เนื้อเพลง Throw It All Away คำอ่านไทย 112

How could you
(ฮาว เคิด ยู)
Just hurt me
(จั๊สท เฮิร์ท มี)
And leave me
(แอนด์ ลี๊ฝ มี)
[Leave me all alone]
([ ลี๊ฝ มี ออล อะโลน ])
How could you destroy my life
(ฮาว เคิด ยู เดสทรอย มาย ไล๊ฟ)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)

What made you
(ว๊อท เมด ยู)
Desert me and deceive me
(เดสเสิร์ท มี แอนด์ ดิซีฝ มี)
Why did you just let me down
(วาย ดิด ยู จั๊สท เล็ท มี เดาน)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you throw…
(ฮาว เคิด ยู โธรว์)

How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
When I gave my all, baby
(เว็น นาย เกฝ มาย ออล , เบ๊บี้)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
And I gave my all
(แอนด์ ดาย เกฝ มาย ออล)
How could you throw
(ฮาว เคิด ยู โธรว์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
You destroyed my life, baby
(ยู เดสทรอย มาย ไล๊ฟ , เบ๊บี้)
How could you throw it all way
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ เวย์)

How could you
(ฮาว เคิด ยู)
Just lead me
(จั๊สท ลี๊ด มี)
Into thinking
(อิ๊นทู ติ้งกิง)
[Thinking you would be there]
([ ติ้งกิง ยู เวิด บี แดร์ ])
How could you destroy my heart
(ฮาว เคิด ยู เดสทรอย มาย ฮาร์ท)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)

I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Believe you
(บีลี๊ฝ ยู)
And I trusted you
(แอนด์ ดาย ทรัสท ยู)
[Put all my trust in you]
([ พุท ดอร์ มาย ทรัสท อิน ยู ])
How could you just let me down
(ฮาว เคิด ยู จั๊สท เล็ท มี เดาน)
How could you throw it all way
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ เวย์)
How could you throw
(ฮาว เคิด ยู โธรว์)

How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Girl how could you
(เกิร์ล ฮาว เคิด ยู)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you just take it all
(ฮาว เคิด ยู จั๊สท เท้ค อิท ดอร์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Oh how could you throw
(โอ ฮาว เคิด ยู โธรว์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Throw it all
(โธรว์ อิท ดอร์)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
When I gave my love
(เว็น นาย เกฝ มาย ลัฝ)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)

I love you girl
(ไอ ลัฝ ยู เกิร์ล)
You love me so
(ยู ลัฝ มี โซ)
Where did we go wrong
(แวร์ ดิด วี โก รอง)
I know that I
(ไอ โนว์ แดท ไอ)
Gave my all to you
(เกฝ มาย ออล ทู ยู)
But somehow that wasn’t good enough
(บั๊ท ซัมฮาว แดท วอสซึ้น กู๊ด อีน๊าฟ)
How could you throw it away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท อะเวย์)

How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How
(ฮาว)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you destroy my life baby
(ฮาว เคิด ยู เดสทรอย มาย ไล๊ฟ เบ๊บี้)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you throw
(ฮาว เคิด ยู โธรว์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
When I gave my all baby
(เว็น นาย เกฝ มาย ออล เบ๊บี้)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)

Oh, how could you throw
(โอ , ฮาว เคิด ยู โธรว์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Throw it all
(โธรว์ อิท ดอร์)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
How could you destroy my life
(ฮาว เคิด ยู เดสทรอย มาย ไล๊ฟ)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Oh, girl I will
(โอ , เกิร์ล ไอ วิล)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Always love you
(ออลเว ลัฝ ยู)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
How could you throw it all away
(ฮาว เคิด ยู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Throw It All Away คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น