เนื้อเพลง Stay in Bed Days คำอ่านไทย Melanie B

1,2
(วัน , ทู)
1,2,3,4
(วัน , ทู , ที , โฟว)

Just put on my makeup
(จั๊สท พุท ออน มาย เมคกั๊พ)
And sip the happy tea
(แอนด์ ซิพ เดอะ แฮ๊พพี่ ที)
Try to start the day
(ธราย ทู สท๊าร์ท เดอะ เดย์)
But it’s too freaky for me
(บั๊ท อิทซ ทู ฟรีคกี้ ฟอร์ มี)
Hide under the covers
(ไฮด์ อั๊นเด้อร เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์)
Switch from a to b
(สวิทช์ ฟรอม มา ทู บี)
Acting kinda crazy
(แอคทิง กินดา คเรสิ)
Yeah, this works for me
(เย่ , ดิส เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)

Don’t start me off, not today
(ด้อนท์ สท๊าร์ท มี ออฟฟ , น็อท ทูเดย์)
Cos i don’t really care
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์)
I wanna scream, are you hearing me
(ไอ วอนนา สครีม , อาร์ ยู เฮียริง มี)
I’m having a bad day
(แอม แฮฝวิ่ง อะ แบ้ด เดย์)

Is this me, is this what i’m really like
(อีส ดิส มี , อีส ดิส ว๊อท แอม ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is this me, why can’t i say something nice
(อีส ดิส มี , วาย แค็นท ไอ เซย์ ซัมติง ไน๊ซ์)
Is this me, or is this one of those
(อีส ดิส มี , ออ อีส ดิส วัน อ็อฝ โฑส)
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])

I’ll deal with things tomorrow
(อิลล ดีล วิธ ทริง เอส ทูม๊อโร่ว)
So please just let me be
(โซ พลีซ จั๊สท เล็ท มี บี)
I’m running out of patience
(แอม รันนิง เอ๊าท อ็อฝ เพเฌ็นซ)
Don’t you dare bother me
(ด้อนท์ ยู แดร์ บ๊อเทร่อรฺ มี)
I ain’t doing nothing
(ไอ เอน ดูอิง นัธอิง)
But tearing out my hair
(บั๊ท แทริง เอ๊าท มาย แฮร์)
Thousand stupid meetings
(เธ๊าซั่นด สทิ๊วผิด มีทอิง เอส)
I ain’t going nowhere
(ไอ เอน โกอิ้ง โนแวร์)

What’s the point, no time to waste
(ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ , โน ไทม์ ทู เวซท)
With smiles for you today
(วิธ สไมล์ ฟอร์ ยู ทูเดย์)
I wanna scream, are you hearing me
(ไอ วอนนา สครีม , อาร์ ยู เฮียริง มี)
I’m having a bad day
(แอม แฮฝวิ่ง อะ แบ้ด เดย์)

Is this me, is this what i’m really like
(อีส ดิส มี , อีส ดิส ว๊อท แอม ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is this me, why can’t i say something nice
(อีส ดิส มี , วาย แค็นท ไอ เซย์ ซัมติง ไน๊ซ์)
Is this me, or is this just one of those
(อีส ดิส มี , ออ อีส ดิส จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส)
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])

Am i in misery [no]
(แอ็ม ไอ อิน มีสริ [ โน ])
Do i need therapy [no]
(ดู ไอ นี๊ด เธอราพี [ โน ])
Have i lost it in la
(แฮ็ฝ ไอ ล็อซท ดิธ อิน ลา)
Am i on top of it [yes]
(แอ็ม ไอ ออน ท๊อพ อ็อฝ อิท [ เย็ซ ])
Got to be positive [yes]
(ก็อท ทู บี โพ๊สิถีฝ [ เย็ซ ])
Okay i guess i’ll stay
(โอเค ไอ เกสส อิลล สเทย์)

Is this me, is this what i’m really like
(อีส ดิส มี , อีส ดิส ว๊อท แอม ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is this me, why can’t i say something nice
(อีส ดิส มี , วาย แค็นท ไอ เซย์ ซัมติง ไน๊ซ์)
Is this me, or is this one of those
(อีส ดิส มี , ออ อีส ดิส วัน อ็อฝ โฑส)
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])

Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])

Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])

Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
Stay in bed days [stay in bed days]
(สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ [ สเทย์ อิน เบ๊ด เดย์ ])
1,2, 1,2,3,4, stay in bed
(วัน , ทู , วัน , ทู , ที , โฟว , สเทย์ อิน เบ๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay in Bed Days คำอ่านไทย Melanie B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น