เนื้อเพลง Heartbreak Hotel (Elvis Presley) คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell
(เวลล , ซิ๊นซ มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี , เวลล , ไอ เฟานด อะ นิว เพลส ทู ดเว็ล)
Well, it’s down at the end of lonely street at Heartbreak Hotel
(เวลล , อิทซ เดาน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ โลนลิ สทรีท แอ็ท ฮาร์ทเบรก โฮเท็ล)
Where I’ll be, I’ll be so lonely, baby
(แวร์ อิลล บี , อิลล บี โซ โลนลิ , เบ๊บี้)
Well, I’m so lonely, I’ll be so lonely I could die.
(เวลล , แอม โซ โลนลิ , อิลล บี โซ โลนลิ ไอ เคิด ดาย)

Although it’s always crowded, you still can find some room
(ออลโทร อิทซ ออลเว คราวดํ , ยู สทิลล แคน ไฟนด์ ซัม รูม)
For broken-hearted lovers to cry there in their gloom
(ฟอร์ บโรเค็น ฮาร์ท ลัฝเออะ ทู คราย แดร์ อิน แดร์ กลูม)
It’ll make you so lonely, baby, it’ll make you so lonely
(อิว เม้ค ยู โซ โลนลิ , เบ๊บี้ , อิว เม้ค ยู โซ โลนลิ)
They’re so alone there, they could die.
(เดรว โซ อะโลน แดร์ , เด เคิด ดาย)

Now the bell-hop’s tears keep flowin’, and the desk clerk’s dressesd in black
(นาว เดอะ เบลล์ ฮ็อพ เทียร์ คี๊พ โฟว์วิน , แอนด์ เดอะ เดสคํ เคิร์ค dressesd อิน แบล๊ค)
Well, they been so long on lonely street, they’ll never, never look back
(เวลล , เด บีน โซ ลอง ออน โลนลิ สทรีท , เด๊ว เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)
It’ll make you so lonely, baby, well, they’re so lonely,
(อิว เม้ค ยู โซ โลนลิ , เบ๊บี้ , เวลล , เดรว โซ โลนลิ ,)
Well, they’re so lonely, they could die.
(เวลล , เดรว โซ โลนลิ , เด เคิด ดาย)

Well now, if your baby leaves you, and you got a tale to tell
(เวลล นาว , อิ๊ฟ ยุร เบ๊บี้ ลี๊ฝ ยู , แอนด์ ยู ก็อท ดา เทล ทู เทลล)
Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel
(เวลล , จั๊สท เท้ค เก ว๊อล์ค เดาน โลนลิ สทรีท ทู ฮาร์ทเบรก โฮเท็ล)
Where you will be, well, you’ll be so lonely, baby, you’ll be lonely
(แวร์ ยู วิล บี , เวลล , โยว บี โซ โลนลิ , เบ๊บี้ , โยว บี โลนลิ)
You’ll be so lonely you could die
(โยว บี โซ โลนลิ ยู เคิด ดาย)

Although it’s always crowded, you still can find some room
(ออลโทร อิทซ ออลเว คราวดํ , ยู สทิลล แคน ไฟนด์ ซัม รูม)
For broken-hearted lovers to cry there in their gloom
(ฟอร์ บโรเค็น ฮาร์ท ลัฝเออะ ทู คราย แดร์ อิน แดร์ กลูม)
It’ll be so lonely, baby, well, they’re so lonely
(อิว บี โซ โลนลิ , เบ๊บี้ , เวลล , เดรว โซ โลนลิ)
They’ll be so lonely,they could die…
(เด๊ว บี โซ โลนลิ , เด เคิด ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreak Hotel (Elvis Presley) คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น