เนื้อเพลง Prayer For The Dying คำอ่านไทย Seal

[Seal/Isidore]
([ ซีล /Isidore ])

Da da, da da
(ดา ดา , ดา ดา)

Ah, ho-oo-oh-oo
(อา , โฮ โอโอ โอ โอโอ)

Fearless people,
(เฟียเล็ซ พี๊เพิ่ล ,)
Careless needle.
(แคเล็ซ นี๊ดเดิ้ล)
Harsh words spoken,
(ฮาฌ เวิร์ด ซโพเค็น ,)
And lives are broken.
(แอนด์ ไล้ฝ แซร์ บโรเค็น)

Forceful ageing,
(โฟซฟุล ageings ,)
Help me I’m fading.
(เฮ้ลพ มี แอม เฟดิง)
Heaven’s waiting,
(เฮ๊ฝเฝ่น เวททิง ,)
It’s time to move on.
(อิทซ ไทม์ ทู มู๊ฝ ออน)

Crossing that bridge,
(ครอซซิง แดท บริดจ ,)
With lessons I’ve learned.
(วิธ เล๊ซซั่น แอฝ เลิร์น)
Playing with fire,
(พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร ,)
And not getting burned.
(แอนด์ น็อท เกดดดิ้ง เบิร์น)
I may not know what you’re going through.
(ไอ เมย์ น็อท โนว์ ว๊อท ยัวร์ โกอิ้ง ทรู)
But time is the space,
(บั๊ท ไทม์ อีส เดอะ สเพ๊ซ ,)
Between me and you.
(บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Life carries on… it goes on.
(ไล๊ฟ แคร์รี่ ออน หนิด โกซ ออน)

Just say die,
(จั๊สท เซย์ ดาย ,)
And that would be pessimistic.
(แอนด์ แดท เวิด บี เพซิมีซทิค)
In your mind,
(อิน ยุร ไมนด์ ,)
We can walk across the water.
(วี แคน ว๊อล์ค อะคร๊อส เดอะ ว๊อเท่อร)
Please don’t cry,
(พลีซ ด้อนท์ คราย ,)
It’s just a prayer for the dying.
(อิทซ จั๊สท ดา พเรเออะ ฟอร์ เดอะ ไดอิง)
I just don’t know what’s got into me.
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ก็อท อิ๊นทู มี)

Been crossin’ that bridge,
(บีน ครอสซิน แดท บริดจ ,)
With lessons I’ve learned.
(วิธ เล๊ซซั่น แอฝ เลิร์น)
Playing with fire,
(พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร ,)
And not getting burned.
(แอนด์ น็อท เกดดดิ้ง เบิร์น)

I may not know what you’re going through,
(ไอ เมย์ น็อท โนว์ ว๊อท ยัวร์ โกอิ้ง ทรู ,)
But time is the space,
(บั๊ท ไทม์ อีส เดอะ สเพ๊ซ ,)
Between me and you.
(บีทะวีน มี แอนด์ ยู)

There is a light through that window
(แดร์ อีส ซา ไล๊ท ทรู แดท วิ๊นโด้ว)
Hold on say yes, while people say no
(โฮลด์ ออน เซย์ เย็ซ , ไวล์ พี๊เพิ่ล เซย์ โน)

Life carries on
(ไล๊ฟ แคร์รี่ ออน)
Ohh!
(โอ้ !)
It goes on….oh-ee-oh, whoa-ee-oh ho oh…
(อิท โกซ ออน โอ อี โอ , โว้ว อี โอ โฮ โอ)

I’m crossing that bridge,
(แอม ครอซซิง แดท บริดจ ,)
With lessons I’ve learned….
(วิธ เล๊ซซั่น แอฝ เลิร์น)
I’m playing with fire,
(แอม พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร ,)
And not getting burned….
(แอนด์ น็อท เกดดดิ้ง เบิร์น)
I may not know what you’re going through.
(ไอ เมย์ น็อท โนว์ ว๊อท ยัวร์ โกอิ้ง ทรู)
But time is the space,
(บั๊ท ไทม์ อีส เดอะ สเพ๊ซ ,)
Between me and you.
(บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
There is a light through that window.
(แดร์ อีส ซา ไล๊ท ทรู แดท วิ๊นโด้ว)
Hold on say yes, while people say no
(โฮลด์ ออน เซย์ เย็ซ , ไวล์ พี๊เพิ่ล เซย์ โน)

‘Cause life carries on….oh-ee-oh, whoa-ee-oh ho on…
(ค๊อส ไล๊ฟ แคร์รี่ ออน โอ อี โอ , โว้ว อี โอ โฮ ออน)
It goes on….oh-ee-on,
(อิท โกซ ออน โอ อี ออน ,)
It goes on.
(อิท โกซ ออน)
Whoah.
(โว้)
Whoah.
(โว้)
Life carries on.
(ไล๊ฟ แคร์รี่ ออน)

When nothing else matters.
(เว็น นัธอิง เอ๊ลส แม๊ทเท่อร์)

When nothing else matters.
(เว็น นัธอิง เอ๊ลส แม๊ทเท่อร์)

I just don’t know what’s got into me.
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ก็อท อิ๊นทู มี)

It’s just a prayer for the dying.
(อิทซ จั๊สท ดา พเรเออะ ฟอร์ เดอะ ไดอิง)

For the dying.
(ฟอร์ เดอะ ไดอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prayer For The Dying คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น