เนื้อเพลง My Girl คำอ่านไทย Young Dro feat T.I.

[T.I.]
([ ที ไอ ])
O,O,O,O,O
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Ha… yeah…
(ฮา เย่)
Aye Young Dro
(ไอ ยัง ดีโร)
you know these n*ggaz hate that sh*t tho {My girl got a girlfriend}
(ยู โนว์ ฑิส เอ็น *ggaz เฮท แดท ฌะ *ที โฑ {มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน })
these n*ggaz can’t barely get one b*tch man
(ฑิส เอ็น *ggaz แค็นท แบลิ เก็ท วัน บี *tch แมน)
they see me with 3 or 4 man {who the f*ck this n*gga think he is}
(เด ซี มี วิธ ที ออ โฟว แมน {ฮู เดอะ เอฟ *ck ดิส เอ็น *gga ทริ๊งค ฮี อิส })
they wanna kill theyself man {is that my b*tch with his b*tch}
(เด วอนนา คิลล์ เดย์เซฟ แมน {อิส แดท มาย บี *tch วิธ ฮิส บี *tch})
Pimp Squad Click man
(พิมพ ซคว็อด คลิ๊ก แมน)
they don’t say that sh*t for nothing man
(เด ด้อนท์ เซย์ แดท ฌะ *ที ฟอร์ นัธอิง แมน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
see ’em in a pearl benz
(ซี เอ็ม อิน อะ เพิร์ล เบนซฺ)
passin’ by ya
(passin บาย ยา)
sittin’ higher
(ซิทดิน ไฮเออะ)
flya then what yurrs is
(flya เด็น ว๊อท yurrs ซิส)
my girl got a girlfriend

(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
that make you wanna
(แดท เม้ค ยู วอนนา)
we be ballin
(วี บี บอลลิน)
you be callin
(ยู บี คอลลิน)
why you over there then
(วาย ยู โอ๊เฝ่อร แดร์ เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)

[T.I.]
([ ที ไอ ])
I’m so fly
(แอม โซ ฟลาย)
A few of my lady friends
(อะ ฟิว อ็อฝ มาย เล๊ดี้ เฟรน)
Is super bi~Sexuals
(อีส ซู๊เพ้อร์ bi~Sexuals)
and usually high
(แอนด์ ยูฉัวลิ ไฮฮ)
might even give you a try
(ไมท อี๊เฝ่น กี๊ฝ ยู อะ ธราย)
you ain’t in the no
(ยู เอน อิน เดอะ โน)
you never know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
whether they do or not
(ฮเวทเออะ เด ดู ออ น็อท)
they ain’t gay
(เด เอน เก)
they just like to play
(เด จั๊สท ไล๊ค ทู เพลย์)
a little screw or not
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล สครูว์ ออ น็อท)
especially when they
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น เด)
bad as ever
(แบ้ด แอส เอ๊เฝ่อร์)
rarely got them booty shots
(แรลิ ก็อท เด็ม บูทิ ฌ็อท)
see up in Body Tap
(ซี อั๊พ อิน บ๊อดี้ แท็พ)
on the stage
(ออน เดอะ สเท๊จ)
they strippin now
(เด สตริพปิน นาว)
make it rain
(เม้ค อิท เรน)
smackin’ b*tches asses
(สแมกคิน บี *tches แอซเซซ)
till they booty drop
(ทิลล์ เด บูทิ ดรอพ)
I train b*tch
(ไอ เทรน บี *tch)
to show all you lame b*tches
(ทู โชว์ ออล ยู เลม บี *tches)
you ain’t hot
(ยู เอน ฮอท)
fake n*ggaz
(เฟ้ค เอ็น *ggaz)
aint with her
(เอน วิธ เฮอ)
b*tch got sh*t you ain’t got
(บี *tch ก็อท ฌะ *ที ยู เอน ก็อท)
like better watches
(ไล๊ค เบ๊ทเท่อร์ วัทเชซ)
better brawds
(เบ๊ทเท่อร์ บราดสฺ)
and all the you cars
(แอนด์ ออล เดอะ ยู คารํ)
you ain’t coped
(ยู เอน ค็อพ)
exclusive S Classics
(เอ็คซคลูซิฝ เอส คแลซซิแค็ล)
standin’ tall in the parking lot
(แสตนดิน ทอลล์ อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
saw her pull out with seven freaks
(ซอว์ เฮอ พูลล เอ๊าท วิธ เซเฝ่น ฟรี๊ค)
is that what you so salty ’bout?
(อีส แดท ว๊อท ยู โซ ซอลทิ เบาท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
see ’em in a pearl benz
(ซี เอ็ม อิน อะ เพิร์ล เบนซฺ)
passin’ by ya
(passin บาย ยา)
sittin’ higher
(ซิทดิน ไฮเออะ)
flya then what yurrs is
(flya เด็น ว๊อท yurrs ซิส)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
that make you wanna
(แดท เม้ค ยู วอนนา)
we be ballin
(วี บี บอลลิน)
you be callin
(ยู บี คอลลิน)
why you over there then
(วาย ยู โอ๊เฝ่อร แดร์ เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)

[Young Dro]
([ ยัง ดีโร ])
Y’all n*ggaz Salty
(ยอล เอ็น *ggaz ซอลทิ)
Hessian hoes want me
(เฮฌแอ็น โฮ ว้อนท มี)
yesaday I was the freshes n*gga in the country
(yesaday ไอ วอส เดอะ freshes เอ็น *gga อิน เดอะ คั๊นทรี่)
bad hoes hunt me
(แบ้ด โฮ ฮั้นท มี)
they follow me on Sunday
(เด ฟ๊อลโล่ว มี ออน ซันดิ)
the rape me on Monday
(เดอะ เร้พ มี ออน มันดิ)
and they blow the cush in front of me
(แอนด์ เด โบลว์ เดอะ cush อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Tuesday
(ทยูสดิ)
I have them eatin p*ssy rightin front of me
(ไอ แฮ็ฝ เด็ม อีดิน พี *ssy rightin ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Wensday
(Wensday)
we ?
(วี)
broke that n*gga
(บโรค แดท เอ็น *gga)
after that we bought a Hummer G
(แอ๊ฟเท่อร แดท วี บอท ดา ฮัมเมอร์ จี)
Thursday
(เธิสดิ)
we took it home
(วี ทุค อิท โฮม)
Friday
(ฟไรดิ)
we get some mo
(วี เก็ท ซัม โม)
got a grand
(ก็อท ดา แกรนด์)
get some blow
(เก็ท ซัม โบลว์)
buy the daum liquor store
(บาย เดอะ daum ลิ๊เคว่อร สโทร์)
drink untill we drunk
(ดริ๊งค อันธิล วี ดรั๊งค)
then in the morning
(เด็น อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
then we hit the jewelry store
(เด็น วี ฮิท เดอะ จูเอ็ลริ สโทร์)
yellow fits
(เย๊ลโล่ว ฟิท)
yellow wrists
(เย๊ลโล่ว ริ๊ซท)
yellow chicks
(เย๊ลโล่ว ชิค)
yelow cris
(yelow คริซ)
b*tch you gotta yield
(บี *tch ยู กอททะ ยีล)
you don’t see this daum yellow whip
(ยู ด้อนท์ ซี ดิส daum เย๊ลโล่ว ฮวิพ)
yellow gun
(เย๊ลโล่ว กัน)
yellow clip
(เย๊ลโล่ว คลิพ)
fruity gat shoot it back
(ฟรูทอิ แกท ชู๊ท ดิธ แบ็ค)
crome band
(crome แบนด์)
b*tch n*ggaz
(บี *tch เอ็น *ggaz)
what you doing with that
(ว๊อท ยู ดูอิง วิธ แดท)
take ’em back
(เท้ค เอ็ม แบ็ค)
make ’em pop a bunch of pills
(เม้ค เอ็ม พ็อพ อะ บันช อ็อฝ พิลล์)
make a b*tch eat it
(เม้ค เก บี *tch อี๊ท ดิธ)
tryin to show that hoe how fun it is
(ทายอิน ทู โชว์ แดท โฮ ฮาว ฟัน หนิด อีส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
see ’em in a pearl benz
(ซี เอ็ม อิน อะ เพิร์ล เบนซฺ)
passin’ by ya
(passin บาย ยา)
sittin’ higher
(ซิทดิน ไฮเออะ)
flya then what yurrs is
(flya เด็น ว๊อท yurrs ซิส)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
that make you wanna
(แดท เม้ค ยู วอนนา)
we be ballin
(วี บี บอลลิน)
you be callin
(ยู บี คอลลิน)
why you over there then
(วาย ยู โอ๊เฝ่อร แดร์ เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)

[T.I.]
([ ที ไอ ])
you might see her on motor skates
(ยู ไมท ซี เฮอ ออน ม๊อเท่อร์ ซเคท)
broke ass n*gga ‘pose to hate
(บโรค อาซ เอ็น *gga โพส ทู เฮท)
who the f*ck she think she is
(ฮู เดอะ เอฟ *ck ชี ทริ๊งค ชี อีส)
all a n*gga know to say
(ออล อะ เอ็น *gga โนว์ ทู เซย์)
she passin’ by ’em blowin hey
(ชี passin บาย เอ็ม โบลวิน เฮ)
leanin’ on a shoulder blade
(ลีนิน ออน อะ โช๊ลเด้อร์ เบลด)
‘Shoulder Leanin’ as Dro would say
(โช๊ลเด้อร์ ลีนิน แอส ดีโร เวิด เซย์)
she blowin on it all day
(ชี โบลวิน ออน หนิด ออล เดย์)
superfreaks and bueaty queens
(superfreaks แซน bueaty ควีน)
she like to see them do they thang
(ชี ไล๊ค ทู ซี เด็ม ดู เด เตง)
as soon as they get to the seen
(แอส ซูน แอส เด เก็ท ทู เดอะ ซีน)
they shinin as hard as you done seen
(เด ชายนิน แอส ฮาร์ด แอส ยู ดัน ซีน)
the badest b*tches you ever seen
(เดอะ badest บี *tches ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
her earring give off a blueish gleem
(เฮอ เอียริง กี๊ฝ ออฟฟ อะ บลูลีซ gleem)
rollin on a couple things
(โรลลิน ออน อะ คั๊พเพิ่ล ทริง เอส)
may be down for other things
(เมย์ บี เดาน ฟอร์ อ๊อเธ่อร์ ทริง เอส)

[Young Dro]
([ ยัง ดีโร ])
she might be down for the thing
(ชี ไมท บี เดาน ฟอร์ เดอะ ทริง)
but TIP it might just be my ring
(บั๊ท ทิพ อิท ไมท จั๊สท บี มาย ริง)
and how I got this other b*tch
(แอนด์ ฮาว ไอ ก็อท ดิส อ๊อเธ่อร์ บี *tch)
she lickin on my dig-o-ling
(ชี ลิคคิน ออน มาย ดีกกํ โอ ลิง)
I broke her slow
(ไอ บโรค เฮอ สโลว์)
and strocked it slow
(แอนด์ strocked ดิท สโลว์)
lick it watch it grow some mo
(ลิค อิท ว๊อทช อิท โกรว์ ซัม โม)
bust a nut
(บัซท ดา นัท)
bust a nut
(บัซท ดา นัท)
and watch me f*ck that hoe some more
(แอนด์ ว๊อทช มี เอฟ *ck แดท โฮ ซัม โม)
she said
(ชี เซ็ด)
‘Dro can you go some mo?’
(ดีโร แคน ยู โก ซัม โม)
f*ck yes
(เอฟ *ck เย็ซ)
im the best
(แอม เดอะ เบ๊สท์)
aint playin around
(เอน เพลย์ยิน อะราวนฺดฺ)
my pimpin on deck
(มาย พิมปิน ออน เด็ค)
lick a b*tch low
(ลิค กา บี *tch โลว)
now the b*tch all wet
(นาว เดอะ บี *tch ออล เว๊ท)
ridin throught the city on
(ริดอิน ธรูดทฺ เดอะ ซิ๊ที่ ออน)
deep crome sets
(ดี๊พ crome เซ็ท)
wrist so fresh
(ริ๊ซท โซ เฟรช)
she so fresh
(ชี โซ เฟรช)
{my girl got a girlfriend}
({มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน })
Man I can deal with that
(แมน นาย แคน ดีล วิธ แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
see ’em in a pearl benz
(ซี เอ็ม อิน อะ เพิร์ล เบนซฺ)
passin’ by ya
(passin บาย ยา)
sittin’ higher
(ซิทดิน ไฮเออะ)
flya then what yurrs is
(flya เด็น ว๊อท yurrs ซิส)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
that make you wanna
(แดท เม้ค ยู วอนนา)
we be ballin
(วี บี บอลลิน)
you be callin
(ยู บี คอลลิน)
why you over there then
(วาย ยู โอ๊เฝ่อร แดร์ เด็น)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
and we be bringin girls in
(แอนด์ วี บี บริง อิน เกิร์ล ซิน)
you don’t want my d*ck up in her
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มาย ดี *ck อั๊พ อิน เฮอ)
keep her ‘way from hurr then
(คี๊พ เฮอ เวย์ ฟรอม hurr เด็น)

My girl got a
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา)
My girl got a
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา)
My girl
(มาย เกิร์ล)
My girl got a girl
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกิร์ล)
MY girl got a girl
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกิร์ล)
My girl got a girl
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกิร์ล)
My girl got a grilfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา grilfriend)
My girl got a
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา)
My girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
My girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
my girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)
My girl got a girlfriend
(มาย เกิร์ล ก็อท ดา เกลิลเฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Girl คำอ่านไทย Young Dro feat T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น