เนื้อเพลง Fifty Ways to Leave Your Lover คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

()
” The problem is all inside your head ” , she said to me
(” เดอะ โพร๊เบล่ม อีส ซอร์ อิ๊นไซด์ ยุร เฮด ” , ชี เซ็ด ทู มี)
The answer is easy if you take it logically
(ดิ แอ๊นเซ่อร อีส อีสอิ อิ๊ฟ ยู เท้ค อิท ลอจอิแค็ลลิ)
I’d like to help you in your struggle to be free
(อาย ไล๊ค ทู เฮ้ลพ ยู อิน ยุร สทรั๊กเกิ้ล ทู บี ฟรี)
There must be fifty ways to leave your lover
(แดร์ มัสท์ บี ฟีฟทิ เวย์ ทู ลี๊ฝ ยุร ลัฝเออะ)

She said it’s really not my habit to intrude
(ชี เซ็ด อิทซ ริแอ็ลลิ น็อท มาย แฮ๊บบิท ทู อินทรูด)
Furthermore, I hope my meaning won’t be lost or misconstrued
(เฟอเฑอะโม , ไอ โฮพ มาย มีนนิง ว็อนท บี ล็อซท ออ มิซค็อนซทรู)
But I’ll repeat myself at the risk of being crude
(บั๊ท อิลล รีพี๊ท ไมเซลฟ แอ็ท เดอะ ริ๊ซค อ็อฝ บีอิง ครู๊ด)
There must be fifty ways to leave your lover
(แดร์ มัสท์ บี ฟีฟทิ เวย์ ทู ลี๊ฝ ยุร ลัฝเออะ)
Fifty ways to leave your lover
(ฟีฟทิ เวย์ ทู ลี๊ฝ ยุร ลัฝเออะ)

Just slip out the back, Jack
(จั๊สท สลิ๊พ เอ๊าท เดอะ แบ็ค , แจ็ค)
Make a new plan, Stan
(เม้ค เก นิว แพลน , สเตน)
You don’t need to be coy, Roy
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี คอย , รอย)
Just get yourself free
(จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)
Hop on the bus, Gus
(ฮ็อพ ออน เดอะ บัส , Gus)
You don’t need to discuss much
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู ดีซคัซ มัช)
Just drop off the key, Lee
(จั๊สท ดรอพ ออฟฟ เดอะ คีย์ , ลี)
And get yourself free
(แอนด์ เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)

Just slip out the back, Jack
(จั๊สท สลิ๊พ เอ๊าท เดอะ แบ็ค , แจ็ค)
Make a new plan, Stan
(เม้ค เก นิว แพลน , สเตน)
You don’t need to be coy, Roy
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี คอย , รอย)
Just get yourself free
(จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)
Hop on the bus, Gus
(ฮ็อพ ออน เดอะ บัส , Gus)
You don’t need to discuss much
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู ดีซคัซ มัช)
Just drop off the key, Lee
(จั๊สท ดรอพ ออฟฟ เดอะ คีย์ , ลี)
And get yourself free
(แอนด์ เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)

She said it grieves me so to see you in such pain
(ชี เซ็ด ดิท กรีฝ มี โซ ทู ซี ยู อิน ซัช เพน)
I wish there was something I could do to make you smile again
(ไอ วิ๊ช แดร์ วอส ซัมติง ไอ เคิด ดู ทู เม้ค ยู สไมล์ อะเกน)
I said I appreciate that and would you please explain
(ไอ เซ็ด ดาย แอพพรี๊ชิเอท แดท แอนด์ เวิด ยู พลีซ เอ็กซเพลน)
About the fifty ways
(อะเบ๊าท เดอะ ฟีฟทิ เวย์)

She said why don’t we both just sleep on it tonight
(ชี เซ็ด วาย ด้อนท์ วี โบทรฺ จั๊สท สลี๊พ ออน หนิด ทูไน๊ท)
And I believe in the morning you’ll begin to see the light
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง โยว บีกิน ทู ซี เดอะ ไล๊ท)
And then she kissed me and I realized she probably was right
(แอนด์ เด็น ชี คิสส มี แอนด์ ดาย รีแอะไลส ชี พรอบอับลิ วอส ไร๊ท)
There must be fifty ways to leave your lover
(แดร์ มัสท์ บี ฟีฟทิ เวย์ ทู ลี๊ฝ ยุร ลัฝเออะ)
Fifty ways to leave your lover
(ฟีฟทิ เวย์ ทู ลี๊ฝ ยุร ลัฝเออะ)

Just slip out the back, Jack
(จั๊สท สลิ๊พ เอ๊าท เดอะ แบ็ค , แจ็ค)
Make a new plan, Stan
(เม้ค เก นิว แพลน , สเตน)
You don’t need to be coy, Roy
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี คอย , รอย)
Just get yourself free
(จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)
Hop on the bus, Gus
(ฮ็อพ ออน เดอะ บัส , Gus)
You don’t need to discuss much
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู ดีซคัซ มัช)
Just drop off the key, Lee
(จั๊สท ดรอพ ออฟฟ เดอะ คีย์ , ลี)
And get yourself free
(แอนด์ เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)

You just slip out the back, Jack
(ยู จั๊สท สลิ๊พ เอ๊าท เดอะ แบ็ค , แจ็ค)
Make a new plan, Stan
(เม้ค เก นิว แพลน , สเตน)
You don’t need to be coy, Roy
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี คอย , รอย)
Just get yourself free
(จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)
Hop on the bus, Gus
(ฮ็อพ ออน เดอะ บัส , Gus)
You don’t need to discuss much
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู ดีซคัซ มัช)
Just drop off the key, Lee
(จั๊สท ดรอพ ออฟฟ เดอะ คีย์ , ลี)
And get yourself free
(แอนด์ เก็ท ยุรเซลฟ ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fifty Ways to Leave Your Lover คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น