เนื้อเพลง Girls Gone Wild คำอ่านไทย Ludacris

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 [Uh!]
(เทน , นาย , เอ๊ก , เซฝเว่น , ซิก , ไฟท์ , โฟว , ที , ทู , วัน [ อา ! ])

Never scared to be different
(เน๊เฝ่อร์ ซคา ทู บี ดีฟเฟอะเร็นท)
The impossible’s put into existence
(ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล พุท อิ๊นทู เอ็กสีซเท็นซ)
F*cks it’s this, this is me, what did you expect from the fifth LP?
(เอฟ *cks อิทซ ดิส , ดิส ซิส มี , ว๊อท ดิด ยู เอ็กซเพ็คท ฟรอม เดอะ ฟิฟธ LP)
Gone for a minute now I’m back again
(กอน ฟอร์ รา มิ๊หนิท นาว แอม แบ็ค อะเกน)
Back to back back to break backs again
(แบ็ค ทู แบ็ค แบ็ค ทู เบร๊ค แบ็ค อะเกน)
Put em’ the backseat of the Lac’ again and
(พุท เอ็ม เดอะ แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ เดอะ แล็ค อะเกน แอนด์)
Rip off the magnum packaging
(ริพ ออฟฟ เดอะ แมกนัม แพคคิจจิ้ง)
What’s happening?
(ว๊อท แฮพเพะนิง)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m looking for some girls gone wild
(แอม ลุคอิง ฟอร์ ซัม เกิร์ล กอน ไวลด์)
I’m just tryna make these girls all smile
(แอม จั๊สท ทายนา เม้ค ฑิส เกิร์ล ซอร์ สไมล์)
And I’m gonna make ’em dance so I can see them shake they *
(แอนด์ แอม กอนนะ เม้ค เอ็ม แด๊นซ์ โซ ไอ แคน ซี เด็ม เช้ค เด *)
Then I’ll put ’em in a trance till I get ’em out them pants
(เด็น อิลล พุท เอ็ม อิน อะ ทแร็นซ ทิลล์ ไอ เก็ท เอ็ม เอ๊าท เด็ม แพ็นท)
And I’ll take ’em to a level they mighta never been before
(แอนด์ อิลล เท้ค เอ็ม ทู อะ เล๊เฝ่ล เด ไม่ดา เน๊เฝ่อร์ บีน บีฟอร์)
We gonna hit the dough and then hit the flo’
(วี กอนนะ ฮิท เดอะ โด แอนด์ เด็น ฮิท เดอะ โฟล)
You’ll get hit below
(โยว เก็ท ฮิท บีโลว์)
I got somebody I want you to get to know [me!]
(ไอ ก็อท ซัมบอดี้ ไอ ว้อนท ยู ทู เก็ท ทู โนว์ [ มี ! ])

Feel this like Jack the Ripper
(ฟีล ดิส ไล๊ค แจ็ค เดอะ รีพเพอะ)
Hiphop needs help, so I’m back to flip her
(Hiphop นี๊ด เฮ้ลพ , โซ แอม แบ็ค ทู ฟลิพ เฮอ)
Jump around the back cause I’m back to * her
(จั๊มพ อะราวนฺดฺ เดอะ แบ็ค ค๊อส แอม แบ็ค ทู * เฮอ)
And throw up on the jack like it’s full of liquor
(แอนด์ โธรว์ อั๊พ ออน เดอะ แจ็ค ไล๊ค อิทซ ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
You feelin’ kinda warm like you was havin’ [sex]
(ยู ฟีลิน กินดา วอร์ม ไล๊ค ยู วอส เฮฝวิน [ เซ็กซ ])
You wet, a little storm like you was taking [X]
(ยู เว๊ท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล สทอร์ม ไล๊ค ยู วอส เทคอิง [ เอ๊กซฺ ])
Your mood intensifies; it’s time for a surprise
(ยุร มู้ด intensifies ; อิทซ ไทม์ ฟอร์ รา เซอร์ไพร๊ส)
So baby, close your eyes, are you ready for what’s next?
(โซ เบ๊บี้ , โคลส ยุร อาย , อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ว๊อท เน๊กซท)

You looking at rat smokes consistent
(ยู ลุคอิง แอ็ท แร๊ท สโม๊ค คอนซิ๊สเท่นท)
Man, whateva they can’t do I can,
(แมน , whateva เด แค็นท ดู ไอ แคน ,)
What they wanna be in the future I am
(ว๊อท เด วอนนา บี อิน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไอ แอ็ม)
For hiphop movin’ right where I stand
(ฟอร์ hiphop มูฝวิน ไร๊ท แวร์ ไอ สแทนด์)
Damn I’m good, stretch another limit to music I should
(แดมนํ แอม กู๊ด , สเทร๊ทช อะน๊าเทร่อร์ ลิ๊หมิท ทู มิ๊วสิค ไอ เชิด)
Do it like I know it how I want y’all could
(ดู อิท ไล๊ค ไก โนว์ อิท ฮาว ไอ ว้อนท ยอล เคิด)
Do it like a pro and I’m rollin’, y’all would
(ดู อิท ไล๊ค เก พโร แอนด์ แอม โรลลิน , ยอล เวิด)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Still I’m looking for some girls gone wild
(สทิลล แอม ลุคอิง ฟอร์ ซัม เกิร์ล กอน ไวลด์)
I’m just tryna make these girls all smile
(แอม จั๊สท ทายนา เม้ค ฑิส เกิร์ล ซอร์ สไมล์)
And I’m gonna pull out patron, till I get ’em in the zone
(แอนด์ แอม กอนนะ พูลล เอ๊าท เพทรัน , ทิลล์ ไอ เก็ท เอ็ม อิน เดอะ โซน)
And I’ll get em all alone till’ I make em wanna *
(แอนด์ อิลล เก็ท เอ็ม ออล อะโลน ทิลล์ ไอ เม้ค เอ็ม วอนนา *)
Then I’ll take ’em to a level they mighta never been before
(เด็น อิลล เท้ค เอ็ม ทู อะ เล๊เฝ่ล เด ไม่ดา เน๊เฝ่อร์ บีน บีฟอร์)
We gonna hit the dough and then hit the flo’
(วี กอนนะ ฮิท เดอะ โด แอนด์ เด็น ฮิท เดอะ โฟล)
You’ll get hit below
(โยว เก็ท ฮิท บีโลว์)
I got somebody I want you to get to know [me!]
(ไอ ก็อท ซัมบอดี้ ไอ ว้อนท ยู ทู เก็ท ทู โนว์ [ มี ! ])

Hell you to the DAC
(เฮ็ลล ยู ทู เดอะ DAC)
To the RIS and yeah that’s me
(ทู เดอะ RIs แซน เย่ แด้ท มี)
Forget to remise, got ESP
(ฟอร์เก๊ท ทู remise , ก็อท ESP)
Hottest thing on the go since PSP
(ฮอทเดว ทริง ออน เดอะ โก ซิ๊นซ PSP)

You feelin’ kinda warm like you was havin [sex]
(ยู ฟีลิน กินดา วอร์ม ไล๊ค ยู วอส เฮฝวิน [ เซ็กซ ])
You wet, a little storm like you was taking [X]
(ยู เว๊ท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล สทอร์ม ไล๊ค ยู วอส เทคอิง [ เอ๊กซฺ ])
Your mood intensifies; it’s time for a surprise
(ยุร มู้ด intensifies ; อิทซ ไทม์ ฟอร์ รา เซอร์ไพร๊ส)
So baby, close your eyes, are you ready for what’s next?
(โซ เบ๊บี้ , โคลส ยุร อาย , อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ว๊อท เน๊กซท)

Wow MC’s I beg ’em
(เวา เมซีสฺ ซาย เบ๊ก เอ็ม)
Put me in a fight with the homies and I’mma break ’em
(พุท มี อิน อะ ไฟ้ท วิธ เดอะ โฮมี แซน แอมมา เบร๊ค เอ็ม)
Mighta took your brain a minute to process
(ไม่ดา ทุค ยุร เบรน อะ มิ๊หนิท ทู โพร๊เซสส)
Could take the whole game a minute to top this
(เคิด เท้ค เดอะ โฮล เกม อะ มิ๊หนิท ทู ท๊อพ ดิส)
Just figured out that I’m ahead of my time
(จั๊สท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท แดท แอม อะเฮด อ็อฝ มาย ไทม์)
With a flow so fast I’m ahead of my rhyme
(วิธ อะ โฟลว์ โซ ฟาสท แอม อะเฮด อ็อฝ มาย ไรม)
Your clock is off beat, better set it to mine
(ยุร คล๊อค อีส ออฟฟ บีท , เบ๊ทเท่อร์ เซ็ท ดิธ ทู ไมน์)
With a 6 year run, havin’ a hell of a time
(วิธ อะ ซิก เยียร์ รัน , เฮฝวิน อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Cause I’m always looking for some girls gone wild
(ค๊อส แอม ออลเว ลุคอิง ฟอร์ ซัม เกิร์ล กอน ไวลด์)
I’m just tryna make these girls all smile
(แอม จั๊สท ทายนา เม้ค ฑิส เกิร์ล ซอร์ สไมล์)
And I’m gonna get ’em [high], Till I make ’em touch the sky
(แอนด์ แอม กอนนะ เก็ท เอ็ม [ ไฮฮ ] , ทิลล์ ไอ เม้ค เอ็ม ทั๊ช เดอะ สกาย)
Then I’ll make ’em wonder why, why, why am I so fly?
(เด็น อิลล เม้ค เอ็ม วั๊นเด้อร วาย , วาย , วาย แอ็ม ไอ โซ ฟลาย)
Cause I took ’em to a level they mighta never been before
(ค๊อส ไอ ทุค เอ็ม ทู อะ เล๊เฝ่ล เด ไม่ดา เน๊เฝ่อร์ บีน บีฟอร์)
We gonna hit the dough and then hit the flo’
(วี กอนนะ ฮิท เดอะ โด แอนด์ เด็น ฮิท เดอะ โฟล)
You’ll get hit below
(โยว เก็ท ฮิท บีโลว์)
I got somebody I want you to get to know [me!]
(ไอ ก็อท ซัมบอดี้ ไอ ว้อนท ยู ทู เก็ท ทู โนว์ [ มี ! ])

A millionaire went extra paper
(อะ มิลเลี่ยนแนร์ เว็นท เอ๊กซทร่า เพ๊เพ่อร์)
If you haven’t heard, go and ask a neighbour
(อิ๊ฟ ยู แฮฟเวน เฮิด , โก แอนด์ อาสคฺ กา เนเบอะ)
I’m like hot sauce with extra flavour,
(แอม ไล๊ค ฮอท ซ๊อซ วิธ เอ๊กซทร่า ฟเลเฝอะ ,)
So put it on your tongue for your mouth to savour
(โซ พุท ดิธ ออน ยุร ทั๊ง ฟอร์ ยุร เม๊าธ ทู เซเฝอะ)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
You feelin’ kinda warm like you was havin [sex]
(ยู ฟีลิน กินดา วอร์ม ไล๊ค ยู วอส เฮฝวิน [ เซ็กซ ])
You wet, a little storm like you was taking [X]
(ยู เว๊ท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล สทอร์ม ไล๊ค ยู วอส เทคอิง [ เอ๊กซฺ ])
Your mood intensifies, it’s time for a surprise
(ยุร มู้ด intensifies , อิทซ ไทม์ ฟอร์ รา เซอร์ไพร๊ส)
So baby close your eyes, are you ready for what’s next?
(โซ เบ๊บี้ โคลส ยุร อาย , อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ว๊อท เน๊กซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls Gone Wild คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น