เนื้อเพลง Spiderman คำอ่านไทย Tenacious D

Spiderman, Spiderman
(สไปเดอร์แมน , สไปเดอร์แมน)
Does whatever a spider can
(โด ฮว็อทเอฝเออะ รา สไพ๊เด้อร์ แคน)
I-Is he strong? Listen bud
(ไอ อีส ฮี สทรอง ลิ๊สซึ่น บัด)
He got the radioactive blood
(ฮี ก็อท เดอะ เรดิโอะแอคทิฝ บลัด)
Hey there! There goes the Spiderman
(เฮ แดร์ ! แดร์ โกซ เดอะ สไปเดอร์แมน)
Ohhh!!!!!
(โอ้ ! ! ! ! !)

Is he strong? Listen bud
(อีส ฮี สทรอง ลิ๊สซึ่น บัด)
He got the radioactive blood
(ฮี ก็อท เดอะ เรดิโอะแอคทิฝ บลัด)
Can he swing, from a thread?
(แคน ฮี สวิง , ฟรอม มา เทร๊ด)
Take a look overhead
(เท้ค เก ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)
Hey there! There goes the Spiderman
(เฮ แดร์ ! แดร์ โกซ เดอะ สไปเดอร์แมน)
Ohhh!!!!!
(โอ้ ! ! ! ! !)

David Dark comin at ’em
(เดหวิด ด๊าร์ค คัมอิน แอ็ท เอ็ม)
He’s got f*cking, ultimate fighter championship, moves!
(อีส ก็อท เอฟ *คิง , อั๊ลทิเหมท ไฟทเออะ แชมเพียนฌิพ , มู๊ฝ !)
Here comes Spidey
(เฮียร คัม Spidey)
He’s not f*cking, really Spidey
(อีส น็อท เอฟ *คิง , ริแอ็ลลิ Spidey)
His moves didn’t work, because he’s f*cking Spidey!
(ฮิส มู๊ฝ ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค , บิคอส อีส เอฟ *คิง Spidey !)

Spiderman, doesn’t look right
(สไปเดอร์แมน , ดัสอินท ลุ๊ค ไร๊ท)
He looks like, cheap ass!
(ฮี ลุ๊ค ไล๊ค , ชี๊พ อาซ !)
Spidey, wearing the nike shoes
(Spidey , เวียริง เดอะ นายกี้ ชู)
I can see the f*cking BVDs
(ไอ แคน ซี เดอะ เอฟ *คิง BVDs)
Outline…oh f*ck Stay totally still!
(เอ๊าท์ไลน์ โอ เอฟ *ck สเทย์ โททอลลี่ สทิลล !)

Stay totally still
(สเทย์ โททอลลี่ สทิลล)
It’s f*cking sassafrassquatch!
(อิทซ เอฟ *คิง sassafrassquatch !)
I’ve been searching for him for ten years
(แอฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ฮิม ฟอร์ เท็น เยียร์)
And now’s my chance to capture ’em
(แอนด์ นาว มาย แช้นซํ ทู แค๊พเจ้อรํ เอ็ม)
I’m not moving on…f*ck!
(แอม น็อท มูฝอิง ออน เอฟ *ck !)

He’s using the web! He’s using the web!
(อีส ยูสซิง เดอะ เว๊บ ! อีส ยูสซิง เดอะ เว๊บ !)
Using the Spidey! He’s freezing the auidence!
(ยูสซิง เดอะ Spidey ! อีส ฟรีสอิง ดิ auidence !)
He’s using the f*cking Spidey-
(อีส ยูสซิง เดอะ เอฟ *คิง Spidey)
Twa, it didn’t hold ’em!
(Twa , อิท ดิ๊นอิน โฮลด์ เอ็ม !)
It f*cking holds almost everbody
(อิท เอฟ *คิง โฮลด์ อ๊อลโมสท เอฟเว่อร์บอดี้)
But it didn’t work on Sass!
(บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค ออน Sass !)

He f*cking used a Matrix move!
(ฮี เอฟ *คิง ยู๊ส อะ เมทริคซ มู๊ฝ !)
He f*cking used a Matrix move!
(ฮี เอฟ *คิง ยู๊ส อะ เมทริคซ มู๊ฝ !)
Doosh!
(Doosh !)
Ha! What a f*cking move!?
(ฮา ! ว๊อท ดา เอฟ *คิง มู๊ฝ !)
What the f*ck is going down? Somebody help us
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิ้ง เดาน ซัมบอดี้ เฮ้ลพ อัซ)

He’s got the tranquilizer gun!
(อีส ก็อท เดอะ tranquilizer กัน !)
David Dark’s got the tranquil gun
(เดหวิด ด๊าร์ค ก็อท เดอะ ทแรงควิล กัน)
He shot him in the ass with tranquilizer gun
(ฮี ฌ็อท ฮิม อิน ดิ อาซ วิธ tranquilizer กัน)
But it didn’t…[starts to laugh]
(บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน [ สท๊าร์ท ทู ล๊าฟ ])
Why’s he have his cock out? That’s not right!
(วาย ฮี แฮ็ฝ ฮิส ค๊อค เอ๊าท แด้ท น็อท ไร๊ท !)

Here comes Sassafrass! He’s f*cking, really pissed off
(เฮียร คัม แซซเซอแฟตสฺ ! อีส เอฟ *คิง , ริแอ็ลลิ พิซ ออฟฟ)
Now what the f*ck is happening tonight?
(นาว ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส แฮพเพะนิง ทูไน๊ท)
It’s looking like a fight!
(อิทซ ลุคอิง ไล๊ค เก ไฟ้ท !)
-No! [starts to laugh a lot]
(โน ! [ สท๊าร์ท ทู ล๊าฟ อะ ล็อท ])

You should’ve f*cking known!
(ยู ชูดดิฝ เอฟ *คิง โนน !)
Not to pull out your d*ck in front of Sass
(น็อท ทู พูลล เอ๊าท ยุร ดี *ck อิน ฟร๊อนท อ็อฝ Sass)
He’ll rip that sh*t right off! Now you’re f*cking bummed
(เฮ็ลล ริพ แดท ฌะ *ที ไร๊ท ออฟฟ ! นาว ยัวร์ เอฟ *คิง bummed)
What are you doing..no, no no
(ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง โน , โน โน)
Don’t make him s*ck your chode!
(ด้อนท์ เม้ค ฮิม เอส *ck ยุร chode !)
Ah Jesus!
(อา จีสัซ !)

He’s s*cking on his f*cking chode!
(อีส เอส *คิง ออน ฮิส เอฟ *คิง chode !)
He’s gonna shoot your f*cking load
(อีส กอนนะ ชู๊ท ยุร เอฟ *คิง โหลด)
If I know Sassafrass! Who’s gonna shoot the load?
(อิ๊ฟ ฟาย โนว์ แซซเซอแฟตสฺ ! ฮู กอนนะ ชู๊ท เดอะ โหลด)
Ahh! That’s no ord,nary creamer!
(อา ! แด้ท โน ord , แนริ creamer !)

What the f*ck? That’s bad news Bears.
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck แด้ท แบ้ด นิว แบร์)
That’s a lotta cum! That’s way too much Sass cum
(แด้ท ซา ลอทดา คัม ! แด้ท เวย์ ทู มัช Sass คัม)
Sassafrass…he hasn’t, f*cking done enough
(แซซเซอแฟตสฺ ฮี แฮ็ซท , เอฟ *คิง ดัน อีน๊าฟ)

He’s dragging him by the foot! He’s getting him in position
(อีส แดรกกิ้ง ฮิม บาย เดอะ ฟุ้ท ! อีส เกดดดิ้ง ฮิม อิน โพซิ๊ชั่น)
I don’t know what for!-
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ฟอร์ !)
But I think it’s finger licking! [laughs once again]
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค อิทซ fings er ลิกคิง ! [ ล๊าฟ วั๊นซ อะเกน ])

The ultimate bomb, ya’ll.
(ดิ อั๊ลทิเหมท บอมบฺ , ยอล)
Ah, no. The ultimate fighter championship-
(อา , โน ดิ อั๊ลทิเหมท ไฟทเออะ แชมเพียนฌิพ)
He’s flinging sh*t! And he’s taking a dump…
(อีส ฟลิง อิง ฌะ *ที ! แอนด์ อีส เทคอิง อะ ดั๊มพ)

Ah Jesus.. Wait a second, he’s got him tricked!
(อา จีสัซ เว้ท ดา เซ๊คคั่น , อีส ก็อท ฮิม ทริ๊ค !)
The old stick, for the f*cking Sassafrass trick
(ดิ โอลด์ สทิ๊ค , ฟอร์ เดอะ เอฟ *คิง แซซเซอแฟตสฺ ทริ๊ค)
Works every time. See if you can, keep him alive
(เวิ๊ร์ค เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ซี อิ๊ฟ ยู แคน , คี๊พ ฮิม อะไล๊ฝ)
That rips. Life is a great big hang up.
(แดท ริพ ไล๊ฟ อีส ซา เกรท บิ๊ก แฮง อั๊พ)
Whenever there’s a bang up-
(ฮเว็นเอฝเออะ แดร์ ซา แบง อั๊พ)
You’ll see Sassafrass and Spiderman!
(โยว ซี แซซเซอแฟตสฺ แซน สไปเดอร์แมน !)
Taking a sh*t on David Dark!
(เทคอิง อะ ฌะ *ที ออน เดหวิด ด๊าร์ค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spiderman คำอ่านไทย Tenacious D

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น