เนื้อเพลง Fallen Leaves คำอ่านไทย Billy Talent

In a crooked little town, they were lost and never found
(อิน อะ ครุค ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ , เด เวอ ล็อซท แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เฟานด)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)

I hitched a ride, until the coast
(ไอ ฮิช อะ ไรด์ , อันทิล เดอะ โค้สท)
To leave behind, all of my ghosts
(ทู ลี๊ฝ บีฮายน์ , ออล อ็อฝ มาย โก๊สท)
Searching for something, I couldn’t find at home
(เซิชอิง ฟอร์ ซัมติง , ไอ คูดซึ่น ไฟนด์ แอ็ท โฮม)

Can’t get no job, can you spare a dime?
(แค็นท เก็ท โน จ๊อบ , แคน ยู สแพร์ อะ ไดม)
Just one more hit, and I’ll be fine
(จั๊สท วัน โม ฮิท , แอนด์ อิลล บี ไฟน)
I swear to God, this’ll be my one last time!
(ไอ สแวร์ ทู ก๊อด , เดซเซล บี มาย วัน ล๊าสท ไทม์ !)

In a crooked little town, they were lost and never found
(อิน อะ ครุค ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ , เด เวอ ล็อซท แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เฟานด)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)
Run away before you drown, or the streets will beat you down
(รัน อะเวย์ บีฟอร์ ยู ดราวน , ออ เดอะ สทรีท วิล บีท ยู เดาน)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)

When it gets dark, in Pigeon Park
(เว็น หนิด เก็ท ด๊าร์ค , อิน พีจอัน พาร์ค)
Voice in my head, will soon be fed
(ว๊อยซ์ อิน มาย เฮด , วิล ซูน บี เฟ็ด)
By the vultures, that circle round the dead!
(บาย เดอะ ฝัลเชอะ , แดท เซ๊อร์เคิ้ล ราวนด เดอะ เด้ด !)

In a crooked little town, they were lost and never found
(อิน อะ ครุค ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ , เด เวอ ล็อซท แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เฟานด)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)
Run away before you drown, or the streets will beat you down
(รัน อะเวย์ บีฟอร์ ยู ดราวน , ออ เดอะ สทรีท วิล บีท ยู เดาน)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)

I never once thought, I’d ever be caught!
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วั๊นซ ธอท , อาย เอ๊เฝ่อร์ บี คอท !)
Staring at sidewalks, hiding my track marks!
(ซแทริง แอ็ท ไซด์ว๊อก , ไฮดอิง มาย แทร็ค ม๊าร์ค !)
I left my best friends, or did they just leave me?
(ไอ เล๊ฟท มาย เบ๊สท์ เฟรน , ออ ดิด เด จั๊สท ลี๊ฝ มี)

In a crooked little town, they were lost and never found
(อิน อะ ครุค ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ , เด เวอ ล็อซท แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เฟานด)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)
Run away before you drown, or the streets will beat you down
(รัน อะเวย์ บีฟอร์ ยู ดราวน , ออ เดอะ สทรีท วิล บีท ยู เดาน)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)

Run away before you drown!
(รัน อะเวย์ บีฟอร์ ยู ดราวน !)
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves… on the ground
(ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ , ฟอลเล็น ลี๊ฝ ออน เดอะ กราวนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallen Leaves คำอ่านไทย Billy Talent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น