เนื้อเพลง Wash คำอ่านไทย Pearl Jam

Oh Please Let It Rain Today This City’s So Filthy Like My Mind In Ways
(โอ พลีซ เล็ท ดิธ เรน ทูเดย์ ดิส ซิ๊ที่ โซ ฟีลธิ ไล๊ค มาย ไมนด์ อิน เวย์)
Oh It Was The Time Like A Clean New Taste
(โอ อิท วอส เดอะ ไทม์ ไล๊ค เก คลีน นิว เท๊ซท)
Smiling Eyes Before Me And Tears From My Face
(ซไมลอิง อาย บีฟอร์ มี แอนด์ เทียร์ ฟรอม มาย เฟซ)

Wash My Love Wash My Love Wash My Love Yeah
(ว๊อช มาย ลัฝ ว๊อช มาย ลัฝ ว๊อช มาย ลัฝ เย่)

Sin For Sale Buying Just A Need Just Who Planted All The Devils Seeds
(ซิน ฟอร์ เซล บายอิ้ง จั๊สท ดา นี๊ด จั๊สท ฮู แพล๊นท ออล เดอะ เด๊ฝิ้ล ซีด)
And What’s The Truth And The Truth That Lies At Home
(แอนด์ ว๊อท เดอะ ทรู๊ธ แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ แดท ไล แอ็ท โฮม)
It’s On The Inside And I Can’t Get It Off Yeah
(อิทซ ออน ดิ อิ๊นไซด์ แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท ดิธ ออฟฟ เย่)

Wash My Love Wash My Love Wash My Love Yeah
(ว๊อช มาย ลัฝ ว๊อช มาย ลัฝ ว๊อช มาย ลัฝ เย่)

What’s Clean Is Pure But Hey I’m White On The Outside Though I Stray
(ว๊อท คลีน อีส เพียวร์ บั๊ท เฮ แอม ไว๊ท ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด โธ ไอ ซทเร)
What She Don’t Know Today Might Kill Us Both Tomorrow Bring It Back Someday
(ว๊อท ชี ด้อนท์ โนว์ ทูเดย์ ไมท คิลล์ อัซ โบทรฺ ทูม๊อโร่ว บริง อิท แบ็ค ซัมเดย์)
Bring It Back Bring It Back Back To To The Clean Form To The Pure Form
(บริง อิท แบ็ค บริง อิท แบ็ค แบ็ค ทู ทู เดอะ คลีน ฟอร์ม ทู เดอะ เพียวร์ ฟอร์ม)

Wash My Love X8
(ว๊อช มาย ลัฝ X8)
Ooh
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wash คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น