เนื้อเพลง Kids with Guns คำอ่านไทย Gorillaz

Kids with guns
(คิด วิธ กัน)
Kids with guns
(คิด วิธ กัน)
Taking over
(เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
They won’t be long
(เด ว็อนท บี ลอง)
They’re mesmerised
(เดรว mesmerised)
Skeletons
(สเค๊เลทั่น)
Kids with guns
(คิด วิธ กัน)
Kids with guns
(คิด วิธ กัน)

Easy does it, easy does it
(อีสอิ โด ซิท , อีสอิ โด ซิท)
Think of something to say no to
(ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง ทู เซย์ โน ทู)

Drinking out [Push it real]
(ดริงคิง เอ๊าท [ พุช อิท เรียล ])
Pacifier [Push it real push it]
(Pacifier [ พุช อิท เรียล พุช อิท ])
Demon souls [Push it push it real]
(ดีมัน โซล [ พุช อิท พุช อิท เรียล ])
Street desire [Push it real push it]
(สทรีท ดีไซรํ [ พุช อิท เรียล พุช อิท ])
Doesn’t make sense too [Push it push it real]
(ดัสอินท เม้ค เซ้นส ทู [ พุช อิท พุช อิท เรียล ])
But it won’t be long [Push it real push it]
(บั๊ท ดิธ ว็อนท บี ลอง [ พุช อิท เรียล พุช อิท ])

Kids with guns
(คิด วิธ กัน)
Kids with guns
(คิด วิธ กัน)

Easy does it, easy does it
(อีสอิ โด ซิท , อีสอิ โด ซิท)
Think of something to say no to
(ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง ทู เซย์ โน ทู)

And they’re turning us into monsters
(แอนด์ เดรว เทินนิง อัซ อิ๊นทู ม๊อนสเท่อร์)
Turning us into fire
(เทินนิง อัซ อิ๊นทู ไฟเออะร)
turning us into monsters
(เทินนิง อัซ อิ๊นทู ม๊อนสเท่อร์)
It’s all desire
(อิทซ ซอร์ ดีไซรํ)
It’s all desire
(อิทซ ซอร์ ดีไซรํ)
It’s all desire
(อิทซ ซอร์ ดีไซรํ)

Drinking out
(ดริงคิง เอ๊าท)
Pacifier
(Pacifier)
Second soul
(เซ๊คคั่น โซล)
There you are
(แดร์ ยู อาร์)
Doesn’t mean sad too
(ดัสอินท มีน แซ้ด ทู)
But it won’t be long
(บั๊ท ดิธ ว็อนท บี ลอง)
Cause kids with guns
(ค๊อส คิด วิธ กัน)
Kids with guns
(คิด วิธ กัน)

Easy does it, easy does it
(อีสอิ โด ซิท , อีสอิ โด ซิท)
Think of something to say no to
(ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง ทู เซย์ โน ทู)

And they’re turning us into monsters
(แอนด์ เดรว เทินนิง อัซ อิ๊นทู ม๊อนสเท่อร์)
Turning us into fire
(เทินนิง อัซ อิ๊นทู ไฟเออะร)
turning us into monsters
(เทินนิง อัซ อิ๊นทู ม๊อนสเท่อร์)
It’s all desire
(อิทซ ซอร์ ดีไซรํ)
It’s all desire
(อิทซ ซอร์ ดีไซรํ)
It’s all desire
(อิทซ ซอร์ ดีไซรํ)

Push it, push it real
(พุช อิท , พุช อิท เรียล)
Push it real push it [x8]
(พุช อิท เรียล พุช อิท [ x8 ])

Push it, push it real
(พุช อิท , พุช อิท เรียล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kids with Guns คำอ่านไทย Gorillaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น