เนื้อเพลง Love And Affection คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
([ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซเหวจ ])

You got the fire, baby, I got the heat, can you handle it?
(ยู ก็อท เดอะ ไฟเออะร , เบ๊บี้ , ไอ ก็อท เดอะ ฮีท , แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I got the time, babe, you got the need, oh surrender it
(ไอ ก็อท เดอะ ไทม์ , เบ้บ , ยู ก็อท เดอะ นี๊ด , โอ เซอร์เร๊นเด้อร์ อิท)
Oh, it’s a passion crime with a danger sign, oh, can you handle it?
(โอ , อิทซ ซา แพ๊ชชั่น ไคร์ม วิธ อะ แด๊งเจ้อร์ ซายน , โอ , แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Yeah
(เย่)
You’re just another girl, I’m just another man, it’s just another night
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล , แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ แมน , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท)
Whoa
(โว้ว)
Whoa yeah
(โว้ว เย่)
Don’t gimme love and affection
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
Or what you think it should be
(ออ ว๊อท ยู ทริ๊งค อิท เชิด บี)
Don’t gimme love, the wrong reason
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ , เดอะ รอง รี๊ซั่น)
Yeah, it don’t matter to me
(เย่ , อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
I got the heart, babe, you got the beat, take a chance on me
(ไอ ก็อท เดอะ ฮาร์ท , เบ้บ , ยู ก็อท เดอะ บีท , เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
We got the night babe
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท เบ้บ)
We got the dream, oh imagine it
(วี ก็อท เดอะ ดรีม , โอ อิมแม๊จิ้น อิท)
Oh, it’s a passion crime with a danger sign
(โอ , อิทซ ซา แพ๊ชชั่น ไคร์ม วิธ อะ แด๊งเจ้อร์ ซายน)
Oh, can you handle it?
(โอ , แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Yeah
(เย่)
You’re just another girl, I’m just another man, it’s just another night
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล , แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ แมน , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท)
Whoa
(โว้ว)
Whoa yeah
(โว้ว เย่)
Don’t gimme love and affection
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
Or what you think it should be
(ออ ว๊อท ยู ทริ๊งค อิท เชิด บี)
Don’t gimme love, the wrong reason
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ , เดอะ รอง รี๊ซั่น)
Yeah, it don’t matter to me
(เย่ , อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
I don’t need your understandin’
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร understandin)
Oh babe can’t you understand me
(โอ เบ้บ แค็นท ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
C’mon try and see
(ซีมอน ธราย แอนด์ ซี)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Oh
(โอ)
It’s a passion play in a diff’rent way
(อิทซ ซา แพ๊ชชั่น เพลย์ อิน อะ diffrent เวย์)
Oh can you handle it, yeah
(โอ แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท , เย่)
You’re just another girl, I’m just another man, it’s just another night
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล , แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ แมน , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท)
Whoa
(โว้ว)
Whoa yeah
(โว้ว เย่)
Don’t gimme love and affection
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
[Whoa, yeah yeah]
([ โว้ว , เย่ เย่ ])
Or what you think it should be
(ออ ว๊อท ยู ทริ๊งค อิท เชิด บี)
Don’t gimme love, the wrong reason, yeah, it don’t matter to me
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ , เดอะ รอง รี๊ซั่น , เย่ , อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
I don’t need your understandin’
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร understandin)
Oh babe can’t you understand me?
(โอ เบ้บ แค็นท ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
I don’t need
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด)
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
Don’t need your heart
(ด้อนท์ นี๊ด ยุร ฮาร์ท)
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
No understandin’
(โน understandin)
[I don’t need it]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท ])
No affection
(โน แอ็ฟเฟคฌัน)
[Whoa oh yeah]
([ โว้ว โอ เย่ ])
Don’t give me love
(ด้อนท์ กี๊ฝ มี ลัฝ)
[Don’t give me love]
([ ด้อนท์ กี๊ฝ มี ลัฝ ])
Love
(ลัฝ)
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
And affection
(แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
[And affection]
([ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน ])
Don’t gimme love
(ด้อนท์ กีมมิ ลัฝ)
[I don’t need it]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท ])
Gimme what you got
(กีมมิ ว๊อท ยู ก็อท)
Oh
(โอ)
[Don’t give me love]
([ ด้อนท์ กี๊ฝ มี ลัฝ ])
Love
(ลัฝ)
[I don’t need the wrong reason]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด เดอะ รอง รี๊ซั่น ])
The wrong reason
(เดอะ รอง รี๊ซั่น)
I don’t need it
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
Don’t need it
(ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
Oh babe
(โอ เบ้บ)
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
Need
(นี๊ด)
[I don’t need your understandin’]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร understandin ])
Your understandin’
(ยุร understandin)
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
Oh
(โอ)
[Don’t give me love]
([ ด้อนท์ กี๊ฝ มี ลัฝ ])
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
And affection
(แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
Give me all you got
(กี๊ฝ มี ออล ยู ก็อท)
Give it all, give it all
(กี๊ฝ อิท ดอร์ , กี๊ฝ อิท ดอร์)
Give it all
(กี๊ฝ อิท ดอร์)
[Don’t give me love]
([ ด้อนท์ กี๊ฝ มี ลัฝ ])
[I don’t need]
([ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ])
The wrong reason
(เดอะ รอง รี๊ซั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love And Affection คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น