เนื้อเพลง Blown Away คำอ่านไทย Carrie Underwood

Dry lightning cracks across the skies
(ดราย ไล๊ทนิ่ง แคร๊ค อะคร๊อส เดอะ สกาย)
Those storm clouds gather in her eyes
(โฑส สทอร์ม คลาวดํ แก๊เธ่อร์ อิน เฮอ อาย)
Her daddy was a mean old mister
(เฮอ แดดดิ วอส ซา มีน โอลด์ มิ๊สเทอร์)
Mama was an angel in the ground
(มามะ วอส แอน แอ๊งเจล อิน เดอะ กราวนด์)
The weather man called for a twister
(เดอะ เว๊เธ่อร แมน คอลลํ ฟอร์ รา ทวีซเทอะ)
She prayed blow it down
(ชี เพรย์ โบลว์ อิท เดาน)

There’s not enough rain in Oklahoma
(แดร์ น็อท อีน๊าฟ เรน อิน Oklahoma)
To wash the sins out of that house
(ทู ว๊อช เดอะ ซิน เอ๊าท อ็อฝ แดท เฮ้าส)
There’s not enough wind in Oklahoma
(แดร์ น็อท อีน๊าฟ วินด อิน Oklahoma)
To rip the nails out of the past
(ทู ริพ เดอะ เนล เอ๊าท อ็อฝ เดอะ พาสท์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Shatter every window ’til it’s all blown away,
(แฌทเทอะ เอ๊เฝอร์รี่ วิ๊นโด้ว ทิล อิทซ ซอร์ บโลน อะเวย์ ,)
Every brick, every board, every slamming door blown away
(เอ๊เฝอร์รี่ บริ๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ บอร์ด , เอ๊เฝอร์รี่ สแลมมิ้ง ดอร์ บโลน อะเวย์)
’til there’s nothing left standing,
(ทิล แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ซแทนดิง ,)
Nothing left of yesterday
(นัธอิง เล๊ฟท อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Every tear-soaked whiskey memory blown away,
(เอ๊เฝอร์รี่ เทียร์ โซค ฮวีซคิ เม๊มโมรี่ บโลน อะเวย์ ,)
Blown away
(บโลน อะเวย์)

She heard those sirens screaming out
(ชี เฮิด โฑส ไซ๊เร่น ซครีมอิง เอ๊าท)
Her daddy laid there passed out on the couch
(เฮอ แดดดิ เลด แดร์ พาสส เอ๊าท ออน เดอะ เคาช)
She locked herself in the cellar
(ชี ล๊อค เฮอเซลฟ อิน เดอะ เซลเลอะ)
Listened to the screaming of the wind
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซครีมอิง อ็อฝ เดอะ วินด)
Some people called it taking shelter
(ซัม พี๊เพิ่ล คอลลํ ดิท เทคอิง เช๊ลเท่อร์)
She called it sweet revenge
(ชี คอลลํ ดิท สวี้ท รีเฝ้นจ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Shatter every window ’til it’s all blown away,
(แฌทเทอะ เอ๊เฝอร์รี่ วิ๊นโด้ว ทิล อิทซ ซอร์ บโลน อะเวย์ ,)
Every brick, every board, every slamming door blown away
(เอ๊เฝอร์รี่ บริ๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ บอร์ด , เอ๊เฝอร์รี่ สแลมมิ้ง ดอร์ บโลน อะเวย์)
’til there’s nothing left standing,
(ทิล แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ซแทนดิง ,)
Nothing left of yesterday
(นัธอิง เล๊ฟท อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Every tear-soaked whiskey memory blown away,
(เอ๊เฝอร์รี่ เทียร์ โซค ฮวีซคิ เม๊มโมรี่ บโลน อะเวย์ ,)
Blown away
(บโลน อะเวย์)

There’s not enough rain in Oklahoma
(แดร์ น็อท อีน๊าฟ เรน อิน Oklahoma)
To wash the sins out of that house
(ทู ว๊อช เดอะ ซิน เอ๊าท อ็อฝ แดท เฮ้าส)
There’s not enough wind in Oklahoma
(แดร์ น็อท อีน๊าฟ วินด อิน Oklahoma)
To rip the nails out of the past
(ทู ริพ เดอะ เนล เอ๊าท อ็อฝ เดอะ พาสท์)

Shatter every window ’til it’s all blown away [blown away]
(แฌทเทอะ เอ๊เฝอร์รี่ วิ๊นโด้ว ทิล อิทซ ซอร์ บโลน อะเวย์ [ บโลน อะเวย์ ])
Every brick, every board, every slamming door blown away [blown away]
(เอ๊เฝอร์รี่ บริ๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ บอร์ด , เอ๊เฝอร์รี่ สแลมมิ้ง ดอร์ บโลน อะเวย์ [ บโลน อะเวย์ ])
’til there’s nothing left standing,
(ทิล แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ซแทนดิง ,)
Nothing left of yesterday [blown away]
(นัธอิง เล๊ฟท อ็อฝ เยซเทอะดิ [ บโลน อะเวย์ ])
Every tear-soaked whiskey memory blown away,
(เอ๊เฝอร์รี่ เทียร์ โซค ฮวีซคิ เม๊มโมรี่ บโลน อะเวย์ ,)

Blown away, blown away, blown away, blown away
(บโลน อะเวย์ , บโลน อะเวย์ , บโลน อะเวย์ , บโลน อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blown Away คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น