เนื้อเพลง Infected คำอ่านไทย Bad Religion

now here I go,
(นาว เฮียร ไอ โก ,)
hope I don’t break down,
(โฮพ ไอ ด้อนท์ เบร๊ค เดาน ,)
I won’t take anything, I don’t need anything,
(ไอ ว็อนท เท้ค เอนอิธิง , ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอนอิธิง ,)
don’t want to exist, I can’t persist,
(ด้อนท์ ว้อนท ทู เอ็กซิ๊สท , ไอ แค็นท เพอร์ซิสท ,)
please stop before I do it again,
(พลีซ สท๊อพ บีฟอร์ ไอ ดู อิท อะเกน ,)
just talk about nothing, let’s talk about nothing,
(จั๊สท ท๊อล์ค อะเบ๊าท นัธอิง , เล็ท ท๊อล์ค อะเบ๊าท นัธอิง ,)
let’s talk about no one, please talk about no one, someone, anyone
(เล็ท ท๊อล์ค อะเบ๊าท โน วัน , พลีซ ท๊อล์ค อะเบ๊าท โน วัน , ซัมวัน , เอนอิวัน)

you and me have a disease,
(ยู แอนด์ มี แฮ็ฝ อะ ดีซี๊ส ,)
you affect me, you infect me,
(ยู แอฟเฟค มี , ยู อินเฟคท มี ,)
I’m afflicted, you’re addicted,
(แอม แอ็ฟลีคท , ยัวร์ แอ๊ดดิคท ,)
you and me, you and me
(ยู แอนด์ มี , ยู แอนด์ มี)

I’m on the edge,
(แอม ออน ดิ เอจ ,)
get against the wall,
(เก็ท อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ ,)
I’m so distracted,
(แอม โซ ดิซทแรคท ,)
I love to strike you,
(ไอ ลัฝ ทู สไทร๊ค ยู ,)
here’s my confession,
(เฮียร มาย ค็อนเฟฌอัน ,)
you learned your lesson,
(ยู เลิร์น ยุร เล๊ซซั่น ,)
stop me before I do it again
(สท๊อพ มี บีฟอร์ ไอ ดู อิท อะเกน)

you’re clear – as a heavy lead curtain want to drill you – like an ocean,
(ยัวร์ เคลียร์ แอส ซา เฮ๊ฝฝี่ ลี๊ด เค๊อร์เท่น ว้อนท ทู ดริลล์ ยู ไล๊ค แอน โอ๊เชี่ยน ,)
we can work it out, I’ve been running out, now I’m running out
(วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , แอฝ บีน รันนิง เอ๊าท , นาว แอม รันนิง เอ๊าท)

don’t be mad about it baby,
(ด้อนท์ บี แม้ด อะเบ๊าท ดิธ เบ๊บี้ ,)
you and me, you and me,
(ยู แอนด์ มี , ยู แอนด์ มี ,)
I want to tie you, crucify you,
(ไอ ว้อนท ทู ไท ยู , ครูซิไฟ ยู ,)
kneel before you, revile your body,
(นีล บีฟอร์ ยู , ริไฝล ยุร บ๊อดี้ ,)
you and me, we’re made in heaven,
(ยู แอนด์ มี , เวีย เมด อิน เฮ๊ฝเฝ่น ,)
I want to take you, I want to break you,
(ไอ ว้อนท ทู เท้ค ยู , ไอ ว้อนท ทู เบร๊ค ยู ,)
supplicate you, are incurable,
(ซัพพลิเคท ยู , อาร์ incurable ,)
I want to bathe you in holy water I want to kill you,
(ไอ ว้อนท ทู เบฑ ยู อิน โฮ๊ลี่ ว๊อเท่อร ไอ ว้อนท ทู คิลล์ ยู ,)
upon the alter, you and me, you and me
(อุพอน ดิ อั๊ลเท่อร์ , ยู แอนด์ มี , ยู แอนด์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infected คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น