เนื้อเพลง Find Out คำอ่านไทย Fat Joe

[Armageddon]
([ อามะเกดดัน ])
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Do you Don Cartagena
(ดู ยู ด็อน Cartagena)
solemnly swear to take this game of hip-hop
(ซอลเอ็มลิ สแวร์ ทู เท้ค ดิส เกม อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
as your lawfully wedded wife
(แอส ยุร ลอฟุลิ เวดดิด ไว๊ฟ)
through sickness and health, til death do you part?
(ทรู ซีคเน็ซ แซน เฮ็ลธ , ทิล เด้ท ดู ยู พาร์ท)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
I do
(ไอ ดู)

[Armageddon]
([ อามะเกดดัน ])
Aight then
(ไอชฺ เด็น)
You now may spit on the bride
(ยู นาว เมย์ ซพิท ออน เดอะ ไบรดํ)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
I bet you thought I left you hangin, Joe Crack returns bangin
(ไอ เบ๊ท ยู ธอท ไอ เล๊ฟท ยู แฮนจิ้น , โจ แคร๊ค รีเทิร์น แบงงิน)
with somethin brand spankin, what the f*ck was y’all thinkin?
(วิธ ซัมติน แบรนดฺ สแปงคิน , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck วอส ยอล ติ้งกิน)
Blow out your tweeters, have dinner with world leaders
(โบลว์ เอ๊าท ยุร ทวีตเดอร์ , แฮ็ฝ ดินเน่อร์ วิธ เวิลด ลีดเออะ)
Terror Squad so much they be cats with dark caesars
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด โซ มัช เด บี แค๊ท วิธ ด๊าร์ค ซีเสอะ)
Fast cars and millimeters, gold cards and Visa’s
(ฟาสท คารํ แซน มิลลีมีเดอ , โกลด์ ค้าร์ด แซน ฝีสะ)
Givin nonbelievers ways to fly with Jesus
(กีฝอิน nonbelievers เวย์ ทู ฟลาย วิธ จีสัซ)
Here’s my thesis, enterprise break the block to pieces
(เฮียร มาย ธิ๊ซิซ , เอ๊นเทอร์ไพร้ส เบร๊ค เดอะ บล๊อค ทู พี๊ซ)
Hustler and hard pool shark like Jack Gleason
(ฮัซเลอะ แอนด์ ฮาร์ด พูล ช๊าร์ค ไล๊ค แจ็ค Gleason)
The only reason I came back was for the platinum
(ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น นาย เคม แบ็ค วอส ฟอร์ เดอะ พแลทนัม)
With raps, ten times more deadly than saccharin
(วิธ แร็พ , เท็น ไทม์ โม เดดลิ แฑ็น saccharin)
MC’s be actin, I think somebody needs to slap em
(เมซีสฺ บี แอสติน , ไอ ทริ๊งค ซัมบอดี้ นี๊ด ทู ซแล็พ เอ็ม)
Run up on em attack em, and ask em what’s his passion
(รัน อั๊พ ออน เอ็ม แอทแท๊ค เอ็ม , แอนด์ อาสคฺ เอ็ม ว๊อท ฮิส แพ๊ชชั่น)
My love is rockin shows at the highest extremity
(มาย ลัฝ อีส รอคกิน โชว์ แอ็ท เดอะ ฮายเอส เอ็คซทเรมอิทิ)
This star from Trinity got your mom sayin she’s feelin me
(ดิส สทาร์ ฟรอม ทรีนอิทิ ก็อท ยุร มัม เซย์อิน ชี ฟีลิน มี)
Who’s dealin ki’s, that’s peace, get your cheese, ?
(ฮู ดิลลิน คิซ , แด้ท พี๊ซ , เก็ท ยุร ชี๊ส ,)
Pump this masterpiece at the loudest degree
(พั๊มพ ดิส masterpiece แอ็ท เดอะ ลาวเดดชฺ ดีกรี)

Chorus: Fat Joe, Armageddon [repeat 2X]
(ค๊อรัส : แฟท โจ , อามะเกดดัน [ รีพี๊ท 2X ])

Let me find out [find out] n*ggaz is noddin out
(เล็ท มี ไฟนด์ เอ๊าท [ ไฟนด์ เอ๊าท ] เอ็น *ggaz อีส นอดดิน เอ๊าท)
Take some time out [time out] you wondered my whereabouts
(เท้ค ซัม ไทม์ เอ๊าท [ ไทม์ เอ๊าท ] ยู วั๊นเด้อร มาย วีเรเบ้าสฺ)
The truth is I never left you, I kept my promise [what?]
(เดอะ ทรู๊ธ อีส ซาย เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท ยู , ไอ เค็พท มาย พรอมอิซ [ ว๊อท ])
Don Cartagena blessed you, now pay homage
(ด็อน Cartagena เบล๊ส ยู , นาว เพย์ ฮอมอิจ)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yo f*ck movin mountains, I move planets and you be Earthless
(โย เอฟ *ck มูฝวิน เม๊าเท่น , ไอ มู๊ฝ แพล๊เหน็ท แซน ยู บี Earthless)
Terror Squad the worst that hurt sh*t, split you to verses
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด เดอะ เวิ๊ร์สท แดท เฮิร์ท ฌะ *ที , สพลิ๊ท ยู ทู เฝิซ)
Joey Crack the world in half, Punisher punish em
(โจอี้ แคร๊ค เดอะ เวิลด อิน ฮาล์ฟ , Punisher พันนิ๊ช เอ็ม)
til they lose the hopes and dreams they had
(ทิล เด ลู้ส เดอะ โฮพ แซน ดรีม เด แฮ็ด)
Then Armageddon finish em
(เด็น อามะเกดดัน ฟิ๊หนิช เอ็ม)
Yo I’m bout as braze as Satan, no exaggeratin
(โย แอม เบาท แอส บเรส แอส ซาตาน , โน exaggeratin)
My crew is radiatin, shinin while you playa-hation
(มาย ครู อีส radiatin , ชายนิน ไวล์ ยู พอลเย hation)
Cartagena hit em like the Red Army invasion
(Cartagena ฮิท เอ็ม ไล๊ค เดอะ เร้ด อามิ อินเฝฉัน)
Operatiion lace em show em what they facin, what?
(Operatiion เลซ เอ็ม โชว์ เอ็ม ว๊อท เด facin , ว๊อท)
I’ve been down since the days of Flash
(แอฝ บีน เดาน ซิ๊นซ เดอะ เดย์ อ็อฝ แฟลช)
when it was fun and laughs, before hip-hop was based on cash
(เว็น หนิด วอส ฟัน แอนด์ ล๊าฟ , บีฟอร์ ฮิพ ฮ็อพ วอส เบส ออน แค๊ช)
Let’s blaze a sack and concentrate on coke inflation
(เล็ท เบลซ อะ แซ๊ค แอนด์ ค๊อนเซ็นเทรท ออน โคค อินฟเลฌัน)
You know the biggest asses in United Nations
(ยู โนว์ เดอะ บิ๊กเกส แอซเซซ ซิน ยูนิท เน๊ชั่น)
F*ck the Federation, general population is hibernatin
(เอฟ *ck เดอะ เฟเดอะเรฌัน , เจ๊นเนอรัล พอพิวเลฌัน อีส hibernatin)
But bear witness to information that’ll rock this nation
(บั๊ท แบร์ วิทเหนส ทู อินเฟาะเมฌัน แธดิล ร๊อค ดิส เน๊ชั่น)
I’m not God, but indeed, my mind’s relatin
(แอม น็อท ก๊อด , บั๊ท อินดี๊ด , มาย ไมนด์ relatin)
Better act now, before your life is wasted
(เบ๊ทเท่อร์ แอ๊คท นาว , บีฟอร์ ยุร ไล๊ฟ อีส ว็อซท)
cause time is racin
(ค๊อส ไทม์ อีส เรซิน)

Chorus 2X
(ค๊อรัส 2X)

[Armageddon]
([ อามะเกดดัน ])
Yeah, now do you hip-hop
(เย่ , นาว ดู ยู ฮิพ ฮ็อพ)
take Don Cartagena, as your lawfully wedded husband
(เท้ค ด็อน Cartagena , แอส ยุร ลอฟุลิ เวดดิด ฮั๊สแบนด์)
Now by the power invested in me, by me
(นาว บาย เดอะ พ๊าวเว่อร์ อินเฝ๊สท อิน มี , บาย มี)
I pronounce you husband and wife
(ไอ โพรเน๊าซ ยู ฮั๊สแบนด์ แอนด์ ไว๊ฟ)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Joey Crack, a.k.a. Kaiser Soze
(โจอี้ แคร๊ค , อะ เค กา ไคเสอะ Soze)
Heads beware, there’s mad fear in the air
(เฮด บีแวร์ , แดร์ แม้ด เฟียร์ อิน ดิ แอร์)
Joey Crack, a.k.a. Kaiser Soze
(โจอี้ แคร๊ค , อะ เค กา ไคเสอะ Soze)
Knuckleheads beware, knuckleheads beware
(นอคเกิลเฮด บีแวร์ , นอคเกิลเฮด บีแวร์)
Joey Crack, a.k.a. Kaiser Soze
(โจอี้ แคร๊ค , อะ เค กา ไคเสอะ Soze)
Knuckleheads beware, there’s mad tension in the air
(นอคเกิลเฮด บีแวร์ , แดร์ แม้ด เท๊นชั่น อิน ดิ แอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Find Out คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น