เนื้อเพลง I Could Never Take The Place of Your Man คำอ่านไทย Prince

It was only last June when her old man ran away
(อิท วอส โอ๊นลี่ ล๊าสท จูน เว็น เฮอ โอลด์ แมน แร็น อะเวย์)
She couldn’t stop crying ’cause she knew he was gone 2 stay
(ชี คูดซึ่น สท๊อพ คไรอิง ค๊อส ชี นยู ฮี วอส กอน ทู สเทย์)
It was 10:35 on a lonely friday night
(อิท วอส เทน : 35 ออน อะ โลนลิ ฟไรดิ ไน๊ท)
She was standin’ by the bar
(ชี วอส แสตนดิน บาย เดอะ บาร์)
Hmm, she was lookin’ alright, yeah
(อึม , ชี วอส ลุคกิน ออลไร๊ท , เย่)
I asked if she wanted 2 dance
(ไอ อาสคฺ อิ๊ฟ ชี ว้อนท ทู แด๊นซ์)
And she said all she wanted was a good man
(แอนด์ ชี เซ็ด ออล ชี ว้อนท วอส ซา กู๊ด แมน)
And wanted 2 know if I thought I was qualified, yeah
(แอนด์ ว้อนท ทู โนว์ อิ๊ฟ ฟาย ธอท ไอ วอส ควอลอิไฟด , เย่)
And I said, baby don’t waste your time
(แอนด์ ดาย เซ็ด , เบ๊บี้ ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม์)
I know what’s on your mind
(ไอ โนว์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
I may be qualified 4 a one night stand
(ไอ เมย์ บี ควอลอิไฟด โฟว อะ วัน ไน๊ท สแทนด์)
But I could never take the place of your man
(บั๊ท ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ เพลส อ็อฝ ยุร แมน)

It hurt me so bad when she told me
(อิท เฮิร์ท มี โซ แบ้ด เว็น ชี โทลด มี)
with tears in her eyes [tears in her eyes]
(วิธ เทียร์ ซิน เฮอ อาย [ เทียร์ ซิน เฮอ อาย ])
He was all she ever had and now she wanted 2 die
(ฮี วอส ซอร์ ชี เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด แอนด์ นาว ชี ว้อนท ทู ดาย)
He left her with a baby and another one on the way
(ฮี เล๊ฟท เฮอ วิธ อะ เบ๊บี้ แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ วัน ออน เดอะ เวย์)
She couldn’t stop cryin’
(ชี คูดซึ่น สท๊อพ คายอิน)
Cause she knew he was gone 2 stay
(ค๊อส ชี นยู ฮี วอส กอน ทู สเทย์)
She asked me if we could be friends
(ชี อาสคฺ มี อิ๊ฟ วี เคิด บี เฟรน)
And I said, oh, honey baby that’s a dead end
(แอนด์ ดาย เซ็ด , โอ , ฮั๊นนี่ เบ๊บี้ แด้ท ซา เด้ด เอ็นด)
U know and I know that we wouldn’t be satisfied
(ยู โนว์ แอนด์ ดาย โนว์ แดท วี วูดดึ่น บี แซทอิซไฟด)

And I said, baby don’t waste your time
(แอนด์ ดาย เซ็ด , เบ๊บี้ ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม์)
I know what’s on your mind
(ไอ โนว์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
U wouldn’t be satisfied with a one night stand
(ยู วูดดึ่น บี แซทอิซไฟด วิธ อะ วัน ไน๊ท สแทนด์)
And I could never take the place of your man
(แอนด์ ดาย เคิด เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ เพลส อ็อฝ ยุร แมน)

Yeah, yeah, the place of your man
(เย่ , เย่ , เดอะ เพลส อ็อฝ ยุร แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Could Never Take The Place of Your Man คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น