร์ เอฟ *ckin อะ แลทอิน คิง เอส ควีน)
[oh papi!] Moves for paper, booze no chaser
([ โอ เพพี ! ] มู๊ฝ ฟอร์ เพ๊เพ่อร์ , บูส โน เชเซอร์)
Bullets out the blazer four-fifths with laser [take that]
(บัลเล่ เอ๊าท เดอะ บเลสเออะ โฟ ฟิฟธ วิธ เลเสอะ [ เท้ค แดท ])
Come and get your sh*t splitted, newspapers say I did it
(คัม แอนด์ เก็ท ยุร ฌะ *ที สปิ๊ดทฺ , นิว เซย์ ไอ ดิด ดิท)
[he ain’t do it] Now let’s get it [let’s get it]
([ ฮี เอน ดู อิท ] นาว เล็ท เก็ท ดิธ [ เล็ท เก็ท ดิธ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[P. Diddy over Chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
This, is, the, remix – Bad Boy baby, yeah
(ดิส , อีส , เดอะ , รีมิก แบ้ด บอย เบ๊บี้ , เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[P. Diddy over Chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
This, is, the, remix – Bad Boy baby
(ดิส , อีส , เดอะ , รีมิก แบ้ด บอย เบ๊บี้)
2001, The Saga Continues
(2001 , เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว)

[P. Diddy]
([ พี ดิดดี้ ])
The Saga Continues, yeah [ad libs to end]
(เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว , เย่ [ แอ็ด ลิบสฺ ทู เอ็นด ])

[feat. Black Rob, Kain, Loon, Mark Curry]
([ ฟีท แบล๊ค ร๊อบ , Kain , ลูน , ม๊าร์ค เค๊อรํรี่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get It (Remix) คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น