เนื้อเพลง Welcome to D-Block คำอ่านไทย Jadakiss feat Eminem, Sheek, Styles P

[Intro]
([ อินโทร ])
[Jada]
([ Jada ])
This is my livelyhood
(ดิส ซิส มาย livelyhood)

[Em]
([ เอ็ม ])
That you f*ckin with
(แดท ยู เอฟ *ckin วิธ)

[Jada]
([ Jada ])
AhhhhH!!!!
(อา~ ! ! ! !)
This is it right here baby
(ดิส ซิส อิท ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้)
Hahaha
(ฮาฮาฮา)
No more hatin in the world
(โน โม แฮดดิน อิน เดอะ เวิลด)

[Em]
([ เอ็ม ])
Haha
(ฮาฮา)

[Jada]
([ Jada ])
You know
(ยู โนว์)
It’s gonna be what its gonna be
(อิทซ กอนนะ บี ว๊อท อิทซ กอนนะ บี)

[Em]
([ เอ็ม ])
RUFF RYDERS
(รัฟ ไรเดอสฺ)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])
Welcome to D Block, the city of broke down dreams
(เว้ลคั่ม ทู ดี บล๊อค , เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ บโรค เดาน ดรีม)
With things ain’t always peachy keen as they seem
(วิธ ทริง เอส เอน ออลเว พิษชี่ คีน แอส เด ซีม)
City of dope dealers, killers, pimps, pushers
(ซิ๊ที่ อ็อฝ โดพ ดีลเออะ , คีลเลอะ , พิมพ , พูฌเออะ)
Pin handlers Hustlers and doped out fiends
(พิน handlers ฮัซเลอะ แซน โดพ เอ๊าท ฟีนด)
The sun don’t shine here, in this part of town
(เดอะ ซัน ด้อนท์ ไชน์ เฮียร , อิน ดิส พาร์ท อ็อฝ ทาวน์)
But we all got a town that’s similar to this too
(บั๊ท วี ออล ก็อท ดา ทาวน์ แด้ท ซิ๊มิล่าร์ ทู ดิส ทู)
Cuz every cities got a ghetto and every ghetto got a hood
(คัซ เอ๊เฝอร์รี่ ซิดีสฺ ก็อท ดา เกทโท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท ก็อท ดา ฮุด)
Take a good look around you cuz there’s a D Block near you
(เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู คัซ แดร์ ซา ดี บล๊อค เนียร์ ยู)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Place where ain’t no body that proud, its a f*ckin black cloud
(เพลส แวร์ เอน โน บ๊อดี้ แดท พเราด , อิทซ ซา เอฟ *ckin แบล๊ค คลาวดํ)
That got people under the impression they can act wild
(แดท ก็อท พี๊เพิ่ล อั๊นเด้อร ดิ อิมพเรฌอัน เด แคน แอ๊คท ไวลด์)
Workin around though, see if you can pull a trigger on the pound yo
(เวิคกิน อะราวนฺดฺ โธ , ซี อิ๊ฟ ยู แคน พูลล อะ ทริ๊กเก้อร์ ออน เดอะ เพานด โย)
Wild men is flappin the whole town though
(ไวลด์ เม็น อีส flappin เดอะ โฮล ทาวน์ โธ)
Lot is assumin a n*ggaz salary
(ล็อท อีส แอซซูมิน อะ เอ็น *ggaz ซ๊ารารี่)
More lies than truth definatly more rumors than reality
(โม ไล แฑ็น ทรู๊ธ definatly โม รู๊เม่อร์ แฑ็น ริแอลอิทิ)
Only way you beatin a body is a technicality
(โอ๊นลี่ เวย์ ยู บีดิน อะ บ๊อดี้ อีส ซา เทคนิแคลอิทิ)
Other than that catch em and clinton on a gallery
(อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แดท แค็ทช เอ็ม แอนด์ คินทัน ออน อะ แก๊ลเลอรี่)
The determination and dedication of disipline
(เดอะ ดิเทอมิเนฌัน แอนด์ เดดิเคฌัน อ็อฝ disipline)
Listenin and catchin the jewels you was missin
(ลิเซินนิน แอนด์ แคซชิน เดอะ จิ๊วเอ็ล ยู วอส มิซซิน)
And they still doin coward sh*t
(แอนด์ เด สทิลล โดย โค๊หวาร์ด ฌะ *ที)
You know the haters gonna always be heavy but the love overpowers it
(ยู โนว์ เดอะ เฮเดอ กอนนะ ออลเว บี เฮ๊ฝฝี่ บั๊ท เดอะ ลัฝ โอเฝอะเพาเออะ ซิท)
Somethin in the air but the older they get
(ซัมติน อิน ดิ แอร์ บั๊ท ดิ โอลเดอะ เด เก็ท)
They kill you quicker over a girl than over a brick
(เด คิลล์ ยู ควิกเกอร์ โอ๊เฝ่อร รา เกิร์ล แฑ็น โอ๊เฝ่อร รา บริ๊ค)
We don’t play with the lizards, we make phrases up and say I’m exquisite
(วี ด้อนท์ เพลย์ วิธ เดอะ ลีสเอิด , วี เม้ค เฟรส อั๊พ แอนด์ เซย์ แอม เอคซควิสิท)
Anytime you can pay us a visit
(เอนี่ไทม์ ยู แคน เพย์ อัซ ซา ฝิ๊สิท)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])
Welcome to D Block, the city of broke down dreams
(เว้ลคั่ม ทู ดี บล๊อค , เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ บโรค เดาน ดรีม)
With things ain’t always peachy keen as they seem
(วิธ ทริง เอส เอน ออลเว พิษชี่ คีน แอส เด ซีม)
City of dope dealers, killers, pimps, pushers
(ซิ๊ที่ อ็อฝ โดพ ดีลเออะ , คีลเลอะ , พิมพ , พูฌเออะ)
Pin handlers Hustlers and doped out fiends
(พิน handlers ฮัซเลอะ แซน โดพ เอ๊าท ฟีนด)
The sun don’t shine here, in this part of town
(เดอะ ซัน ด้อนท์ ไชน์ เฮียร , อิน ดิส พาร์ท อ็อฝ ทาวน์)
But we all got a town that’s similar to this too
(บั๊ท วี ออล ก็อท ดา ทาวน์ แด้ท ซิ๊มิล่าร์ ทู ดิส ทู)
Cuz every cities got a ghetto and every ghetto got a hood
(คัซ เอ๊เฝอร์รี่ ซิดีสฺ ก็อท ดา เกทโท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท ก็อท ดา ฮุด)
Take a good look around you cuz there’s a D Block near you
(เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู คัซ แดร์ ซา ดี บล๊อค เนียร์ ยู)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Welcome to D Block, the might mighty D Block
(เว้ลคั่ม ทู ดี บล๊อค , เดอะ ไมท ไมทอิ ดี บล๊อค)
A place in New York City where Diddy won’t even walk
(อะ เพลส อิน นิว ยอค ซิ๊ที่ แวร์ ดิดดี้ ว็อนท อี๊เฝ่น ว๊อล์ค)
Its D Block, the part of yonder where I wouldnt be caught
(อิทซ ดี บล๊อค , เดอะ พาร์ท อ็อฝ ยอนเดอะ แวร์ ไอ วูดดึ่น บี คอท)
Without two pistols on me that’ll be cocked in each pocket
(วิธเอ๊าท ทู พิ๊สท่อล ออน มี แธดิล บี ค๊อค อิน อีช พ๊อคเค่ท)
D Block don’t even stop to talk, you just keep walkin
(ดี บล๊อค ด้อนท์ อี๊เฝ่น สท๊อพ ทู ท๊อล์ค , ยู จั๊สท คี๊พ วอคกิน)
Stick up kids every block who walks with that free op-
(สทิ๊ค อั๊พ คิด เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค ฮู ว๊อล์ค วิธ แดท ฟรี op)
#NAME?
(#เนม)
And you won’t even notice your mind will be so preo-
(แอนด์ ยู ว็อนท อี๊เฝ่น โน๊ทิซ ยุร ไมนด์ วิล บี โซ preo)
#NAME?
(#เนม)
You won’t even see that ride pull up along side you
(ยู ว็อนท อี๊เฝ่น ซี แดท ไรด์ พูลล อั๊พ อะลอง ไซด์ ยู)
You’ll be shot fore you even realize you were spied over three blocks
(โยว บี ฌ็อท โฟร์ ยู อี๊เฝ่น รีแอะไลส ยู เวอ สพาย โอ๊เฝ่อร ทรี บล๊อค)
D Block the place where gees get knocked, locked up
(ดี บล๊อค เดอะ เพลส แวร์ จี เก็ท น๊อค , ล๊อค อั๊พ)
Get out come home for a week and get re-knocked
(เก็ท เอ๊าท คัม โฮม ฟอร์ รา วี๊ค แอนด์ เก็ท รี น๊อค)
You don’t even see cops, hiphop police don’t even stop
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ซี ค็อพ , hiphop โพลิ๊ซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น สท๊อพ)
On D Block, where everybody wants to be Pac
(ออน ดี บล๊อค , แวร์ เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู บี แพค)
And you can get popped over the new G Unit reboks
(แอนด์ ยู แคน เก็ท พอพทฺ โอ๊เฝ่อร เดอะ นิว จี ยูนิท reboks)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])
Welcome to D Block, the city of broke down dreams
(เว้ลคั่ม ทู ดี บล๊อค , เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ บโรค เดาน ดรีม)
With things ain’t always peachy keen as they seem
(วิธ ทริง เอส เอน ออลเว พิษชี่ คีน แอส เด ซีม)
City of dope dealers, killers, pimps, pushers
(ซิ๊ที่ อ็อฝ โดพ ดีลเออะ , คีลเลอะ , พิมพ , พูฌเออะ)
Pin handlers Hustlers and doped out fiends
(พิน handlers ฮัซเลอะ แซน โดพ เอ๊าท ฟีนด)
The sun don’t shine here, in this part of town
(เดอะ ซัน ด้อนท์ ไชน์ เฮียร , อิน ดิส พาร์ท อ็อฝ ทาวน์)
But we all got a town that’s similar to this too
(บั๊ท วี ออล ก็อท ดา ทาวน์ แด้ท ซิ๊มิล่าร์ ทู ดิส ทู)
Cuz every cities got a ghetto and every ghetto got a hood
(คัซ เอ๊เฝอร์รี่ ซิดีสฺ ก็อท ดา เกทโท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท ก็อท ดา ฮุด)
Take a good look around you cuz there’s a D Block near you
(เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู คัซ แดร์ ซา ดี บล๊อค เนียร์ ยู)

[Sheek Louch]
([ Sheek Louch ])
If you bust and your gun got n*ggaz on the run
(อิ๊ฟ ยู บัซท แอนด์ ยุร กัน ก็อท เอ็น *ggaz ออน เดอะ รัน)
And you rep where you from n*gga you D Block
(แอนด์ ยู เร็พ แวร์ ยู ฟรอม เอ็น *gga ยู ดี บล๊อค)
And you try to come home and your pockets is light as a cup
(แอนด์ ยู ธราย ทู คัม โฮม แอนด์ ยุร พ๊อคเค่ท ซิส ไล๊ท แอส ซา คัพ)
They don’t give a f*ck, you D Block
(เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , ยู ดี บล๊อค)
Aiyo bang bang n*gga, let’s get it on
(ไอโย แบง แบง เอ็น *gga , เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Homies been a monster, but its worst now that my son been born
(โฮมี บีน อะ ม๊อนสเท่อร์ , บั๊ท อิทซ เวิ๊ร์สท นาว แดท มาย ซัน บีน บอน)
And every n*gga where I be, I put in work for free
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga แวร์ ไอ บี , ไอ พุท อิน เวิ๊ร์ค ฟอร์ ฟรี)
It’s D Block mothaf*cka, ayo grab this P
(อิทซ ดี บล๊อค mothaf*cka , เอโย แกร๊บ ดิส พี)

[Styles P]
([ สไทล์ พี ])
Welcome to D Block, a place where lil n*ggaz is killaz
(เว้ลคั่ม ทู ดี บล๊อค , อะ เพลส แวร์ ลิล เอ็น *ggaz อีส คิวแลซ)
And the mother’s raisin a son That turns into Gorillaz
(แอนด์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ เรซิน อะ ซัน แดท เทิร์น อิ๊นทู โกลีลาซ)
And the hallways is pissy as hell, all we do is get bigger
(แอนด์ เดอะ ฮอวเวย์ ซิส พิสซี่ แอส เฮ็ลล , ออล วี ดู อีส เก็ท บี๊กเกอร์)
More ignorant, you send us to jail, my n*ggaz shoot anything that’ll move
(โม อีกโนะแร็นท , ยู เซ็นด อัซ ทู เจล , มาย เอ็น *ggaz ชู๊ท เอนอิธิง แธดิล มู๊ฝ)
Sell drugs, from the rise to the sun to the fall of the moon
(เซลล์ ดรัก , ฟรอม เดอะ ไร๊ส ทู เดอะ ซัน ทู เดอะ ฟอลล์ อ็อฝ เดอะ มูน)
I’d die the way I stand With my man if I can when the shells come
(อาย ดาย เดอะ เวย์ ไอ สแทนด์ วิธ มาย แมน อิ๊ฟ ฟาย แคน เว็น เดอะ เชลล์ คัม)
This is D Block ya’ll welcome
(ดิส ซิส ดี บล๊อค ยอล เว้ลคั่ม)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])
Welcome to D Block, the city of broke down dreams
(เว้ลคั่ม ทู ดี บล๊อค , เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ บโรค เดาน ดรีม)
With things ain’t always peachy keen as they seem
(วิธ ทริง เอส เอน ออลเว พิษชี่ คีน แอส เด ซีม)
City of dope dealers, killers, pimps, pushers
(ซิ๊ที่ อ็อฝ โดพ ดีลเออะ , คีลเลอะ , พิมพ , พูฌเออะ)
Pin handlers Hustlers and doped out fiends
(พิน handlers ฮัซเลอะ แซน โดพ เอ๊าท ฟีนด)
The sun don’t shine here, in this part of town
(เดอะ ซัน ด้อนท์ ไชน์ เฮียร , อิน ดิส พาร์ท อ็อฝ ทาวน์)
But we all got a town that’s similar to this too
(บั๊ท วี ออล ก็อท ดา ทาวน์ แด้ท ซิ๊มิล่าร์ ทู ดิส ทู)
Cuz every cities got a ghetto and every ghetto got a hood
(คัซ เอ๊เฝอร์รี่ ซิดีสฺ ก็อท ดา เกทโท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท ก็อท ดา ฮุด)
Take a good look around you cuz there’s a D Block near you
(เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู คัซ แดร์ ซา ดี บล๊อค เนียร์ ยู)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Ruff Ryders!
(รัฟ ไรเดอสฺ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome to D-Block คำอ่านไทย Jadakiss feat Eminem, Sheek, Styles P

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น