เนื้อเพลง L-L-Lies คำอ่านไทย Diana King

* Oh why, oh why, oh why
(* โอ ฮไว , โอ ฮไว , โอ ฮไว)
You tell me l-l-l-lies
(ยู เท็ล มี แอล l แอล ไล)
Never t-t-t-t-t think
(เนฝเออะ ธ ธ ธ ธ ธ ธิงค)
That I woulda re-a-li-a-li-a-lize
(แดท ไอ วู๊ดดา รี อะ ลี อะ ลี อะ ลายซ)
Things you say-ay-ay-ay-ay-ay
(ธิง ยู เซ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Will make you fay-ay-ay-ade away
(วิล เมค ยู เฟ ไอ ไอ เอด อะเว)
So b-b-b-b-bye-bye-bye
(โซ บะ บะ บะ บะ ไบ ไบ ไบ)
[Good] b-b-b-b-bye-bye-bye-bye [goodbye]
([ กุด ] บะ บะ บะ บะ ไบ ไบ ไบ ไบ [ กู๊ดบาย ])

12 o?clock last night in a club
(12 โอ๊ค๊อก ลาซท ไนท อิน อะ คลับ)
U an a girl do de rub-a-dub-dub
(ยู แอน อะ เกิล ดู ดี รับ อะ ดับ ดับ)
Short black dress and long curly hair
(ฌอท บแล็ค ดเรซ แซน ล็อง เคอลิ แฮ)
Don?t deny it cause I saw u dere
(โด๊น ดิไน อิท คอส ไอ ซอ อา เดีย)
Step 1 mi did dede when you giv her di line
(ซเท็พ 1 มี ดิด ดีด ฮเว็น ยู กีฝ เฮอ ได ไลน)
Step 2 me did dede when you looked so sincere
(ซเท็พ 2 มี ดิด ดีด ฮเว็น ยู ลุค โซ ซินเซีย)
Step 3 mi did dede when you hold her close and
(ซเท็พ 3 มี ดิด ดีด ฮเว็น ยู โฮลด เฮอ คโลส แอ็นด)
Tell her everything dat she waah fe fear
(เท็ล เฮอ เอ๊วี่ติง แดซ ชี วา ฟี เฟีย)
Why you play those games,
(ฮไว ยู พเล โฑส เกม ,)
Those g-g-g-games with me
(โฑส จา จา จา เกม วิฑ มี)
[adsense]
Oh, oh, oh, oh no, no, no, no, no, no
(โอ , โอ , โอ , โอ โน , โน , โน , โน , โน , โน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

12 o?clock in a de afternoon
(12 โอ๊ค๊อก อิน อะ ดี แอฟเตอร์นูน)
U come around wit di same old tune
(ยู คัม อะเรานด วิท ได เซม โอลด ทยูน)
Gwan on an on like say everything fin
(กวาน ออน แอน ออน ไลค เซ เอ๊วี่ติง ฟิน)
When all di time me know sey a lie, you did a lie
(ฮเว็น ออล ได ไทม มี โน เซย์ อะ ไล , ยู ดิด อะ ไล)
Step 1 me did dede when u give her de kiss
(ซเท็พ 1 มี ดิด ดีด ฮเว็น อา กิฝ เฮอ ดี คิซ)
Step 2 mi two eyes as me witness
(ซเท็พ 2 มี ทู ไอ แอ็ส มี วีทเน็ซ)
Step 3 giv mi mi keys and exit please
(ซเท็พ 3 กีฝ มี มี คี แซน เอกสิท พลีส)
Your day is done so u better move on
(ยุร เด อีส ดัน โซ อา เบทเทอะ มูฝ ออน)

Why you play those games
(ฮไว ยู พเล โฑส เกม)
Those g-g-g-games with me
(โฑส จา จา จา เกม วิฑ มี)

Oh, oh, oh, oh, no. No. No. No, no, no
(โอ , โอ , โอ , โอ , โน โน โน โน , โน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง L-L-Lies คำอ่านไทย Diana King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น