เนื้อเพลง Retro Physical คำอ่านไทย Lady Gaga

[we gonna grab them highs and get ’em off the wall]
([ วี กอนนะ แกร๊บ เด็ม ไฮฮ แซน เก็ท เอ็ม ออฟฟ เดอะ วอลล์ ])
[so everybody in here can start smokin’]
([ โซ เอวี่บอดี้ อิน เฮียร แคน สท๊าร์ท สโมกิน ])
[3x]
([ 3x ])
Yeah
(เย่)
Uh-huh
(อา ฮู)

[we gonna grab them highs and get ’em off the wall]
([ วี กอนนะ แกร๊บ เด็ม ไฮฮ แซน เก็ท เอ็ม ออฟฟ เดอะ วอลล์ ])
[so everybody in here can start smokin’]
([ โซ เอวี่บอดี้ อิน เฮียร แคน สท๊าร์ท สโมกิน ])

Lets get into trouble
(เล็ท เก็ท อิ๊นทู ทรั๊บเบิ้ล)
Lots of trouble
(ล็อท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Rock star
(ร๊อค สทาร์)
You know how to rock hard
(ยู โนว์ ฮาว ทู ร๊อค ฮาร์ด)
Hello midnight lover-lover
(เฮ็ลโล มิดไนท์ ลัฝเออะ ลัฝเออะ)
Hold that lady tighter
(โฮลด์ แดท เล๊ดี้ ไทท์เดอ)
Shoot that bullet through her
(ชู๊ท แดท บัลเล่ ทรู เฮอ)

My heart beats just like a cherry soda
(มาย ฮาร์ท บีท จั๊สท ไล๊ค เก เชริ โซดะ)
In the summer
(อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Go, go, go
(โก , โก , โก)
Don’t be difficult about it
(ด้อนท์ บี ดิ๊ฟฟิคั้ลท อะเบ๊าท ดิธ)
Get off it
(เก็ท ออฟฟ อิท)

Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [do that girl]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ ดู แดท เกิร์ล ])
Don’t stumble
(ด้อนท์ แสตมเบิล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)
Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [move that boy]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ มู๊ฝ แดท บอย ])
So sexual
(โซ เซคฌวล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)

[we gonna grab them highs and get ’em off the wall]
([ วี กอนนะ แกร๊บ เด็ม ไฮฮ แซน เก็ท เอ็ม ออฟฟ เดอะ วอลล์ ])
[so everybody in here can start smokin’]
([ โซ เอวี่บอดี้ อิน เฮียร แคน สท๊าร์ท สโมกิน ])
Yeah
(เย่)
Uh-huh
(อา ฮู)

[we gonna grab them highs and get ’em off the wall]
([ วี กอนนะ แกร๊บ เด็ม ไฮฮ แซน เก็ท เอ็ม ออฟฟ เดอะ วอลล์ ])
[so everybody in here can start smokin’]
([ โซ เอวี่บอดี้ อิน เฮียร แคน สท๊าร์ท สโมกิน ])

Lets get into trouble
(เล็ท เก็ท อิ๊นทู ทรั๊บเบิ้ล)
Lots of trouble
(ล็อท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Rock star
(ร๊อค สทาร์)
You know how to rock hard
(ยู โนว์ ฮาว ทู ร๊อค ฮาร์ด)
Hello midnight lover-lover
(เฮ็ลโล มิดไนท์ ลัฝเออะ ลัฝเออะ)
Hold that lady tighter
(โฮลด์ แดท เล๊ดี้ ไทท์เดอ)
Shoot that bullet through her
(ชู๊ท แดท บัลเล่ ทรู เฮอ)

My heart beats just like a cherry soda
(มาย ฮาร์ท บีท จั๊สท ไล๊ค เก เชริ โซดะ)
In the summer
(อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Go, go, go
(โก , โก , โก)
Don’t be difficult about it
(ด้อนท์ บี ดิ๊ฟฟิคั้ลท อะเบ๊าท ดิธ)
Get off it
(เก็ท ออฟฟ อิท)

Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [do that girl]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ ดู แดท เกิร์ล ])
Don’t stumble
(ด้อนท์ แสตมเบิล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)
Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [move that boy]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ มู๊ฝ แดท บอย ])
So sexual
(โซ เซคฌวล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)

Lets get into trouble
(เล็ท เก็ท อิ๊นทู ทรั๊บเบิ้ล)
Lots of trouble
(ล็อท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Rock star
(ร๊อค สทาร์)
You know how to rock hard
(ยู โนว์ ฮาว ทู ร๊อค ฮาร์ด)
Hello midnight lover-lover
(เฮ็ลโล มิดไนท์ ลัฝเออะ ลัฝเออะ)
Hold that lady tighter
(โฮลด์ แดท เล๊ดี้ ไทท์เดอ)
Shoot that bullet through her
(ชู๊ท แดท บัลเล่ ทรู เฮอ)

My heart beats just like a cherry soda
(มาย ฮาร์ท บีท จั๊สท ไล๊ค เก เชริ โซดะ)
In the summer
(อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Go, go, go
(โก , โก , โก)
Don’t be difficult about it
(ด้อนท์ บี ดิ๊ฟฟิคั้ลท อะเบ๊าท ดิธ)
Get off it
(เก็ท ออฟฟ อิท)

Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [do that girl]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ ดู แดท เกิร์ล ])
Don’t stumble
(ด้อนท์ แสตมเบิล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)
Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [do that girl]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ ดู แดท เกิร์ล ])
Don’t stumble
(ด้อนท์ แสตมเบิล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)
Off the walls [get your ass]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ เก็ท ยุร อาซ ])
Off the walls [move that boy]
(ออฟฟ เดอะ วอลล์ [ มู๊ฝ แดท บอย ])
So sexual
(โซ เซคฌวล)
Retro physical
(เรทโระ ฟิ๊สิคอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Retro Physical คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น